ทำธุรกิจใคร ๆ ก็อยากให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้นทั้งนั้น แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่า ในโลกของธุรกิจมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ กว่าจะพบความสำเร็จที่หอมหวาน คุณต้องผ่านอุปสรรคอย่างไม่สิ้นสุด ขู่กันขนาดนี้ เถ้าแก่ทั้งหลายอย่าเพิ่งถอดใจนะครับ ผมแค่อยากให้คุณมองโลกตามความเป็นจริง โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ ครับ แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจจริงหรอกครับ ถ้าคุณอ่านบทความนี้อยู่ ผมเชื่อว่าคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ

 

สิ่งที่คนทำธุรกิจกลัวที่สุดก็คือคำว่า “เจ๊ง” แล้วคุณจะปิดประตูเจ๊งได้อย่างไร

คงไม่มีสูตรสำเร็จในโลกธุรกิจที่จะปิดประตูความเจ๊งอย่างถาวรหรอกครับ สิ่งที่คุณต้องทำคือวางแผนรับมือกับมันและพาตัวเองออกจากจุดเสี่ยงเจ๊งให้ไกลที่สุด

         

          ถ้าคุณตัดสินใจเดินบทเส้นทางสายธุรกิจแล้ว ก่อนลงทุนหรือคุณจะลงทุนไปแล้วก็ตาม สิ่งที่คุณต้องตระหนักให้มากคือศักยภาพของตัวคุณเอง คุณต้องมีคุณสมบัติของการเป็นเถ้าแก่อย่างน้อย 7 ข้อ

ต้องเป็นนักแสวงหาโอกาส

คุณต้องมองเห็น “โอกาส” แม้ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ แล้วใช้โอกาสนั้นเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณให้ได้

ต้องเป็นนักบริหารความเสี่ยง (ไม่ใช่เป็นนักเสี่ยงนะครับ)

คนที่จะพาตัวเองออกห่างจากคำว่าเจ๊งต้องสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคุณต้องประเมินความเสี่ยงเป็นและวางแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงได้ ซึ่งมีอยู่ 4 วิธี คือ

 

การยอมรับความเสี่ยง : ความเสี่ยงบางอย่างยอมรับได้ ถ้าเกิดความเสียหายไม่ส่งผลกระทบมาก

            การบรรเทาความเสี่ยง : การหาวิธีการลดความรุนแรงที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง

การกำจัดความเสี่ยง : ความเสี่ยงบางอย่างสามารถหามาตรการกำจัดออกไปได้

การถ่ายโอนความเสี่ยง : การให้ผู้อื่นรับความเสี่ยงแทน เช่น การทำประกันต่าง ๆ

ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เพราะคุณต้องเข้าไปแข่งขันกับนักธุรกิจรายเดิมคุณจำเป็นต้องมีความคิดใหม่ๆ และสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือธุรกิจของคุณ

ต้องไม่ท้อถอยง่าย

มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจมีความหนักแน่นในการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ แต่ก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมและความอยู่รอดทางธุรกิจด้วย

ต้องใฝ่รู้เสมอ

ทุกวันนี้โลกหมุนเร็วมาก ลูกค้ามีข้อมูลข่าวสารพอ ๆ กันนักธุรกิจ ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ทำให้คนที่ทำธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องตื่นตัว เปิดรับนวัตกรรม หรือความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

 มีเป้าหมายชัดเจน มีแผนการที่ชัดเจน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการวางแผนรองรับแบบเจาะลึกในประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

ต้องมีเครือข่ายที่ดี

“นกไม่มีฝูงบินสูงไม่ได้” การมีเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจย่อมเอื้ออำนวยให้คุณทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น

 

หากคุณไม่มีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานทั้ง 7 ข้อนี้แล้ว การจะไปต่อก็คงยากในยุคปัจจุบัน คุณสมบัติพื้นฐานที่กล่าวไปนั้น จะนำไปสู้การบริหารหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ 5 ประการคือ การจัดการองค์กร การเงิน การบัญชี การตลาด บุคลากร

          ซึ่งคุณต้องวางแผนบริหารจัดการทั้ง 5 อย่างให้ได้ ถ้าคุณมีแผนธุรกิจที่วางแผนบริหารจัดการ องค์กร การเงิน การบัญชี การตลาดและบุคลากร ไว้อย่างรัดกุม คำว่า “เจ๊ง” ก็คงจะถอยไปไกลจากกิจการของคุณจนไม่น่าเป็นกังวล