รากหญ้า Marketing คำ ๆ นี้อาจไม่คุ้นหูครับ เพราะผมเองก็เพิ่ง รวบรวมและตกตะกอนความคิด เรื่องของการทำธุรกิจ ในแบบของ การตลาดแบบรากหญ้า

ผมทำธุรกิจล้มลุกคลุกคลานมาหลายอย่าง จนพอเริ่มตั้งตัวได้พอสมควรจึง อยากแบ่งปัน วิธีคิด วิธีการการเริ่มต้นธุรกิจอะไรสักอย่าง ให้สำเร็จ และจุดเริ่มต้นของเรื่องก็คือ หนังสือ “เถ้าแก่ใหม่ ใจถึง” รวมทั้ง เว็บไซต์แห่งนี้ Taokaemai.com

เถ้าแก่ ? เป็นคำโบราณ ของคนทำธุรกิจสมัยปู่ย่าตายาย หากจะเทียบกับชื่อเรียกปัจจุบัน อาจจะเป็น SME หรือ Startup ครับ แต่ผมชอบความเป็น “เถ้าแก่” เพราะมันดูเป็นกันเอง พื้น ๆ เข้าถึงได้ง่าย

การทำธุรกิจแบบเถ้าแก่…เน้นการตลาดแบบจับต้องได้ ใกล้ตัว ไม่คิดใหญ่ เกินตัว แต่พร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคง

รากหญ้า Marketing การทำการตลาดในสไตล์ของ เถ้าแก่ใหม่ อาจจะดูเก่า โบราณ แต่นี่คือพื้นฐาน ของการค้าขาย ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะใช้ทั้งเทคโนโลยี และ โนเทคโลยี

หัวใจของ รากหญ้า Marketing

Grassroot Mrk

1.เริ่มธุรกิจจาก สิ่งใกล้ตัว  สิ่งที่ถนัด สิ่งที่ทำอยู่

2.ใช้เงินทุนให้น้อย ใช้แรงกายให้เหมาะสม ใช้ความรู้ให้มาก ๆ

3.ทุกธุรกิจ สามารถเกื้อหนุน เกื้อกูลกันได้ ไม่มีคู่แข่ง จะมีแต่คู่ค้า และ พันธมิตร ถ่อยทีถ้อยอาศัยกัน ร่วมกันสร้างธุรกิจ ยกระดับตลาด

4.เน้นเติบโต จาก กลุ่ม ชุมชน ข้างถนน ตลาดนัด ฯ ดูแลดูค้าทั่วถึง แบบ ญาติมิตร เพื่อนฝูง

5.ทุกก้าวที่เดิน ตั้งอยู่บน “ความไม่ประมาท” และ “ความไม่โลภ” จนเกินตัว

6.ความสำเร็จคือการได้ ตอบแทน ชุมชน สังคม ฯ ที่เราได้พึ่งพาอาศัย สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ผู้คน

ความสำเร็จในธุรกิจ แบบยั่งยืน ไม่ใช่ยอดขายมหาสาร หรือ กำไรหลายพันล้าน เพียงอย่างเดียว

แต่การได้ให้ ประโยชน์ท่าน ประโยชน์กับสังคม เป็นการสร้าง “คน” พัฒนา “ธุรกิจ” ที่เป็นขั้นตอนพื้นฐาน

เป็นแก่น เป็น “รากหญ้า” ของการค้าขาย การหวังแต่ประโยชน์ตัวเอง ไม่คิด ไม่แคร์คนอื่นว่าเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร อย่างนี้ผมถือว่า “คน ๆ นั้นใช้ไม่ได้” เห็นแก่ตัวเกินไป ไม่นานช้า “ความเห็นแก่ตัวจะกลับมาทำร้ายเขาเอง”

รากหญ้า Marketing งานพื้นฐาน ของธุรกิจ ที่ต้องทำแบบ เก็บเล็ก ผสมน้อย จนถึงวันที่ธุรกิจได้เริ่มเก็บดอกออกผล ก็พร้อมจะแบ่งปันให้ผู้คนได้ลองลิ้มชิมรส ความสำเร็จของธุรกิจนั้น ๆ ด้วย

บริบทของการตลาดแบบ “รากหญ้า Marketing” จะได้รับการ ค่อย ๆ บอกเล่าเรื่องราว ความสำเร็จ จากเจ้าของกิจการ ในบทความต่อ ๆ ไปครับ “เข้าถึง รากหญ้า เข้าถึงความสำเร็จ” รากหญ้า MARKETING