ถอดบทเรียนความสำเร็จทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นำมาสู่การพัฒนาองค์กรธุรกิจสร้างทีมอย่างยั่งยืน

กว่าจะมาถึงวันนี้ วันที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในระดับโลกได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องผ่านความยากลำบากและอุปสรรคมากมายในระหว่างการฝึกซ้อม ต้องเผชิญกับความกดดันและบาดแผลจากความพ่ายแพ้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ชมอย่างเราสังเกตได้คือ ความมานะพยายามอย่างยิ่งยวดของโค้ช นักกีฬา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ช่วยผลักดันให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกลายมาเป็นทีมที่มีพัฒนาการเล่นอย่างต่อเนื่อง อะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จของทีม ในฐานะเจ้าของกิจการ รวมถึงผู้ที่มีบทบาทในการสร้างทีม เราจะนำบทเรียนความสำเร็จนี้มาสู่การพัฒนาองค์กรธุรกิจในการสร้างทีมอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

มีความมุ่งมั่นและความทุ่มเทให้กับการสร้างทีม

ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น ด้วยความมุ่งมั่นของอดีตโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย (โค้ชอ๊อด-เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร) อยากจะพาทีมชาติไทยไปให้ถึงระดับโลก ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นแทบจะไม่เห็นความหวังเลย แต่ด้วยความรักในกีฬานี้ จึงเริ่มเฟ้นหาเด็กๆ ที่มีแวว และพัฒนาแต่ละคนให้กลายเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพในการแข่งขัน

ถอดบทเรียนความสำเร็จ: การสร้างทีมขององค์กรธุรกิจ หัวหน้าทีมที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาทีมให้ประสบความสำเร็จ มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานความสำเร็จของทีม ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของหัวหน้าทีมจะเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนในทีมมีความกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกัน อยากที่จะบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จ

วางเป้าหมายที่จะบรรลุร่วมกันอย่างชัดเจน

การตั้งเป้าหมายของทีมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ทุกคนโฟกัสไปที่จุดประสงค์เดียวกัน ซึ่งเป้าหมายนั้นต้องมีความเป็นไปได้ สำหรับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทย เริ่มจากการตั้งเป้าหมายเป็นที่หนึ่งในอาเซียนให้ได้ก่อน เมื่อทำสำเร็จก็ขยับเป้าหมายสู่การแข่งขันในระดับเอเชียและระดับโลก

ถอดบทเรียนความสำเร็จ: เป้าหมายร่วมกัน คือ หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม เป้าหมายที่กำหนดต้องมีความชัดเจน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี และเกิดแรงผลักดันในการทำงานนั้นให้สำเร็จ ควรแบ่งเป้าหมายหลักออกเป็นเป้าหมายย่อย เหมือนกับการไต่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อทำสำเร็จในแต่ละเป้าหมายย่อย สมาชิกในทีมจะมีกำลังใจ และเห็นถึงความเป็นไปได้สู่เป้าหมายหลักในอนาคต

การทำงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี

หนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย คือ การสั่งสมประสบการณ์จากการฝึกฝนอย่างหนัก เริ่มจากการสร้างวินัยในการฝึกภายใต้ระบบและกติกาของทีม โดยการวางเป้าหมายที่สูง ที่แต่ละคนหรือทีมต้องทำให้ได้ ซึ่งประสบการณ์ในการเล่นกีฬาที่ต่างกัน รวมถึงความถนัด และความสามารถเฉพาะตัว เมื่อรวมเป็นทีมเดียวกัน ต้องมีการวางตำแหน่งการเล่นและบทบาทที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจน

ถอดบทเรียนความสำเร็จ: การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแต่ละคนมีความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่ต่างกัน ระบบงานที่ชัดเจนทำให้ทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง เข้าใจขอบเขตการทำงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเพื่อนร่วมทีมคนอื่น

พัฒนาความสามารถ ดึงศักยภาพของสมาชิกในทีมออกมาให้ได้มากที่สุด

ไม่ใช่แค่ทักษะความสามารถในตัวนักกีฬาที่โค้ชตามหาเท่านั้น ผู้ฝึกสอนจะต้องมีความเข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคนในทีมด้วยเช่นกัน มองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของตัวนักกีฬา การวางตำแหน่งผู้เล่นได้ตรงตามความสามารถจึงมีความสำคัญมาก ทำให้ทุกคนในทีมสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์ต่อทีม เมื่อความทุ่มเทนั้นเห็นผล ทุกคนในทีมมีความสุข เพราะเห็นคุณค่าในตัวเอง ที่ได้ทำประโยชน์และผลงานแก่ตนเองและทีม

ถอดบทเรียนความสำเร็จ: สร้างและดึงศักยภาพให้เกิดกับทีมงาน โดยการให้โอกาส การยอมรับ และความเชื่อใจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้สมาชิกในทีมแสดงศักยภาพที่มีออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อทุกคนในทีมเกิดความรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทีม ก็จะเกิดความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลงานให้ออกมาอย่างดีที่สุด ในขณะเดียวกัน หากมีศักยภาพแต่ไม่มีการต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นได้ ก็จะมีคนเก่งกว่ามาแทนที่ในเวลาไม่นาน

สมาชิกในทีมให้กำลังใจกันและกัน

การอยู่ร่วมกันเป็นทีมต้องรับฟังซึ่งกันและกัน จริงใจต่อกัน และให้การสนับสนุนกัน ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่น สั่งสมประสบการณ์ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น จนประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ได้อาศัยแค่ความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั้น ความแข็งแกร่งทางจิตใจเป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องผ่านการฝึกฝนเช่นกัน เพื่อรับมือกับความกดดันที่เกิดจากการแข่งขันและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ แม้ผิดพลาดหรือพ่ายแพ้ ก็สามารถปลุกใจให้สู้ต่อไปได้ สังเกตว่านักกีฬาวอลเลย์บอลไทย มักจะมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผู้ชมได้เห็นกันเสมอ

ถอดบทเรียนความสำเร็จ: เป็นธรรมดาที่ต้องเกิดความขัดแย้งในการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดเห็นที่ต่างกันได้ด้วยอารมณ์ที่หนักแน่น ทำให้บรรยากาศการทำงานไม่ตึงเครียด  หากสมาชิกในทีมทำงานผิดพลาด ก็ไม่เห็นจะต้องออกอาการผิดหวัง แสดงความไม่พอใจ หรือตวาดใส่คนที่พลาด ทางออกที่ดีคือ ช่วยกันหาทางแก้ไข และให้คำแนะนำในทางสร้างสรรค์ เพราะทีมเวิร์คที่ดีต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจในยามที่ท้อแท้ ชื่นชมและร่วมยินดีกับความสำเร็จ

การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ  ทีมที่สามารถทำงานร่วมกันได้สำเร็จเกิดขึ้นจากความสามารถและทักษะที่ทุกคนแสดงออกมา การทำงานเป็นทีมย่อมเจอปัญหาเป็นธรรมดา การหาทางออกร่วมกันไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหา แต่ยังทำให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม ทัศนคติในทางบวกที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งสำคัญที่สมาชิกพึงมี เมื่อทีมทำได้เต็มที่ เล่นให้สุดฝีมือ จะนำมาสู่การพัฒนาองค์กรธุรกิจสร้างทีมอย่างยั่งยืน

วิทยากร Team Building การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากรสอน Team Building

อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี ที่ปรึกษาธุรกิจ / นักการตลาด

อาจารย์ เกียรติรัตน์ จินดามณี ” หรือ อาจารย์เกียรติ   เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและการสร้างทีม วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ วิทยากรปรับเปลี่ยน Mindset บุคคลากรจาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset

วิทยากรการตลาดออนไลน์