การรับสมัครงานเป็นขั้นตอนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้าทำงาน ผู้มีหน้าที่กรองผู้สมัครเพื่อเรียกสัมภาษณ์คือ HR โดยพิจารณาจาก resume สมัครงาน 

โดยส่วนใหญ่ แต่ละวัน HR จะได้รับอีเมลเรซูเม่เป็นร้อยฉบับ ทำให้มีเวลาน้อยในการดูรายละเอียดของผู้สมัครงาน ปกติจะสแกนอ่านดูคีย์เวิร์ดสำคัญที่ตรงกับตำแหน่งงานทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ นอกจากนี้ยังดูบุคลิกและประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัวของผู้สมัครงานควบคู่ไปด้วย

การเขียนเรซูเม่ ผู้สมัครงานควรให้ความสำคัญกับส่วนประกอบเหล่านี้ จัดทำเรซูเม่ที่ให้ข้อมูลครบ เป็นจริง ตรงตำแหน่งงานตามที่ HR ต้องการ เนื้อหาสั้น กระชับ จัดรูปแบบให้อ่านง่าย ไฮไลท์จุดสำคัญให้เห็นเด่นชัด เพิ่มโอกาสได้รับการเรียกสัมภาษณ์มากขึ้น

บทความนี้ Taokaemai.com แนะนำผู้กำลังหางานเขียน เรซูเม่ยุคใหม่ เพื่อให้ได้เรียกสัมภาษณ์ เร็วขึ้น

1. Executive Summary : สรุปจุดเด่นสร้างจุดขาย

สิ่งแรกที่ HR ค้นหาคือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน ก่อนเขียนเรซูเม่ ผู้สมัครควรทำความเข้าใจคุณสมบัติตำแหน่งที่จะสมัครเป็นอย่างดี ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อะไรบ้าง จากนั้นวิเคราะห์ตัวเอง สรุปคุณสมบัติเด็ด ๆ ที่ตรงกับตำแหน่ง เขียนเป็นคีย์เวิร์ดสั้น ๆ  เว้นระยะพอดี 5 -7 คำ หรือเขียนเป็นประโยคสร้างจุดขาย 3 – 5 ข้อ โดยเขียนเป็นหัวข้อความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ  โดยแยกบรรทัดเพื่อให้อ่านง่าย

การสรุปจุดเด่นได้ชัดเจนสามารถสร้างจุดขายอันแสดงศักยภาพของผู้สมัครให้เป็นที่สนใจของ HR เป็นอย่างดี

2. Experience/Activities : ตราประทับยืนยันผ่านงานจริง

ข้อมูลยืนยันเคยผ่านการทำงานตำแหน่งที่รับสมัครจริง เพราะประสบการณ์การทำงานสามารถบอกความรับผิดชอบในตำแหน่ง ความสำเร็จในการทำงาน ประโยชน์ที่เกิดแก่องค์กร สิ่งเหล่านี้ผู้สมัครงานต้องเขียนอย่างละเอียด พร้อมด้วย ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน  เงินเดือน ระยะเวลาการทำงาน และเหตุผลการลาออก

ในกรณีนักศึกษาจบใหม่ ควรระบุกิจกรรม การฝึกอบรมหรือฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน ทำให้นักศึกษาดูเป็นคนรักการเรียนรู้ มีประสบการณ์ในระหว่างเรียน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ส่วนนี้ทำให้ resume สมัครงาน น่าสนใจมากยิ่งขึ้น HR มั่นใจมากขึ้น ตัดสินใจเรียกสัมภาษณ์ได้ง่ายขึ้น

3. Extra Abilities : ต่อยอดศักยภาพการทำงานแข็งแกร่ง

ความสามารถพิเศษที่สามารถต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างประโยชน์ให้องค์กรมากขึ้น เช่น ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ภาษาพิเศษที่จำเป็น หรือ เทคนิคเฉพาะของตำแหน่งงาน เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สมัครงานโดดเด่นกว่าผู้อื่น และ องค์กรมีความต้องการพนักงานที่มีศักยภาพแบบนี้อยู่แล้ว ทำให้มีโอกาส HR เรียกสัมภาษณ์สูง

สำหรับนักศึกษา หรือ ผู้สมัครงานที่ยังไม่มีความสามารถพิเศษ ควรหมั่นฝึกฝน เข้าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้น หรือ อ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้ เพื่อแสดงถึงความพยายามในพัฒนาตนเองให้พร้อมทำงานกับองค์กร

4. Soft Skills : เสน่ห์ส่วนบุคคลยากเลียนแบบ

นอกจากความสามารถด้านการทำงานแล้ว ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร บุคลิกภาพสำคัญ การทำงานจำเป็นต้องประสานงานกับผู้อื่นอยู่เสมอทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้า การปฏิสัมพันธ์ที่ดีทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี มีความสุข ลูกค้าเชื่อถือ ประทับใจ สร้างประโยชน์ให้องค์กรมหาศาล

ผู้สมัครควรระบุบุคลิกส่วนตัวที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างคุณค่าของผู้สมัครงานให้สูงขึ้น ดึงเสน่ห์ น่าทำงานด้วย

5. Education : ระดับการศึกษาเหมาะสมตำแหน่ง

        resume สมัครงาน เป็นข้อมูลสำคัญที่ HR ใช้ประกอบการพิจารณาคู่กับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ผู้สมัครงานควรระบุช่วงปีที่ศึกษา รายละเอียดมหาวิทยาลัย, คณะ, สาขา โดยเรียงลำดับจากปัจจุบันไปหาอดีต ถ้าหากเกรดเป็นที่น่าพอใจให้ระบุลงไปด้วย

6. Personal Data : ข้อมูลพื้นฐานบ่งบอกตัวตนขาดไม่ได้

ผู้สมัครงานอย่าลืม ระบุ ชื่อ-สกุล วันเกิด อายุ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล  Line หรือ เฟสบุ๊ค ให้ชัดเจน ถูกต้อง ติดต่อได้จริงเท่านั้น อีเมลควรเป็นชื่อทางการบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เพราะถ้าความสามารถพร้อม ประสบการณ์พร้อม คุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน HR ต้องการเรียกสัมภาษณ์แต่ดันมาตกม้าตายติดต่อไม่ได้เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่โอกาสหลุดลอยเพราะขาดความรอบคอบ

การระบุ ที่อยู่ ของผู้สมัครงานเป็นองค์ประกอบที่เรียกความสนใจของ HR ได้ดีเหมือนกัน หากอยู่ใกล้ที่ทำงาน โอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์มีสูง

นอกจากนี้ สถานะทางครอบครัว สถานะทางทหาร HR ก็นำมาพิจารณาเช่นกัน

ที่ขาดไม่ได้อีกอย่าง คือ รูปภาพ ควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย หน้าตรง ห้ามเป็นรูปคู่หรือมีสัตว์เลี้ยง

7. Resume สมัครงาน ต้องมี References : บุคคลอ้างอิงเมความน่าเชื่อถือ

        บุคคลอ้างอิงควรเป็นหัวหน้างานของที่ทำงานเดิม หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา HR สามารถโทรสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อทราบความประพฤติ รับรองสามารถทำงานได้จริง โดยผู้สมัครงานควรระบุ 2 – 3 ชื่อ และติดต่อบุคคลนั้น ๆ ก่อนเพื่อแจ้งให้เป็นบุคคลอ้างอิง

สิ่งสำคัญระบุ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ในเรซูเม่อย่างถูกต้อง

ในยุคใบปริญญาไม่ใช่ความสำเร็จในชีวิต เกรดเฉลี่ยไม่ใช่ทุกอย่าง ทำงานเป็นสำคัญกว่าความรู้ ปัจจุบันการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน องค์กรพิจารณาจากทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพเป็นหลัก ผู้สมัครงานต้องเตรียมเรซูเม่แบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ไฮไลท์คีย์เวิร์ดทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพเด็ด ๆ ที่ตรงกับคุณสมบัติตำแหน่งงานเพื่อเพิ่มจุดเด่น ดึงดูดความสนใจ  HR โดยใช้ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน  ออกแบบเรซูเม่ให้สะอาด อ่านง่าย เรียงลำดับข้อมูลออกเป็นข้อ ๆ และควรตรวจสอบคำสะกดให้เรียบร้อยแสดงถึงความเป็นคนรอบคอบ เอาใจใส่ต้องานที่ทำ

resume สมัครงาน ที่ดีสามารถเป็นตัวแทนผู้สมัครงานสร้างความประทับใจต่อ HR เพิ่มโอกาสได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ ดังนั้นวันเข้าสัมภาษณ์ต้องตอบคำถามให้ตรงกับข้อมูล หรือ แสดงบุคลิกตามจริงตามที่ระบุในเรซูเม่ เตรียมความพร้อมให้ดีเพื่อมัดใจ HR และคณะกรรมการสัมภาษณ์

กรอก  resume สมัครงาน ออนไลน์ ได้ที่นี่

resume สมัครงาน