จังหวัดอยุธยาเป็นอีกจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหลากหลายในการทำธุรกิจ หากคุณคิดจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่อยุธยาจงมองหาลู่ทางและโอกาสของตัวเองให้พบครับ

จังหวัดอยุธยาหรือพระนครศรีอยุธยาคือราชธานีเดิมของประเทศไทยมากว่า 400 ปี จึงเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและขนบประเพณีที่น่าสนใจซึ่งนอกเหนือจากความน่าสนใจทางด้านประวัติศาสตร์ อยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย เหตุผลสำคัญก็คือการเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งเสริมให้อยุธยามีการเติบโตมาโดยตลอดและได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยเสมอมา ในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจกันครับว่าถ้าอยากจะลงทุนในจังหวัดอยุธยา ยังมีธุรกิจใดที่รอให้ท่านเข้าไปลงทุนอยู่บ้าง ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดอยุธยา

อยุธยาไม่ได้มีความสำคัญในแง่ของการเป็นราชธานีเดิมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เท่านั้น อยุธยายังเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศ ด้วยความที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครจึงทำให้อยุธยามีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศเลยทีเดียวและยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมถึง 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าและนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และยังมีเขตประกอบอุตสาหกรรม 3 แห่งคือวังน้อย สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 และ 2

อยุธยามีพื้นที่ทั้งหมด 2,556 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรถึงกว่า 800,000 คน ซึ่งจัดเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นมากจังหวัดหนึ่งอยู่ที่ 319.73 คน/ตารางกิโลเมตร

อยุธยาลงทุนทำธุรกิจอะไรดี ?

        1. การทำนา เกษตรนวัตกรรม : แหล่งปลูกข้าวลำดับต้น ๆ ของประเทศสู่การพัฒนาไปเป็นการปลูกข้าวอินทรีย์

        ด้วยความที่มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการเพาะปลูกจึงทำให้จังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีการทำการเกษตรมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนาปลูกข้าว ซึ่งผลผลิตที่ได้นับเป็นสินค้าคุณภาพลำดับต้น ๆ ของประเทศ นักลงทุนที่สนใจสามารถพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรให้เข้ากับความนิยมในปัจจุบันได้ เช่น กระแสการทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันการปลูกข้าวอินทรีย์จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักลงทุนที่สนใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถพัฒนาไปสู่การค้าบนโลกออนไลน์ได้อีกด้วย

        2. ธุรกิจเกี่ยวกับประมงน้ำจืด : อีกหนึ่งแหล่งอาหารสำคัญของประเทศ

กุ้งแม่น้ำขึ้นชื่อ !!! ด้วยปัจจัยที่เกื้อหนุนของภูมิประเทศเช่นเดียวกับการเพาะปลูก ทำให้ธุรกิจประมงสร้างรายได้ให้กับนักลงทุนได้ไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการค้า อยุธยาสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจได้หลายชนิด ในปัจจุบันมีฟาร์มเพาะเลี้ยงอยู่หลายแห่งที่ดำเนินกิจการกันเป็นล่ำเป็นสัน ซึ่งหากคุณผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ในแนวเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดจากการใช้สารเคมี การลงทุนในด้านนี้ก็ให้ผลตอบแทนแก่คุณไม่น้อยเลยทีเดียว

        3. ธุรกิจเกี่ยวกับบริการ : ตอบโจทย์ความหนาแน่นของประชากร

จังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรที่ค่อนข้างสูงเป็นอันดับ 11 ของประเทศ และยังมีโรงงานต่าง ๆ กระจายตามนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการจึงเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อนึ่งแม้ธุรกิจการบริการจะน่าลงทุนแต่คุณก็ควรคำนึงถึงทำเลที่ตั้งของธุรกิจให้ดีเสียก่อน ทำเลทองที่เป็นแหล่งทำเงินสร้างรายได้จึงควร

อยู่ในแหล่งชุมชนที่คนพลุกพล่านหรืออยู่ในละแวกที่ใกล้กับตัวนิคมอุตสาหกรรมหรือที่พักของบรรดาพนักงานโรงงาน หากคุณได้ทำเลเหล่านี้มันจะช่วยเกื้อหนุนให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จธุรกิจบริการที่น่าสนใจได้แก่ ธุรกิจความงาม ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับการซักรีด ธุรกิจจัดส่งสินค้า เป็นต้น

        4. ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

        ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวัดวาอารามคือจุดแข็งที่สุดของจังหวัดอยุธยาที่น่าท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของราชธานีเก่านี้ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในอยุธยาอยู่กระจัดกระจายไปทั่วและมีเรื่องราวและความน่าสนใจ รวมถึงความสวยงามที่ไม่เป็นสองรองจากที่ใด ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จึงน่าสนใจและคงขายได้อยู่เสมอ แต่ขณะเดียวกันก็มีอัตราการแข่งขันที่สูงตามมา การดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจึงอยู่ที่โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ถูกกำหนดขึ้นและกิจกรรมที่น่าสนใจที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าทั้ง 2 สิ่งนี้น่าสนใจ มีความแปลกใหม่และดึงดูดใจมากพอ คุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จครับ

        5. โฮมสเตย์ : ที่พักนักเดินทางที่อิงไปกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและชุมชน

จุดเด่นของการเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวทำให้ธุรกิจที่พักในจังหวัดอยุธยามีโอกาสเติบโตอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะธุรกิจโฮมสเตย์ที่อิงไปกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและชุมชนยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เพราะมันคือโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านทั้งในรูปแบบของบรรยากาศและกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น อันเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างมิรู้ลืม แม้ธุรกิจโฮมสเตย์อาจจะเป็นธุรกิจเล็ก ๆ แต่ความประทับใจที่มอบให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักคือสิ่งหล่อเลี้ยงให้โฮมสเตย์อยู่รอดผ่านการแนะนำบอกต่อนั่นเอง

จังหวัดอยุธยาเป็นอีกจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหลากหลายในการทำธุรกิจ หากคุณคิดจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่อยุธยาจงมองหาลู่ทางและโอกาสของตัวเองให้พบครับ แล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จบนผืนแผ่นดินของราชธานีเก่าที่มีชื่อว่า “อยุธยา