5 เทคนิคพนักงานขาย เพิ่มยอดขายทะลุเป้ารับค่าคอมฯ เน้นๆ

การนำเสนอสินค้าจำเป็นจะต้อง “กระตุ้นความสนใจของลูกค้า” เพื่อให้เกิดการซื้อสินค้า เพราะยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและเติบโตได้ในระยะยาว การเพิ่มยอดขายหน้าร้านด้วยการจัดโปรโมชั่นต่างๆ เช่น การลด แลก แจก แถม อาจไม่เพียงพอที่จะช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกค้า พนักงานขายจึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและช่วยปิดการขายได้เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มยอดขายแบบไม่ต้องเพิ่มลูกค้า รวมถึงมีบทบาทในการจูงใจกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าให้กลายเป็นลูกค้า และนี่คือ 5 เทคนิคพนักงานขาย เพิ่มยอดขายสำหรับเซลล์พนักงานขายยุคใหม่

1.สังเกตความต้องการของลูกค้า และสนใจในสิ่งที่ลูกค้าสอบถาม

การนำเสนอขายในรูปแบบที่ได้พบปะกับลูกค้า พนักงานขายอาจจะสังเกตลูกค้าว่า ลูกค้าต้องการอะไร มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรในเชิงบวกหรือลบ เช่น ลูกค้าที่กำลังสนใจสินค้าและอยากทราบรายละเอียด ก็จะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า ในขณะที่ลูกค้าที่ไม่สนใจสินค้านั้นก็อาจจะเงียบเฉยตลอดการเสนอขาย เพื่อให้นำเสนอขายสินค้าหรือตอบคำถามได้อย่างตรงจุดมากที่สุด พนักงานขายควรรับฟังในสิ่งที่ลูกค้ากำลังบอกเล่าให้เหมือนเป็นเรื่องของตัวเอง เพื่อให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และอาจจะทำให้ได้ข้อมูลบางอย่างที่สามารถเอามาใช้ในการปิดการขายได้อีกด้วย

2.เข้าใจว่าสินค้าหรือบริการช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไร

การที่พนักงานขายมีความเข้าใจในสินค้าหรือบริการได้อย่างครบถ้วน รู้ว่าอะไรคือจุดขายของสินค้า จะทำให้การนำเสนอสินค้าเป็นไปอย่างมั่นใจ ลูกค้าก็จะเปิดใจรับฟังและสัมผัสได้ว่าพนักงานขายมีความเป็นมืออาชีพ พยายามพูดถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ หรือสินค้านั้นช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร แสดงให้เห็นว่าเรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าอย่างจริงใจ ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นกับลูกค้าออกไป พนักงานขายที่ดีจะเตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า สำหรับคำถามที่ลูกค้าอยากรู้ หรือคำถามที่พบบ่อย เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้การเสนอขายเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้นำเสนอขายได้ดีขึ้นและทำให้ลูกค้าประหยัดเวลา

3.ใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจลูกค้า

การพูดโน้มน้าวใจลูกค้า หนึ่งในทักษะที่พนักงานขายควรมี เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี พนักงานขายที่มีวิธีจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้า สามารถนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้า แนะนำสินค้าที่มีแนวโน้มว่าลูกค้าจะให้ความสนใจ แม้ลูกค้าจะไม่ซื้อ ก็เป็นการสร้างการรับรู้ให้ลูกค้ารู้ว่าร้านค้าของเรามีสินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก ซึ่งลูกค้าอาจกลับมาซื้อใหม่ในครั้งหน้า จำไว้ว่าโอกาสการขายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หรือในกรณีที่พนักงานขายสามารถส่งเสริมให้ลูกค้าประจำซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น นอกจากจะทำให้ยอดขายของพนักงานขายเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจอีกด้วย

4.ใช้ทักษะการเล่าเรื่อง และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อด้วยระยะเวลาที่จำกัดหรือข้อเสนอต่างๆ

อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของลูกค้า สามารถใช้เป็นแรงกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อได้ เรื่องราวที่เล่าควรเกี่ยวกับความสำเร็จที่ผ่านมา มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับธุรกิจ อาจใช้ทักษะการเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวสินค้าที่สามารถกระตุ้นอารมณ์การซื้อของลูกค้าให้สูงขึ้น ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความภูมิใจที่ได้ใช้สินค้า หากสังเกตว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่ค่อนข้างสนใจสินค้า แต่กำลังพิจารณาว่าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ ลองเพิ่มข้อเสนอกับลูกค้า ข้อเสนอต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละราย และประเภทของสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็น สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ สินค้ามีจำนวนจำกัด ระยะเวลาโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้หรือเฉพาะเทศกาลนี้เท่านั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อในทันที ทำให้ลูกค้าไม่อยากพลาดข้อเสนอที่ดี ซึ่งการนำเสนอต้องระมัดระวังในการพูดสื่อสารอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา

5.สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการบอกต่อ

การที่พนักงานขายทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและอยากที่จะบอกต่อ มีกระบวนการและขั้นตอนมากกว่าการบริการที่ดี ต้องอาศัยทักษะสร้างความสัมพันธ์ซึ่งต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ใช้คำพูดเชิงบวก ไม่ล้ำเส้น ไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นการรบกวนหรือเล่นจนเกินไป เพราะอาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจและไม่สบายใจ อีกทั้งยังทำให้ภาพลักษณ์ของพนักงานขายดูไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์ธุรกิจ การนำเสนอขายควรทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายและไม่สร้างความอึดอัด ซึ่งการสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีได้นั้น มาจากการที่พนักงานขายเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์และธุรกิจแบบระยะยาว สร้างฐานลูกค้าและยอดขายได้มากขึ้น

เทคนิคในการนำเสนอขาย เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ได้ลูกค้ามากขึ้นและเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ งานขายคือ งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ อาศัยหลายทักษะประกอบกัน และจำเป็นต้องเรียนรู้และหมั่นฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา เช่น จะอธิบายสินค้าอย่างไรให้ฟังดูน่าสนใจ จะโน้มน้าวลูกค้าอย่างไรให้ตัดสินใจซื้อทันที ในขณะที่พนักงานขายเองก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าเช่นกัน เพราะลูกค้าแต่ละคนมีวิธีเลือกซื้อสินค้าต่างกัน ต้องรู้วิธีขายอย่างถูกต้อง ช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ

สำหรับบริษัท องค์กร ร้านค้า ที่ต้องการฝึกทักษะให้กับพนักงานขายของท่าน สามารถเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรเทคนิคการขายและการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

วิทยากรการตลาดออนไลน์