วันที่ 29 กันยายน อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี เป็นตัวแทนสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ได้รับเชิญเป็น วิทยากรสอน Digital Marketing ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พนิชยการ ในหัวข้อ “เส้นทางผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้การตลาดดิจิตอล”

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจนำธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจตลาดดิจิตอล และนักศึกษา จากหลากหลายสถาบัน ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี และต้องการต่อยอดความรู้ด้านการตลาด

เนื้อหาบางส่วนที่และเป็นประเด็นสำคัญในการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล

4 สิ่งที่องค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในยุคดิจิตอล

1.Internal Process กระบวนการทำงานภายใน

องค์กรสมัยใหม่ กระบวนการทำงานต้องกระชับ รวมเร็ว และ มีเครื่องมือดิจิตอลเข้ามาช่วยในการทำงานภายใน เพื่อลดอัตราการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูล เวลา หรือ งานที่ซ้ำซ้อน ออกไป

2.Customer Data & Service ข้อมูลลูกค้าและการบริการ

ต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ สืบค้นได้ง่าย และสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการตลาด และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการเพื่อให้เหมาะสมตรงกับความต้องการลูกค้าในยุคดิจิตอลมากที่สุด

3.Integrate Market ทำตลาดแบบองค์รวม

ทำตลาดแบบองค์รวม ทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์ มีการเชื่อมโยงตลาดทุกมิติเข้าหากันและสามารถวัดผลการทำการตลาดในแต่ละมิติได้อย่างชัดเจน

4.Long Life Learning เรียนรู้ตลอดชีวิต

ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะโลกดิจิตอลเป็นโลกแห่งพลวัฒน์ มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ธุรกิจไม่อาจอยู่เฉย หรือเพิกเฉยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้เลย เพราะทุกครั้งที่เราหยุดพัฒนาหยุดเรียนรู้ เท่ากับเรายอมรับที่จะรอวันธุรกิจ “ล้มละลาย”

6 คุณสมบัติผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่วิทยากรสอน Digital Marketing ได้แนะนำ

1.Pain Point ปัญหาหลักของกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ทำธุรกิจต้องเข้าใจปัญหาหลักของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน มองเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นมันมีผลกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และสินค้าหรือบริการที่เราจะพัฒนาขึ้นมานี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเขาได้อย่างไร เพิ่มคุณภาพชีวิตเขาได้อย่างไร

2.Lean เริ่มให้เรียบง่าย

ต้องพยายามทดสอบความเป็นไปได้ของธุรกิจให้ง่ายและเร็วที่สุด พยายามทดสอบ Core Process หรือ Core Value ที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้า ความเรียบง่ายจะทำให้เราลงทุนน้อยในช่วงแรกและสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

3.Focus

ผู้ประกอบการต้องไม่วอกแวก หรือ ต้องทนต่อคำค้านของคนไม่เห็นด้วย ต้องพยายามปิดหูไม่ให้ได้ยินบ้าง พยายามปิดตาไม่ให้มองเห็นว่าคนโน้นทำอะไรดี คนนี้ทำอะไรรวย ให้โฟกัสกับสิ่งที่ทำ คิดให้มากๆ ลงรายละเอียดในเชิงลึก ให้เวลา ทุ่มเทกับสิ่งที่ลงมือทำอย่างเต็มความสามารถ

4.Fast

ปรับเปลี่ยนให้ไว ให้ทันสถานะการ เรียนรู้จากความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ พยายามนำบทเรียนมาเป็นวัคซีนเพื่อเป็นภูมิต้านทานในการก้าวเดินใหม่ สู้กับปัญหาใหม่ๆ เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ

5.Multitask

เจ้าของกิจการยุคใหม่ต้องไม่เป็นพวกที่เล่นไพ่หน้าเดียว ทำได้อย่างเดียว แต่ต้องเป็นคนที่ทำได้หลายอย่าง และสามารถทำงานพร้อมๆ กันได้หลายงานในเวลาเดียวกัน นั่นคือความสามารถในการบริหารเวลา บริหารคน บริหารเงิน ทุกอย่างต้องเป็น เริ่มได้โดยการพยายามเรียนรู้จากงานประจำที่ทำอยู่ หรือหากเป็นนักศึกษาก็พยายามหางานทำระหว่างเรียน เพราะจะช่วยฝึกฝนให้เราเป็นนักบริหารงานที่ดีได้

6.Team

การสร้างทีมในยุคปัจจุบัน ไม่จำเป็นว่าทีมจะต้องเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่ทำ แต่ต้องเป็นทีมที่ “เห็นต่างกันอย่างสิ้นเชิง” เพื่อจะได้นำความต่างเหล่านั้นมาสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ที่สุด ทั้งนี้การทำงานเป็นทีมก็ต้อง แยกให้ออกระหว่าง “ความเห็นต่าง” ในการทำงาน กับเรื่องส่วนตัว หากแยกแยะไม่ได้ทีมก็ไม่อาจจะเดินได้เช่นกัน

สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ เข้าสู่ช่องทาง Digital Marketing สามารถติดต่อสอบถามเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้ทั้งในรูปแบบองค์กร และ เป็นกลุ่ม หรือ ติดตามหลักสูตรฝึกอบรมของทางสถาบัน

ข้อมูลประวัติ วิทยากรสอน Digital Marketing

วิทยากรสอน Digital Marketing

อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation Expert, Digital Marketing ,Content marketing และ SEO เจ้าของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ “เถ้าแก่ใหม่” มีผลงานการเขียนหนังสือหลายเล่ม อาทิ เถ้าแก่ใหม่ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจร้อยล้าน ปลุกแจ๊คมาล้มยักษ์ และเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และราชการหลายแห่ง

บริการอบรม ให้คำปรึกษา  Ditital Marketing ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัวContent Marketing ธุรกิจอาหารเสริม