เกี่ยวกับเรา

Taokaemai.com สถาบันพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs

ความเป็นมา

Taokaemai.com เปิดดำเนินการเมื่อ ต. 2557 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลให้ความรู้สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ รวมทั้งเป็นชุมชนแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ของคนทำธุรกิจด้วยกัน

Vision | วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้  เครื่องมือสนับสนุนแหล่งเงินทุนและที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ

Mission | พันธกิจ

  • ให้ความรู้กับกับ SMEs ไทยรายเล็กการเริ่มต้นธุรกิจด้านการตลาดด้านการเงินด้านการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคลากรด้านสินเชื่อด้านภาษีและกฎหมายและด้านการนำเข้าและส่งออก
  • พัฒนาส่งเสริม SMEs  ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และการส่งออก เพื่อขับเคลื่อน SMEs โดยเน้นการมีส่วนร่วมและความเข้าใจที่ถูกต้อง และการใช้เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม มาเป็นเครื่องมือ
  • สนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยทำงานร่วมกับธนาคารและหน่วยงานของภาครัฐ
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SMEs และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม

 

ขอให้ธุรกิจเพื่อน ๆ ทุกท่านเติบโตและรุ่งเรืองครับ

เกียรติรัตน์ จินดามณี

ผู้ก่อตั้ง Taokaemai.com

ชอบบทความนี้ ช่วยแชร์บอกต่อเพื่อนๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสร้างสรรค์บทความดีๆ เพื่อเพื่อนๆ ต่อไปครับ
Close