รับเป็นวิทยากรสอนการตลาดออนไลน์, การตลาดสำหรับธุรกิจ SME, Digital Marketing,การทำ Content Marketing , E-Commerce ,ประสบการณ์ตรงจากคนทำธุรกิจจริง ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง

รับเป็นวิทยากร ให้กับ หน่วยงานราชการ ,มหาวิทยาลัย และ เอกชน

ประวัติวิทยากร

คุณ เกียรติรัตน์ จินดามณี

ประวัติการศึกษา

วิทยากรหลักในหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ / วิทยากรรับเชิญ   (บางส่วนที่นำมาเปิดเผย)

งานบรรยายให้กับมหาวิทยาลัย

งานบรรยายหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน

วิทยากรบรรยายโครงการ อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกล ด้วยเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

วิทยากรบรรยายโครงการ Content And Crisis Management ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขตทั่วประเทศ

เสวนาส่งออกลาวอย่างไรให้ได้เงินล้านร่วมกับ Sold Rich Express

ที่ปรึกษาโครงการยกระดับแฟรนไชส์มาตรฐาน 2561 กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า

กรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์ FLA ปี 2561

กรรมการเครือข่ายแฟรนไชส์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ชมรมคนทำดี

ร่วมออกรายการ TV และ วิทยุ

PR/Marketing สนับสนุน ผลักดันธุรกิจของ SMEs ผ่านช่องทางออนไลน์

ผู้ดำเนินรายการ TV Online “แกะรอยเถ้าแก่ใหม่”

คลิปรีวิวตัวอย่างงานบรรยาย ฝึกอบรม สัมมนา

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

หัวข้อหลักสูตรการสอน การตลาด Digital Marketing

หลักการและเหตุผล

            การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่เพียงแค่การ มีเว็บไซต์ หรือ การโพสขายในหน้าเฟสบุ๊ค เพราะการทำอย่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการเปิดร้านสะดวกซื้อกลางทุ่งกุลาร้องไห้

การทำธุรกิจออนไลน์เป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์คือการที่เราต้องเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนศิลป์ คือการที่เราต้องเข้าใจกว่ากลุ่มลูกค้าเขาต้องการอะไร ซึ่งเป็นเรื่องของจิตยาที่เราต้องทำความเข้าใจ

ดังนั้นการที่เริ่มทำธุรกิจอย่างจริงจังเราต้องทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้คัดสรรเนื้อหาที่สำคัญในท่าน SMEs ต้องรู้และเข้าใจไว้หมดแล้ว

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจหลักการพื้นฐาน พฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์

2.รู้จักเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันเช่น Google, Facebook และ [email protected]

3.วางแผนงบประมาณเบื้องต้นสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ได้

4.เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการทำ Content Marketing

5.เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการทำ Personal Branding

6.สามารถนำหลักการกลับไปใช้กับธุรกิจหรืองานที่ทำอยู่ได้

เนื้อหาการอบรม

 • วิธีสำรวจความต้องการลูกค้าในโลกออนไลน์
 • ทิศทางแนวโน้มตลาดธุรกิจและสินค้าหาได้จากที่ไหน
 • สิ่งที่ควรรู้สำหรับการทำตลาดบนโลกออนไลน์ด้วย Google
 • สิ่งที่ควรรู้สำหรับการทำตลาดบน Facebook
 • สิ่งที่ควรรู้สำหรับการทำการตลาดบน [email protected]
 • งบประมาณที่ต้องเตรียมสำหรับการการออนไลน์
 • ความแตกต่างระหว่าง ตลาด Pull และ Push
 • การสร้าง Content Marketing
 • เคล็ดลับการทำ Personal & Product Branding ออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

หลักสูตร Content Marketing สร้างเนื้อหาให้โดนใจเดี๋ยวยอดขายตามมาเอง

 

หลักการและเหตุผล

การจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ก็ตามสิ่งสำคัญคือการ สื่อสารที่สามารถเขาไปตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด

การทำ Content หรือ เนื้อหาจึงเป็นเรื่องสำคัญมาในการวางกลยุทธ์ด้านธุรกิจ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจของเราได้เป็นที่รู้จัก รับรู้ และ พัฒนาต่อมาเป็นยอดขาย

ผู้ที่สนใจทำธุรกิจจึงต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจว่า Content ที่ดีเป็นอย่างไร หลักการในการสร้างเนื้อหาให้โดนใจต้องวางแผนอย่างไร ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบของการเน้นลงมือปฏิบัติจริง (Workshop)

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจแนวโน้มและทิศทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing

2.เพื่อให้ทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ

3.แนวทางไอเดียสร้างสรรค์  เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ

4.สามารถนำหลักการกลับไปใช้กับธุรกิจหรืองานที่ทำอยู่ได้

เนื้อหาการอบรม

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้าง Content เพื่อธุรกิจ

 • ปัญหาของ SMEs เกี่ยวกับบทความและ Content
 • Unbalance Market ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 • กุญแจสำคัญของการทำธุรกิจให้สำเร็จ

ทำไมต้องเป็น Organic Content Marketing

 • อะไรคือ Organic Content Marketing
 • กระบวนการสื่อสารโดยการใช้ Organic Content Marketing
 • หัวใจสำคัญของการทำ Organic Content Marketing

การสร้าง Brand Loyalty ด้วย Organic Content Marketing

 • Brand Layalty คืออะไร
 • กระบวนการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าด้วย Organic Content
 • การสร้าง Community ด้วย Organic Content

การทำ Content Mapping Strategy กลยุทธการสร้างคอนเทนต์มาใช้ในการทำการตลาด

 • หลักพื้นฐานในการสร้าง Content Mapping
 • การหาประเด็นปัญหาและหัวข้อมาสร้าง Organic Content
 • หลักการเขียน Organic Content ที่ดี

การการกระจาย Organic Content Marketing สู่ช่องทางออนไลน์สร้างยอดขายให้ระเบิด

 • Road Map การกระจาย Content
 • การสร้าง Organic Content ในเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับที่ดีใน Google
 • การใช้ Organic Content Marketing ในมีประสิทธิภาพใน Facebook
 • การสร้าง Organic Content ในรูปแบบของ Story Board เพื่อทำ Clip VDO Marketing

วิธีการคัดเลือกคนมาช่วยทำ Content และสร้างทีม Content Marketing

 • Content Creator ทำอะไรบ้าง
 • ขั้นตอนการมอบหมายงานและตรวจรับงาน
 • งบประมาณในการใช้กับการทำ Content

บทสรุป Road Map การทำ Organic Content Marketing ก่อนเปิดตัวสินค้าให้ปัง และสร้างยอดขายให้เติบโต

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตรอื่น ๆ สามารถสอบถามได้โดยตรงครับ

โทร 092-6565-298  คุณ เกียรติรัตน์ จินดามณี