รากหญ้า Marketing คำ ๆ นี้อาจไม่คุ้นหูครับ เพราะผมเองก็เพิ่ง รวบรวมและตกตะกอนความคิด เรื่องของการทำธุรกิจ ในแบบของ การตลาดแบบรากหญ้า