การทำธุรกิจบางครั้งก็มีช่วงเงินขาดมือไปบ้าง และบางครั้งก็มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย การขอสินเชื่อวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี หรือ OD เป็นการสร้างสภาพคล่องให้กับธุรกิจในระยะสั้น

ที่ทำให้ธุรกิจของคุณเบิกเงินเกินบัญชีเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่อง เป็นเงินกู้ที่นักธุรกิจต้องควรขอวงเงินกู้ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือต้องการใช้เงินในระยะสั้น

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD (Overdraft)

เป็นวงเงินพร้อมใช้ที่เจ้าของธุรกิจ สามารถนำเงินไปหมุนเวียนในการทำธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับธุรกิจ เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายได้ทันตามเวลา วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD เป็นรูปแบบวงเงินกู้ที่ธนาคารปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ ซึ่งใช้บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีที่ใช้เช็ค  บัญชีกระแสรายวันจะใช้ได้ตามเงินในบัญชีที่ธุรกิจทำการฝาก และสามารถใช้วงเงินกู้จนหมดบัญชีได้ ซึ่งต่างจากบัญชีเงินกู้ทั่วไป ที่หมดเงินในบัญชีแล้วจะใช้ไม่ได้ ซึ่งในการทำธุรกิจย่อมมีช่วงที่เงินขาดมือ แต่ยังจำเป็นต้องใช้จ่ายต่างๆ ก็สามารถใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีใช้ได้ เมื่อนำเงินมาเข้าไว้ ธนาคารก็จะไม่คิดดอกเบี้ย

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD (Overdraft)

เป็นการขอเงินกู้ของธุรกิจ ที่ขอสินเชื่อวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD ที่ทำให้ธุรกิจของคุณเบิกเกินบัญชีและสามารถใช้หนี้ได้ตามต้องการ เวลาเบิกเงิน

ก็จะใช้ดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่กดออกไปใช้ ส่วนวงเงินที่อยู่ในบัญชีจะไม่คิดดอกเบี้ย และหากนำเงินเข้ามาไว้ในบัญชีเหมือนเดิม ก็จะไม่มีการคิดดอกเบี้ย จนกว่าจะกดออกไปใช้ใหม่ ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการสภาพคล่อง ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น ที่คาดว่าจะมีเงินเข้ามาคืนในระบบแน่นอน

จุดเด่นของวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD (Overdraft)

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD  ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนพร้อมใช้สำหรับผู้ประกอบการ ที่ช่วยสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการหมุนเวียนเงินในยามจำเป็นหรือยามฉุกเฉิน ที่ต้องจ่ายผ่านเช็ค และที่สำคัญจะชำระคืนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ก็ต้องยอมรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา  วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD ยังเหมาะกับผู้กอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD คือ ดอกเบี้ยจะสูงกว่าเงินกู้ธรรมดา แต่ถ้าหากเทียบกับความสะดวกและสภาพคล่องที่เกิดขึ้นก็น่าจะขอวงเงินกู้ไว้สำรองยามฉุกเฉิน

ข้อสำคัญในการใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD

การขอวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD เพื่อให้ได้รับการพิจารณา จำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขของธนาคาร เพื่อธนาคารพิจารณาอนุมัติได้ง่าย ผู้ประกอบการก่อนขอเปิดใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD ควรดูประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆของธนาคารเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยของวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD สูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ธรรมดา แต่ถ้าขอไว้เผื่อยามฉุกเฉินไม่เบิกออกมาใช้อย่างอื่นที่ไม่จำเป็น ควรขอเปิดวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD ไว้ก็จะดี แต่ผู้ประกอบการต้องระวัดระวังการใช้จ่ายให้เหมาะสม

ไม่ควรนำเงินนี้ไปลงทุนเครื่องจักรที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ระยะสั้น  เพราะต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติ และไม่ควรใช้จ่ายเกินตัวจนเกิดเช็คเด้งจนเสียเครดิตได้

ความแตกต่างของเงินกู้ธรรมดากับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD

ข้อดีของวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD

คือ มีความยืดหยุ่นกว่าเงินกู้ธรรมดา  เพราะวิธีคิดดอกเบี้ยวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD จะคิดเฉพาะส่วนเงินต้นที่เบิกออกมาเท่านั้น ส่วนวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ก็จะไม่คิดดอกเบี้ย  เมื่อเทียบกับเงินกู้ธรรมดา ที่จะคิดดอกเบี้ยจากเงินกู้ทั้งหมด เมื่อมีการชำระเข้ามา ค่อยนำไปตัดดอกและต้น เงินต้นก็จะลดลง ซึ่งเงื่อนไขการชำระก็อยู่ที่ว่าจะเลือกชำระแบบไหน จะจ่ายทั้งต้นและดอกพร้อมกัน หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ยก่อน

จากข้อแตกต่างข้างต้น ทำให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางที่จะทำให้ธุรกิจเกิดสภาพคล่องในการนำเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจได้ ซึ่งผู้ประกอบการก็จะนำวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD  ไปลงทุนในระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เช่น ค่าแรง ค่าวัตถุดิบ ที่เห็นช่องทางจะได้เงินคืนมาเพื่อชดใช้เงินต้นในระยะเวลาอันสั้น แต่ถึงแม้ว่าวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD  จะใช้ง่าย สร้างสภาพคล่องให้กับบริษัทก็ตาม แต่ควรระมัดระวังในการใช้ผิดเงื่อนไข ไปซื้อทรัพย์สินอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจ

ข้อเสียของการใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD

เนื่องจากว่าวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD  เป็นวงเงินกู้ที่ใช้สะดวก เบิกจ่ายได้คล่อง เมื่อจำเป็นต้องซื้อทรัพย์สินก็ไม่ยอมไปขอสินเชื่อระยะยาว แต่กลับใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD  แทน ทำให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ผิดเงื่อนไข จนทำให้ใช้เกินวงเงิน ไม่เงินไว้สำรองสภาพคล่องของบริษัท หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่บริษัทจำเป็นต้องจ่ายเงิน ก็ไม่มีเงินสำรอง ทำให้เกิดดอกเบี้ยและความเสียหายต่างๆตามมา ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ที่วินัยในการใช้เงินของผู้ประกอบการ หากรู้จักใช้เงินให้ถูกประเภทก็จะทำให้ธุรกิจไม่ขาดสภาพคล่องและใช้วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD  ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD  หากใช้เป็นและใช้ถูกประเภทก็เกิดประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจ ทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้โดยไม่สะดุด แต่ถ้าใช้เงินเกินตัว ใช้เงินแบบไม่คิด ไม่คำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทในระยะยาวก็จะทำให้เกิดผลเสียมากมายตามมาได้เช่นกัน