Tiktok เพิ่มยอดขาย OTOP เปิดร้านออนไลน์เพิ่มรายได้ช่วยชุมชน

นางชนิดา คล้ายพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ติ๊กต๊อก ประเทศไทย เปิดเผยว่าเธอมีส่วนร่วมในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เกี่ยวกับความร่วมมือกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลภายใต้แคมเปญ “#ShopLocalEverywhere บน TikTok” โครงการริเริ่มนี้มุ่งสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลและขับเคลื่อนรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ความร่วมมือดังกล่าวมีกำหนดจะมีระยะเวลาสามปี

“TikTok ตระหนักถึงศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ความพยายามในการขยายตัวนี้มุ่งเน้นไปที่การเสริมศักยภาพธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ชนบทและในเมือง การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสนับสนุนระบบนิเวศในท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม” นางชนิดา กล่าว

นางชนิดา เน้นย้ำอีกว่าแพลตฟอร์มของ TikTok ซึ่งผสมผสานเนื้อหาและการค้าเข้าด้วยกัน อำนวยความสะดวกในการช้อปปิ้งผ่านการบริโภคเนื้อหา เช่น ความบันเทิงหรือเนื้อหาที่ช็อปปิ้งได้ แนวทางนี้คาดว่าจะปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มการมองเห็นผลิตภัณฑ์ในตลาดอีคอมเมิร์ซผ่าน TikTok Shop และเพิ่มความมั่นคงทางรายได้ในที่สุด

รัฐขานรับสนับนสนุน Tiktok เพิ่มยอดขาย OTOP

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันมีกลุ่ม/กิจการ OTOP ที่จดทะเบียนแล้ว 99,732 กลุ่ม และธุรกิจ OTOP 225,276 รายการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่การช้อปปิ้งออนไลน์เนื่องจากความสะดวกและการเข้าถึง การร่วมมือกับแพลตฟอร์มอย่าง TikTok จึงเป็นเส้นทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับสร้างแบรนด์ให้ Sexy

สั่งซื้อหนังสือที่นี่