ลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจช่องทางไหนดี ?

ในการทำธุรกิจ SME ยุค 4.0 ให้ประสบความสำเร็จนั้น การโฆษณาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักและมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าและบริการ

ในมุมของผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องเลือกลงโฆษณากับสื่อโฆษณาซึ่งมีอยู่หลายประเภท ให้ได้ผลและประหยัดงบประมาณ วันนี้เรามีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณาแต่ละประเภทมาฝากกัน


วิธีโฆษณาสินค้าให้น่าสนใจ >> คลิ๊ก


 1.สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง สิ่งที่พิมพ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือวัตถุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งจัดทำด้วยวิธีการต่าง ๆ อันเกิดเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนกับต้นฉบับ ที่เรารู้จักกันดี เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับใบปลิว เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียจึงจำเป็นต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

newsขอบคุณรูปภาพ double.co.th

หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายประจำ ตามเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีปก ไม่เย็บเล่ม มีการเสนอข่าวสารหลายประการรวมถึงมีการโฆษณาด้วย

งบประมาณ

ค่าโฆษณาแต่ละหนังสือพิมพ์ก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดด้วย เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเต็มหน้า ราคา 360,000 บาท ครึ่งหน้าราคา 180,000 บาท เป็นต้น

ข้อดี

1.หนังสือพิมพ์จะเหมาะกับร้านค้าปลีกและธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่ในต่างจังหวัด

2.สามารถลงโฆษณาที่มีเนื้อหาละเอียด สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างไกลเป็นจำนวนมากและรวดเร็วทุกวันมีความน่าเชื่อถือสูง

3.ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านได้ตามใจชอบ

 ข้อเสีย

1.มีอายุสั้นเพียง 1 วัน อ่านครั้งเดียวจบก็ถูกทิ้งไป ไม่คงทนถาวร

2.กระดาษพิมพ์ไม่ดี สีสันไม่สวยงามเท่ากับนิตยสาร

3.โฆษณาขาดความโดดเด่น เนื่องจากต้องทำด้วยความเร่งรีบ

 

นิตยสาร

มีหลายธุรกิจที่นิยมโฆษณาในนิตยสาร เช่น กลุ่มธุรกิจความความสำหรับผู้หญิงมักลงโฆษณาในนิตยสารที่ผู้หญิงชอบอ่าน เพราะคุณภาพการพิมพ์ที่ดี ทำให้เวลาโฆษณาสินค้าจึงมีสีสันสวยงามชวนอ่าน

mag111ขอบคุณรูปภาพ double.co.th

งบประมาณ

อัตราค่าโฆษณาในนิตยสารขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขนาดและอื่น ๆ เช่น หน้าในขาวดำ ขนาด 45 คูณ 65 (1/16p) ราคา 18,900 บาท เป็นต้น

ข้อดี

1.ผู้โฆษณาสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าจากผู้อ่านได้ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้ชาย เป็นต้น

2.มีความคงทนถาวร ผู้อ่านสามารถหยิบมาอ่านได้ทุกเมื่อ จะเห็นว่าหลายคนสะสมนิตยสารเพื่อเก็บไว้อ่านและดูเป็นเวลานาน

3.มีอายุยาว 7-30 วัน สามารถเก็บไว้อ้างอิงได้ สีสันสวยงาม เนื้อกระดาษดี มีการหมุนเวียนการอ่านสูง

ข้อเสีย

1.เข้าถึงได้เฉพาะบางกลุ่ม ไม่ยืดหยุ่น

2.ใช้เวลาซื้อสื่อล่วงหน้านานนับเดือน

3.ไม่สามารถเลือกตำแหน่งได้ ยกเว้นตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ปกหน้า ปกหลัง เป็นต้น

 

แผ่นพับ/ใบปลิว

แผ่นพับหรือใบปลิว เป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว เพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมาย อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าก็ได้

งบประมาณ

ราคาแผ่นพับ ใบปลิว แต่ละร้านที่รับทำจะไม่เท่ากันจึงต้องลองเปรียบเทียบราคาก่อน เช่น ใบปลิว 4 สี สองหน้ากระดาษปอนด์ 5,000 ใบ ๆ ละ 1 บาท เป็นต้น

ข้อดี

1.เป็นสื่อโฆษณาที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ สามารถทำได้ด้วยตนเองไม่ยุ่งยาก หรือจะให้โรงพิมพ์พิมพ์ก็ได้หากต้องการจำนวนมาก

2.สามารถจัดรูปแบบงานโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายเอกสารหรือโรเนียวใบปลิว เป็นแผ่นพับแจกได้

3.มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก

ข้อเสีย

1.การแจกใบปลิวหรือแผ่นพับที่มีการจ้างคนไปยืนแจกตามชุมชนหรือในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายจะไม่สูงแต่มีความสูญเปล่ามากเพราะคนส่วนใหญ่มักทิ้งมากกว่าจะเก็บไว้อ่าน

2.บางครั้งลูกค้าที่ได้รับแจกไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง จึงมักปฏิเสธและทิ้งทันที

3.อัตราการแจกต่อคนที่เป็นลูกค้าจริง ๆ มีสูง เช่น แจกไป 100 ใบ อาจได้ลูกค้ามาเพียง 2 คน เป็นต้น

 

2.สื่อโทรทัศน์

freetv-300x61

cable-300x235ขอบคุณรูปภาพ double.co.th

เป็นสื่อที่ได้รับความนิยม เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ดี โดยเฉพาะเมืองหลวงที่แทบทุกครัวเรือนจะมีโทรทัศน์ไว้ชมทั้งสิ้น เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

งบประมาณ

อัตราค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ของแต่ละสถานีไม่เท่ากัน ช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุดจะมีอัตราค่าโฆษณาแพงกว่าช่วงอื่น โดยจะคิดค่าโฆษณาเป็น Spot ความยาว 1 นาที ต่อการโฆษณา 1 ครั้ง  เช่น spot ละ 300,000 บาท ต่อหนึ่งครั้ง เป็นต้น

ข้อดี

1.มีภาพ เสียงและการเคลื่อนไหวที่คมชัด ทำให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถสร้างสรรค์และเพิ่มลูกเล่นในการทำโฆษณาได้มากขึ้น ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุด

2.โทรทัศน์สีทำให้สามารถโฆษณาสินค้าได้อย่างสมจริงและมีสีสันสวยสดเป็นธรรมชาติ ช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้ชม สามารถปรับปรุงตัวโฆษณาก่อนวันที่จะลงจอได้

3.กว่า 90 % ของครัวเรือนจะมีเครื่องรับโทรทัศน์ ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ต้นทุนเฉลี่ยคนดูต่ำที่สุด สามารถดึงดูดคนให้ดูโฆษณาได้ตลอดเวลา

ข้อเสีย

1.มีค่าใช้จ่ายสูงมาก

2.มีการแข่งขันจากโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ และเคเบิลทีวี ทำให้การวางแผนโฆษณาทำได้ยากขึ้น

3.ด้วยอิทธิพลของรีโมทคอนโทรลทำให้ประสิทธิภาพในการโฆษณาลดลง เพราะคนสามารถเปลี่ยนช่องได้ตลอดเวลาหรือถ้าเป็นช่วงโฆษณาก็จะกดรีโมทไปดูช่องอื่นจึงค่อยกลับมาดูช่วงเนื้อหาที่ตนชอบต่อ

 

3.สื่อวิทยุ

เป็นสื่อโฆษณาที่จัดว่ามีอิทธิพลมากอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง ผู้โฆษณาสามารถเสนอรายการต่าง ๆ พร้อมโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ตนต้องการโดยตรง เช่น เสนอรายการเพลงลูกทุ่งพร้อมกับโฆษณาสินค้าของตน เป็นต้น

งบประมาณ

work

ขอบคุณรูปภาพ jindamanee.co.th

ค่าโฆษณาแต่ละคลื่นก็ไม่เท่ากัน เช่น คลื่นข่าว สปอตละ 1,700 บาท วันละ 5 ครั้ง จำนวน 25 สปอต เป็นเวลา 5 วัน ราคา 42,500 บาท เป็นต้น ซึ่งราคามีหลายเรทจึงต้องสอบถามและขอดูเรทราคาไปยังแต่ละสถานีวิทยุนั้นๆ

ข้อดี

1.สามารถปรับเปลี่ยนโฆษณาก่อนออกอากาศได้เล็กน้อย ลูกค้าสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้โดยสะดวก สามารถฟังได้ทุกที่ไม่ว่าในรถ ที่บ้านหรือที่ทำงาน

2.มีการโต้ตอบและสร้างกิจกรรมร่วมกันกับคนฟังได้ สามารถสร้างการตอบสนองได้

3.มีต้นทุนต่ำ สามารถกำหนดพื้นที่ได้ตามต้องการ มีความถี่ในการโฆษณาสูง

ข้อเสีย

1.มีแต่เสียงไม่เห็นภาพ จึงต้องใช้การฟังและจินตนาการนึกคิดเอาเอง ผู้ฟังไม่สามารถเห็นผลิตภัณฑ์ได้เลย

2.ไม่เหมาะกับการนำเสนอที่ต้องเห็นภาพและการเคลื่อนไหว

3.ให้ความถี่สูงแต่การเข้าถึงต่ำ มีจำนวนสถานีมาก ผู้ฟังแต่ละรายการมีลักษณะเป็นส่วนตัว การครอบคลุมพื้นที่เป็นไปอย่างจำกัดและติดตามได้ยาก

 

4.สื่อกลางแจ้ง ป้ายโฆษณา โปสเตอร์

เป็นสื่อโฆษณาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป เมื่อออกจากบ้านหรือเดินทางไปมาตามสถานที่ ต่าง ๆ สามารถกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น ติดไว้กลางแจ้ง บนรถไฟ หลังรถเมล์ เป็นต้น

งบประมาณ

ราคาของสื่อกลางแจ้ง ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ จะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุและขนาด ซึ่งก็มีหลายเรทราคา โดยราคาจะอยู่ระหว่าง 300 – 800 บาท ต่อ 1 ชิ้น

ข้อดี

1.สามารถครอบคลุมตลาดได้ดี

2.สามารถติดตั้งได้อย่างกว้างขวาง มีต้นทุนต่ำ

3.มีความรวดเร็ว ผู้คนมองเห็นได้ง่าย สร้างความถี่ได้ดีกับคนที่ใช้เส้นทางเดิม

ข้อเสีย

1.ข้อความมีขนาดสั้นอาจทำให้สื่อความหมายไม่ชัดเจน มีข้อจำกัดด้านความคิดสร้างสรรค์

2.ไม่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ ระยะเวลาที่คนสนใจในโฆษณานั้นสั้น

3.มีปัญหาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม บางคนมองว่ารกตา

 

5.สื่อออนไลน์

social-media-1233873_1280

ปัจจุบันเราจะเห็นนักการตลาดทำการโฆษณาจากสื่อออนไลน์ในทุกช่องทาง โดยเฉพาะสื่อโซเชียลอย่างเฟซบุ๊คหรือยูทูบ หรือตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่จะเห็นว่ามีโฆษณาสอดแทรกอยู่เป็นประจำ

งบประมาณ

แล้วแต่วิธีการลงโฆษณา เช่นหากเป็นพวก Banner ในเว็บที่ได้รับความนิยมก็จะ 2-5 หมื่นหรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับกับขนาดแบนเนอร์

หากเป็นลงโฆษณาใน google adword งบประมาณก็ขึ้นอยู่กับคำค้นหาว่ามีการประมูลกันมากน้อยขนาด แต่เราสามารถกำหนดรายจ่ายส่วนนี้ได้ ซึ่งค่อนข้างได้ผล หากเรากำหนดเดือนละ 10,000 ก็สามารถทำได้

กรณีที่เป็นการโฆษณาใน Facebook ก็เช่นเดียวกันเราสามารถกำหนดงบประมาณเราเองได้ รวมถึงการโฟกัสให้โฆษณาไปตรงยังกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

ข้อดี

1.ไม่จำกัดเวลา สามารถทำโฆษณาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

3.มีราคาไม่แพง สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ดูในภายหลังได้

4.มีระบบสถิติให้เรานำมาตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมายยิ่งขึ้นได้

5.แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตผู้คนจะไม่สนใจสือออฟไลน์มากนัก เพราะผู้คนจะอยู่กับแต่โลกออนไลน์ ทำให้โอกาสโฆษณาช่องทางออนไลน์ได้ลูกค้ามากกว่าออฟไลน์

6.สามารถทำสื่อได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ หรือ Clip VDO

ข้อเสีย

1.อาจต้องใช้ความชำนาญในการจัดการโฆษณาเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ และ ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

2.อาจสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานอื่น ขัดตา

3.หากมีโฆษณาสอดแทรกเนื้อหาสาระมากเกินไปอาจทำให้ว่าที่ลูกค้าเกิดความไม่พอใจได้

 

เมื่อได้ข้อมูลของสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ พร้อมอัตราค่าบริการโดยประมาณแล้ว ก็เชื่อว่าผู้ทำธุรกิจ SME ยุค 4.0 จะสามารถตัดสินใจในการใช้สื่อโฆษณาอย่างได้ประโยชน์ คุ้มค่า ประหยัดงบประมาณและเกิดผลมากที่สุด ดีที่สุดต่อธุรกิจของตน