สำหรับผู้ที่ได้เข้ามาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บนทางเดินย่อมไม่ได้ราบเรียบ และยังต้องพบกับปัญหาต่างๆแต่เชื่อว่าทุกคนล้วนต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจด้วยกันทั้งนั้น 

ในการประกอบธุรกิจใดๆ นั้นย่อมต้องมีปัญหาเหมือนกัน ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องทำงานประสานงานกันหลายฝ่าย ได้แก่ พนักงานภายใน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ทีมงานก่อสร้าง และผู้ว่าจ้าง หากใครได้ก้าวเข้ามาทำธุรกิจแล้ว ก็ต้องการประสบความสำเร็จ

เมื่อปัญหาเกิดขึ้นผู้ประกอบการมีแนวทางในการแก้ปัญหากันอย่างไร เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดี และรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น เราลองมาดู 8 ปัญหายอดฮิตที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเจอกันบ่อยๆ พร้อมทั้งมีวิธีการแก้ไขเพื่อให้ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประสบความสำเร็จ

1.มีงานต้องมีคน เตรียมคนให้เหมาะกับงาน

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องมีคนงาน  ลักษณะงานของธุรกิจนี้จะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงเป็นช่างฝีมือ หากธุรกิจขาดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฟ้นหาทีมงานที่มีประสิทธิภาพาและมีทักษะในเนื้องานมาทำงานร่วมกัน หากเป็นช่างฝีมือ ย่อมจะได้เปรียบ จะทำให้งานที่ทำออกมาแล้วมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

2.มีคนไม่มีงาน หางานให้เพียงพอกับคน

ถึงแม้ว่าจะมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตามแต่ไม่สามารถหางานได้ก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นทักษะในการหางาน เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นผู้รับเหมาที่ดี ย่อมต้องทำหน้าที่เป็นทั้งนักการตลาดและนักขายในคนเดียวกัน มีความสามารถในการหารงานให้กับทีมงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถคัดกรองผู้ว่าจ้าง ว่ามีทุนพร้อม ในการจ่ายเงินได้ตรงตามเวลา ตลอดจนสามารถประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและมีงานให้ราบรื่นไปตลอดจนจบงาน

3.ทำงานแต่ขาดทุน ประเมินราคาผิดคิดจนตัวตาย

 เนื่องจากประเมินราคารับเหมาไม่เป็น ประเมินราคาแล้วขาดทุน ถึงแม้ว่าผู้รับเหมาจะมีงานทำตลอด แต่ประเมินราคามีกำไรไม่เพียงพอ ธุรกิจจะไม่ประสบผลสำเร็จ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการมีภาระ หนี้สิน จนถึงชั้นทิ้งงานไม่ทำต่อ เพราะว่าทำไปก็ขาดทุน ทำให้เสียชื่อเสียงเสียลูกค้า ซึ่งปัญหานี้พบบ่อยมากในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ทั้งนี้ผู้รับเหมาเองจำเป็นต้องมีทักษะในการคิดคำนวณต้นทุน ศึกษาราคาวัสดุ ราคารับเหมาในท้องตลาด ไม่ต่ำจนเกินเพื่อแข่งกับคู่แข่ง แต่ให้มองว่าถึงราคาประเมินจะสูงกว่าคู่แข่งแต่ใช้วัสดุดี มีคุณภาพจะดีกว่า

4.บริหารจัดการงานไม่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหานำเทคโนโลยีมาใช้

ผู้รับเหมาบางรายเมื่อทำงานร่วมกับทีมงานแล้วไม่สามารถควบคุมคนงานให้ทำงานตามแผนการที่วางไว้ได้ ได้แก่ เมื่อปล่อยงานให้คนงานดำเนินการแล้วแต่ผู้รับเหมาไม่เคยไปตรวจงานเลย บางทีคุมงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาไม่ทัน เป็นต้น

ดังนั้นผู้รับเหมาควรจะมีทักษะในการประสานงาน การบริหาร จัดการ ควบคุม และมีความรับผิดขอบเป็นอย่างดี เพื่อให้ภาพรวมของงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การทำเทคโนโลยีสมัยๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP ระบบการจัดการหน้างาน ระบบบัญชี ต่างๆ จะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มกำไรให้ธุรกิจในระยะยาว

5.เลือกใช้วัสดุไม่สอดคล้องกับงาน  มีซัพพลายเอ่อร์ดีเป็นศรีกับธุรกิจ

การมี Supplier ที่ดี ช่วยให้ผู้รับเหมาไม่เสียเวลา เปรียบเทียบราคาสินค้ากับ Supplier หลายเจ้า ทำให้ได้สินค้าราคาต้นทุน มีคุณภาพ และได้วัสดุที่ถูกต้องตามประเภทของงาน เพราะ Supplier จะรู้ว่า ผู้รับเหมาใช้วัสดุประเภทใด อย่างนี้เรียกว่า รู้ใจกัน ดังคำกล่าวที่ว่า” รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ได้สูงสุด ภายใต้ต้นทุนของวัสดุที่ต่ำที่สุดและใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานน้อยที่สุด

6.เงินทุนสำคัญไฉน มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ เข้าถึงแหล่งเงินทุน

จากสำนวนดังกล่าวไม่ว่ายุคสมัยไหนยังคงกล่าวถึงได้เสมอ การประกอบธุรกิจใดๆล้วนแต่ต้องการเงินทุนมาช่วยในการสนับสนุนธุรกิจด้วยกันทั้งนั้น แล้วเงินทุนจะหาได้จากที่ไหน?

ปัจจุบันนี้มีแหล่งเงินทุนมากมายจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ให้ผู้ประกอบการดำเนินการกู้เงินได้ตามศักยภาพของกิจการของตน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทดอกเบี้ย และการชำระเงินได้หลายรูปแบบ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถพิจารณาเลือกใช้การบริการได้ตามความเหมาะสมของกิจการตนเอง

หากเป็นธุรกิจรับเหมาขนาดเล็ก (SMEs) แต่ยังไม่พร้อมที่กู้เงินจากสถาบันการเงินจะหาเงินทุนจากไหน? สำหรับผู้รับเหมาขนาดเล็ก สามารถระดมเงินทุนได้จากการเริ่มทำงานซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ ที่พอจะเริ่มได้ เช่น การเดินสายไฟ เป็นต้น เพื่อสะสมเงินทุนให้มากพอแล้วจึงพัฒนาเป็นธุรกิจรับเหมาขนาดใหญ่

7.เลือกรับงานที่ถนัด หรือ “นกน้อยทำรังแต่พอตัว”

ผู้รับเหมาควรที่จะพิจารณาศักยภาพของกิจการตนเองด้วย โดยเลือกงานที่เหมาะสมกับกิจการตนเอง ไม่ใหญ่จนเกินตัว หรือรับงานที่ทีมงานมีความถนัด เลือกงานตามประสบการณ์ที่ได้เคยผ่านงานมาแล้ว  ซึ่งจะส่งเสริมให้ผลงานออกมาดีเป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า และยังสามารถควบคุมระยะเวลาในการทำงานได้ดี ทำให้ส่งงานได้ตรงตามแผนงานที่ได้วางไว้ ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต่างๆ

8.เลือกลูกค้าเพื่อลดปัญหาด้านการชำระเงิน

ไม่เพียงแต่ลูกค้าจะเลือกผู้รับเหมาเท่านั้น แต่ผู้รับเหมาจำเป็นต้องเลือกลูกค้าเช่นกัน เนื่องจากเพื่อแก้ปัญหาด้านการเงิน อันได้แก่ การจ่ายเงินล่าช้า ซึ่งอาจเกิดจากความไม่พร้อมทางเงินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาสามารถจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการทำสัญญา โดยกำหนดการเบิกเงินเป็นงวดไว้ล่วงหน้า  ทั้งนี้เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย

        สำหรับผู้ที่ได้เข้ามาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บนทางเดินย่อมไม่ได้ราบเรียบ และยังต้องพบกับปัญหาต่างๆแต่เชื่อว่าทุกคนล้วนต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจด้วยกันทั้งนั้น จากประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขข้างต้น จะเป็นประโยชน์แก้ผู้รับเหมาทั้งมือใหม่และมือเก่าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

วางแผน ลงมือทำอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ทำอย่างนี้โอกาสความสำเร็จในฐานะ “นายช่างก่อสร้าง” คงไม่ไปไหนเสีย

บทความโดย ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “เขียนบทความสร้างรายได้ รุ่น 2”

คุณ กาญจนาภรณ์ บุญเกิด (คุณ นก)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัท

บทความเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ