ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เพราะแบรนด์แทบจะเป็นทุก ๆสิ่งในเชิงของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่คนทั่วไปมองเข้ามา ตัวตน ประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ วัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติและดำเนินการ สิ่งเหล่านี้ก็คือธรรมชาติของแบรนด์สินค้า ธุรกิจใดที่สามารถสร้างแบรนด์ได้อย่างมั่นคงนอกเหนือจากความสำเร็จธุรกิจนั้นก็มีโอกาสขยายธุรกิจภายใต้ชื่อแบรนด์ที่แข็งแกร่งนั้นได้ การสร้างแบรนด์ให้เป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสร้างขึ้นหากพวกเขาหวังที่จะประสบความสำเร็จครับ ในบทความนี้เรามีคำแนะนำที่เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดมาฝากครับซึ่งคำแนะนำเหล่านี้มีผู้ที่นำไปเป็นต้นแบบพัฒนาแบรนด์ของตนจนประสบความสำเร็จมาแล้ว

13 กลยุทธ์สร้างแบรนด์ให้ติดตลาดออนไลน์ Online Branding

1. จงใช้ประโยชน์จากการตลาดแบบบอกต่อ

ในการทำการตลาดหากมีแบรนด์ใดพยายามพูดโอ้อวดสรรพคุณสินค้าของตนเอง ข้อความที่พวกเขาพยายามสื่อสารจะกลายเป็นสิ่งที่ตกยุคไปในทันที เพราะในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักจะเข้าไปเสาะแสวงหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการผ่านความเห็นของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่แบรนด์เป็นคนพูด ดังนั้นหากคุณจะปั้นแบรนด์ของคุณให้ปังสิ่งที่คุณต้องสร้างคือชุมชนที่รวบรวมผู้ที่รักและภักดีต่อแบรนด์ของคุณและอาศัยพวกเขาเป็นกระบอกเสียงในการบอกต่อประสบการณ์ดี ๆจากแบรนด์ของคุณ

2. สร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้น

อีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จคือการสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้นระหว่างสินค้าและบริการกับอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า พยายามทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและหาปัญหาของพวกเขา แล้วนำมาสร้างเป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ที่ตอบโจทย์และทำให้พวกเขาเชื่อได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาของพวกเขาได้ เมื่อพวกเขามีอารมณ์ร่วมไปกับคุณพวกเขาก็จะซื้อสินค้าและใช้บริการแบรนด์ของคุณ

3. พยายามมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับคนอื่น

ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจถึงสิ่งที่คุณพูดหรือทำหากสิ่งนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับพวกเขา แต่พวกเขาจะรู้สึกดีมากหากได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์จากคุณและจะจดจำคุณได้จากบทบาทนี้ ดังนั้นเมื่อคุณคิดจะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่าพยายามพูดหรือทำในสิ่งที่ไม่สร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าแต่ให้พยายามทำในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่น ๆ ทำให้เขาได้รับประสบการณ์ที่ดีและสามารถจดจำคุณได้ในฐานะแบรนด์ที่ให้คุณค่าแก่พวกเขา

4. ใช้ภาษาเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย

ภาษาของคุณมีความสำคัญอย่างมากในการส่งสารของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่จะส่งเรื่องราวหรือคอนเทนต์คุณจำเป็นต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร คุณจึงจะสามารถวางแผนได้ว่าคุณจะสื่อสารหรือส่งข้อความไปถึงพวกเขาด้วยรูปแบบใด การใช้ภาษาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนอกจากจะแสดงถึงความเป็นกันเอง ยังทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนเป็นพวกเดียวกันกับเขาซึ่งมีโอกาสที่ทำให้พวกเขาจดจำคุณในฐานะแบรนด์ได้ดี

5. สร้างแบรนด์ให้มีความจำเพาะเจาะจง

“อย่าพยายามสร้างแบรนด์ให้เข้ากับคนทุก ๆคนโดยไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่จำเพาะเจาะจง” เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงคุณไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ แบรนด์ที่เหมาะกับคนทุก ๆคนสุดท้ายก็จะเป็นเพียงแบรนด์หนึ่งที่ไม่มีอะไรให้จดจำ ดังนั้นเมื่อเริ่มสร้างแบรนด์คุณต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนไปเลยว่าแบรนด์ของคุณเหมาะสมกับใคร แม้ว่าคุณจะได้ลูกค้าที่มีจำนวนไม่มากแต่พวกเขาเหล่านั้นคือคนที่สนใจในสินค้าของคุณและจะภักดีต่อแบรนด์ของคุณไม่เปลี่ยนแปลงหากสินค้าของคุณตอบโจทย์ของพวกเขา

6. มีภาพต้นแบบของลูกค้าอยู่ในใจว่าเขาหรือเธอคือใคร

อีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเพื่อส่งต่อข้อความที่คุณต้องการสื่อไปยังพวกเขาได้ตรงจุดก็คือ “การสร้างภาพต้นแบบของลูกค้าว่าเขาหรือเธอที่จะมาเป็นลูกค้าของคุณคือใคร” การสร้างภาพต้นแบบก็คือการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ บุคลิกภาพ การศึกษา หน้าที่การงาน ความชอบและสิ่งที่ไม่ชอบ การมีต้นแบบภาพร่างของลูกค้าไว้ในใจเป็นเสมือนเข็มทิศที่คุณใช้ในการกำหนดกรอบการทำงานของแบรนด์

7. แบรนด์ที่สร้าง สินค้าที่ผลิต ประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับต้องสอดคล้องไปด้วยกันเสมอ

แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จคือการประสานกันระหว่างประสบการณ์ตรงที่ลูกค้าได้รับกับความเชื่อถือเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ประการแรกคุณต้องเข้าใจว่าบุคลิกของแบรนด์เป็นอย่างไร และรักษาบุคลิกของแบรนด์ที่คุณตั้งใจที่จะให้แบรนด์นั้นเป็นเอาไว้ในทุก ๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ ประสบการณ์ที่คุณจะส่งต่อไปถึงลูกค้ารวมไปถึงการพูดคุยสื่อสารระหว่างแบรนด์และลูกค้า เมื่อทุกสิ่งที่คุณทำสอดประสานกันเป็นอย่างดีและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ สิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก็คือ “ความเชื่อมั่นและเชื่อถือจากพวกเขา”

8. สร้างความเข้าใจใหม่ว่าการสร้างแบรนด์ไม่ใช่การจัดวางตำแหน่งของแบรนด์ว่าต้องอยู่ในจุดใด

จงวางความคิดที่ว่าการสร้างแบรนด์คือการกำหนดตำแหน่งของแบรนด์ว่าจะต้องไปอยู่ ณ จุดใด เพราะการสร้างแบรนด์ที่แท้จริงนั้นหมายถึงผลรวมทั้งหมดของการที่ผู้คนได้พบเห็นและสัมผัสความเป็นตัวตนของแบรนด์คุณ และประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับกลับมาจากผลของการพบเจอนั้น ๆนอกเหนือไปจากภาพลักษณ์และการทำการตลาด คุณจะต้องทำให้ลูกค้าของคุณหรือผู้ที่เข้ามาพบเจอคุณรู้สึก “ว้าว” ให้ได้และต้องพยายามมองว่าคุณจะสามารถช่วยยกระดับให้แก่พวกเขาได้อย่างไรในทุกครั้งที่ได้พบเจอกัน คุณต้องทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นจากภายในของพวกเขาเองไม่ใช่มาจากคุณ

9. ค้นหาจุดตัดระหว่างความชอบและสิ่งที่ผู้คนต้องการ

แบรนด์ที่ดีจะต้องผสานสิ่ง 2 สิ่งเข้าด้วยกันระหว่างสิ่งที่คุณรักและมีความสุขที่จะทำกับสิ่งที่เป็นที่ต้องการของบุคคลอื่น ๆเพราะการทำในสิ่งที่คุณรักคุณจะทำมันได้นานแต่การทำในสิ่งที่เป็นที่ต้องการของคนอื่น คุณจะได้รับรายได้จากสิ่งที่ทำ หาสิ่งที่คุณรักให้พบและสิ่งนั้นจะต้องเป็นที่ต้องการของผู้คนแบรนด์ที่คุณสร้างจึงจะประสบความสำเร็จ

10. แชร์ความคิดเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณลงในแพลตฟอร์มที่เป็นผู้นำทางความคิดในด้านต่าง ๆ

การทำการตลาดให้ได้ผล คุณจำเป็นต้องมีบล็อกเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆที่คุณอยากจะบอกต่อให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหลาย ๆ ครั้งกว่าที่บล็อกที่คุณสร้างจะติดตลาดและไปถึงกลุ่มเป้าหมายก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร วิธีการที่ง่ายกว่าการสร้างบล็อกด้วยตนเองคือการแชร์ความคิดดี ๆ วิธีการแก้ปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณลงในแพลตฟอร์มที่มีสถานะเป็นผู้นำทางความคิดเช่นตามเว็บบอร์ดต่าง ๆ วิธีการนี้จะช่วยให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการได้ดีอีกวิธีหนึ่ง

11. จงเป็นของจริง

อย่าพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณ เพราะการแสดงออกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณ ท้ายที่สุดคุณจะไม่สามารถไปต่อได้และทำให้ลูกค้าของคุณสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ของคุณไป ก่อนที่คุณจะสร้างแบรนด์คุณจำเป็นต้องเข้าใจทุก ๆสิ่งที่คุณกำลังทำให้ละเอียด คุณต้องตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของคุณได้ นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของคุณและของแบรนด์จะต้องเหมือนกัน คุณต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ปรากฏบนหน้าสื่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณจะต้องเหมือนกันเมื่อลูกค้าต้องมาพบเจอตัวจริงของคุณ

12. ค้นหาในสิ่งที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรง

อะไรก็ตามที่คุณทำแล้วมีความสุข เป็นสิ่งที่คุณมักจะพูดซ้ำไปซ้ำมาได้อย่างไม่รู้สึกเบื่อหรือเกิดความรู้สึกมีไฟเสมอและต้องการที่จะทำต่อไป ความกระตือรือร้นต่อการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสามารถนำมาโปรโมตเป็นการสร้างแบรนด์เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์บางอย่างให้แก่คุณได้ ลองค้นหาและใช้ประโยชน์จากการสร้างแบรนด์ด้วยวิธีการนี้ดู เพราะมันสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มให้มองมาที่แบรนด์ของคุณ

13. กำหนด DNA ของแบรนด์คุณ

ท้ายที่สุดการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จคุณจำเป็นต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า DNA ของแบรนด์ เพราะ DNA ของแบรนด์จะเป็นสิ่งที่กำหนดบุคลิก ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และวิสัยทัศน์ของแบรนด์ DNA นี้จะถูกปลูกฝังลงไปในแนวความคิดของสมาชิกภายในองค์กร สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ้นภายในองค์กรเพราะมันเป็นหนึ่งในเข็มทิศที่ช่วยกำหนดทิศทางของแบรนด์ต่อผู้พบเห็น

ทั้งหมดนี้คือ 13 กลยุทธ์สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งสามารถนำพาให้แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณต้องการ ลองประยุกต์คำแนะนำข้างต้นไปใช้ในการพัฒนาแบรนด์ของคุณครับ แล้วแบรนด์ที่คุณสร้างจะเป็นที่จดจำและตราตรึงใจแก่ลูกค้าและผู้ที่พบเห็นและก้าวไปอยุ่ในจุดที่คุณต้องการ

เข้าร่วมโครงการ 30 Days Personal Brand Storytelling

ปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ เล่าเรื่องธุรกิจให้เป็นตังก์กลยุทธ์สร้างแบรนด์

วิธีสร้าง Personal Branding