สื่อสารแบบไหน ที่ได้ใจทุกคน พูดแบบไหน ได้ใจผู้ฟัง คุยแบบไหน เพื่อไม่เกิดการ…