เชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศต่างก็จะรู้จักเชียงใหม่ เชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ

เชียงใหม่มีปัจจัยเสริมที่เหมาะสมต่อการลงทุน เพราะด้วยศักยภาพที่มีความได้เปรียบของพื้นที่ ค่าครองชีพไม่สูงมากนัก และเชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษา สถานทูตต่างชาติหลายประเทศ มีบริการด้านทางการแพทย์ที่ดี มีการคมนาคมที่ดี มีทางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น เหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการลงทุนและการทำธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เองมีศักยภาพมากเพราะมีปัจจัยจากท่องเที่ยวที่จะช่วยได้ให้เชียงใหม่เหมาะกับการทำธุรกิจ แต่ ที่นี้ได้ฉายาว่า เมืองปราบเซียน ธุรกิจที่เหมือนจะดีกลับไม่สามารถคงอยู่ได้ ถ้าเราจะต้องการเป็นหนึ่งในผู้ทำธุรกิจในเชียงใหม่ได้ ต้องมองให้กว้าง ธุรกิจต่อไปนี้เป็นตัวอย่างธุรกิจน่าลงทุนที่ เถ้าแก่ใหม่หยิบยกมาให้เห็นเป็นแนวทางเพื่อท่านที่อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ หรือกำลังมองหาช่องทางไปทำธุรกิจที่เชียงใหม่ได้เห็นเป็นไอเดียนำไปต่อยอดธุรกิจต่อไป

ธุรกิจ SMEs ในเชียงใหม่ที่น่าสนใจ

1.ธุรกิจขายเสื้อผ้าพื้นเมือง

เชียงใหม่มีชื่อในด้านทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเชียงใหม่ ผ้าล้านนา สืบค้นต้นกำเนิดของผ้าในล้านนา ในสมัยก่อนชาวเชียงใหม่จะทอผ้าเพื่อใช้กันในครัวเรือน เพื่อถวายเป็นเครื่องบรรณาการ หรือเพื่อบ่งบอกสถานภาพทางสังคมของแต่ละเผ่าแต่ละชนชั้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจผลักให้ผ้าฝ้ายพื้นเมืองที่เคยทำกันเองในบ้านกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่า หายาก และมีมูลค่าที่สูง ผ้าฝ้ายได้กลายเป็นสินค้าถึงกลายเป็นสินค้าที่ประจำเมืองเชียงใหม่

การขายเสื้อผ้าพื้นเมืองแบบเดิมๆอาจจะไม่เป็นที่สะดุดตา ถ้าเราต้องการที่จะขายต้องสร้างจุดขายของเสื้อผ้าเหล่านั้น อาจจะมีการออกแบบลายของผ้าหรือนำมาเปลี่ยนมาใช้งานกับสิ่งอื่นๆได้  หรือมีการให้สั่งลายของผ้าได้ตามความต้องการเป็นสินค้าตามสั่งทำให้มีความแตกต่าง และที่สำคัญต้องมีการตลาด ช่องทางออนไลน์ช่วยทำการตลาดเพราะในยุคนนี้ถ้าไม่มีคงไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้เลย

2.หัตถกรรมจากไม้

การแกะสลักไม้ยังคงเป็นกิจกรรมที่มีชื่อเสียงของเมืองเชียงใหม่ ในเวลา 20 – 30 ปีที่ผ่านมา ชีวิตและวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่ได้มีพัฒนาการที่แตกต่างไปจากวิถีชีวิตแบบดั่งเดิม การแกะสลักไม้ก็เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยมีการทำอยู่ในวัดวาอารามมาสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ช่างแกะสลักไม้ประดับวิหารวัดก็หาได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตามในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม ช่างแกะสลักงานรูปงานศิลป์แบบดั่งเดิมก็ยังคงพอมีสืบต่อกันมาและที่สำคัญงานแกะสลักไม้ของเชียงใหม่เป็นที่รู้จักมากกว่า  ก็เพราะว่าในเชียงใหม่ยังมีช่างแกะสลักดั่งเดิมอยู่มากและส่วนหนึ่งก็เพราะเชียงใหม่ยังคงอยู่ใกล้แหล่งทรัพยากรก็คือ ไม้สัก ที่ยังมีเหลืออยู่ ไม้แกะสลักจากเชียงใหม่เป็นของขึ้นชื่อของภาคเหนือและเป็นที่นิยมไม่น้อย และสินค้าไม้แกะสลักยังคงเป็นสินค้าส่งไปยังส่วนต่างๆของประเทศไทย หรือแม้แต่ต่างประเทศ

หัตกรรมจากไม้ถือเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ยังคงมีการผลิตอยู่แต่สิ่งที่ในตอนนี้สร้างความแตกต่างของหัตกรรม หัตถกรรมจากไม้ตามสั่ง อาจจะมีบริการออกแบบให้ฟรีกับลูกค้าที่สั่งผ่าน Online และมีบริการติดตั้งให้กับลูกค้าได้

3 การบริการที่พัก

เชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวทีมีจำนวนมากขึ้นทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีการเกิดขึ้นอย่างมากในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้บางโรงแรมหรือสถานที่พักขนาดเล็กต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการแข่งขันและการตั้งราคา

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการบางรายดัดแปลงพาร์ทเม้นท์ให้เช่ามาเป็นโรงแรมให้เช่าจะได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น หลายเท่าตัว หรืออาจมีการดัดแปลงตึกแถวมาแบ่งเป็นห้องเช่าแบบโรงแรมอีกด้วย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

การบริการที่พักแบบโฮสเทล โดยเราต้องหาจุดเด่นของโรงแรมมาเป็นจุดขาย หลายคนได้นำเอาบ้านเก่า ตึกเก่านำ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นที่พักที่ราคาไม่แพง เพื่อตอบสนองกับผู้ที่เข้าห้องพักที่ต้องการราคาไม่แพงและสามารถพักห้องละหลายคน ซึ่งเหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในรูปแบบแบ็คแพ็ค เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มมาขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า แต่มีความสะดวกสบายพอๆกับโรงแรมทั่วไป ถือเป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ทันที่

4.ผลิตภัณฑ์พืชออแกนิค

เชียงใหม่มีอากาศที่ดีอากาศที่ดีและมีพืชผักผลไม้ที่บอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์ เชียงใหม่มีผลไม้ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยที่ผลไม้ที่มีมาก เช่นลำไย  ลิ้นจี่  มะม่วง หรือสตอเบอรี่ พืชไร่ได้แก่ข้าว กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวิธีกาออเกนนิค ที่กำลังเป็นที่นิยม เราอาจจะเรียกว่า การทำเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นผู้บริโภคตื่นตัวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติต่างก็หันมาสนใจในสุขภาพมากขึ้น ความต้องการอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีนั้นเป็นตลาดที่ใหญ่ อนาคตสินค้าเกษตรอินทรีย์จะแพร่หลายเพิ่มขึ้น ตอนนี้การสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ เชียงใหม่มีปัจจัยที่อำนวยต่อการปลูกพืชปลอดสารพิษ เชียงใหม่เหมาะที่จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าออเกนนิคได้ไม่ยาก และมีแนวโน้นตลาดที่จะขยายตัวมากขึ้นตามมา

เชียงใหม่เมืองปราบเซียน

การที่ทำธุรกิจในเชียงใหม่ที่ได้ฉายาจากนักธุรกิจว่า “เมืองปราบเซียน” เคยมีนักธุรกิจหลายคน ทั้งมีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงเข้ามาทำธุรกิจในเชียงใหม่ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเลย แสดงให้เห็นว่าเชียงใหม่ ยังมีจุดที่ไม่ธรรมดา ไม่ว่าการใช้ชีวิตของคนในจังหวัดจะใช้ชีวิตที่ยังคงรูปแบบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก นักท่องเทียวที่เข้ามาก็เปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวไป จ่ายถูกลงแต่สบายเท่าเดิม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ที่เน้นการท่องเทียวที่ราคาไม่แพง สะดวกสบาย เทียบเท่ากับที่พักราคาแพง นั้นทำให้เชียงใหม่คือเมืองปราบเซียนตัวจริง

ทำธุรกิจต้องมีความแตกต่าง ราคาที่จับต้องได้ไม่แพงและเหมาะสม ไม่หยุดพัฒนา และใช้ช่องการตลาดบนโลก Online  การตลาดที่สำคัญไม่ใช่เพียงเพื่อคนในพื้นที่เท่านั้น แต่โลก Online จะเชื่อมโยงกับทั้งโลกดึงดูดนักท่องเที่ยว  เพียงแค่นี้เราก็จะกลายเป็นนักธุรกิจในเชียงใหม่ได้ไม่ยาก ขอให้เรามองตลาดให้ลึกและกว้างไกล พอแล้วจะรู้ว่าเชียงใหม่คือเมืองแห่งเซียนตัวจริง