จุดอ่อนของธุรกิจออนไลน์ ก็คือ การที่ลูกค้าไม่เห็นหน้าและต้องชำระราคาค่าสินค้าก่อน หรือถ้าตัดปัญหาด้วยการชำระเงินปลายทาง ลูกค้าก็ต้องรับภาระค่าบริการส่วนนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก

การตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า จึงเป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อจะได้ปรับให้เข้ากับรูปแบบการขายสินค้าออนไลน์ของตน ในมุมของลูกค้ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ตัดสินใจซื้อมาลองดูกัน

4 ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์

1. สินค้าที่สนใจและมีคุณภาพน่าลอง แน่นอนที่ลูกค้าซื้อสินค้าที่ต้องการและคิดว่ามีคุณภาพดีพอสมควรแก่ราคาที่ต้องจ่าย สิ่งที่เจ้าของธุรกิจออนไลน์ต้องทำคือ ขายสินค้าที่มีคุณภาพและตั้งราคาขายให้เหมาะสม

2. เชื่อถือและไว้วางใจร้านค้า ว่าจะไม่โกง เจ้าของร้านจึงต้องมีการแสดงให้ลูกค้าได้รู้จักตัวตน มีหลักฐานชัดเจนให้ติดตามได้ เพื่อเป็นหลักประกันให้ลูกค้าเชื่อใจว่าไม่โกง

3. โอนเงินสะดวก ผ่านธนาคารที่ตัวเองมีบัญชีอยู่ ผู้ซื้ออาจมีบัญชีเพียงบัญชีเดียว ความสะดวกจึงอยู่ที่ผู้ขายต้องเปิดบัญชีไว้หลายธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า

4. กำหนดวันส่งสินค้ารวดเร็ว เมื่อซื้อแล้วอยากได้ของเร็ว ผู้ขายควรกำหนดเวลาส่งให้ชัดเจนและรวดเร็ว

เจ้าของธุรกิจออนไลน์ ที่ให้ได้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ย่อมขายสินค้าได้ง่าย

ขอบคุณบทความจาก ปอกกล้วยออนไลน์