การเปลี่ยนแปลงนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น แต่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่า การเข้ามาของ Alibaba ในครั้งนี้ แน่นอนว่าไม่อาจบอกได้ว่าในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด แต่การมาครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ SMEs ควรให้ความสำคัญ

นานมาแล้วที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรกที่เกิดขึ้นโดยยุโรปเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม มีการนำเอาเครื่องจักรไอน้ำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคต่อมาที่สหรัฐฯได้เข้ามาเป็นผู้นำมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทำงานแทนมนุษย์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ที่กำลังเดินทางมาถึงนี้ นั่นคือนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI )

Alibaba ได้พิสูจน์แล้วว่าการที่มังกรตัวนี้โลดแล่นมาถึง 19 ปี เป็นการบ่งบอกถึงศักยภาพของฝั่งเอเชีย และการมาเยือนไทยของ Jack Ma ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Alibaba เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่จากแดนมังกรนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนสำหรับ SMEs ได้อะไรจากการมาในครั้งนี้และสามารถสร้างโอกาสจากตรงนี้ได้อย่างไร

SMEs พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

SMEs ถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีจำนวนมาก และมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไม่แพ้ธุรกิจขนาดใหญ่ การที่ SMEs แข็งแกร่งและอยู่รอดได้ จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมแข็งแรงขึ้น แต่การที่ SMEs จะไปให้ถึงฝั่งฝันนั้นต้องมีการรู้จักใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในการดำเนินงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาสำหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ รวมถึงปัญหาอื่นๆเช่น ด้านการผลิต การเงิน การตลาด ด้านบุคลากร การบริหารจัดการภายในองค์กร สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพ เน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการและแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ เพื่อจะได้สร้างสรรค์สินค้าใหม่ รวมถึงส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อผลักดันให้เป็นรากฐานเศรษฐกิจในยุค 4.0

Jack Ma ลงทุนในไทย เขาได้อะไรเราได้อะไร

การลงทุนในโครงการ ECC ของ Jack Ma ร่วมหมื่นล้าน  เกิดเป็นกระแสที่ทำให้หลายคนสนใจ การลงทุนในครั้งนี้ทำให้เกิดมุมมองที่ว่าใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ ในมุมมองของ Jack Ma นั้นในอนาคต SMEs จะกลายเป็นธุรกิจหลักของโลก และมองว่ารูปแบบธุรกิจจากเดิมที่เป็นแบบ B2C (Business to Consumer) แต่ในอนาคตการทำธุรกิจจะกลายเป็นแบบ C2B (Consumer to Business) และยังชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนแบบ Win-Win-Win ทั้งในด้านของผู้บริโภคทั้งไทยและจีน ด้านประโยชน์ทางการค้าของสองประเทศ และสุดท้ายคือด้านผู้ประกอบการในส่วนของ SMEsไทยและ Alibaba  ซึ่งการลงทุนที่เข้ามาช่วยพัฒนานี้ประกอบไปด้วย

 • การสร้าง Smart Digital Hub เพื่อส่งเสริมการค้ากับจีน ด้วยเทคโนโลยีของ Alibaba ในการประมวลข้อมูลทางโลจิสติกส์
 • อบรม SMEs ไทย เพื่อเสริมทักษะการใช้ E-commerce
 • พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างดาวเด่นด้านดิจิทัล
 • ให้ความร่วมมือและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของไทย
 • เปิดตัว Thai Rice Flagship Store ใน com เพื่อขายสินค้าทางการเกษตรของไทยในประเทศจีน

เมื่อไม่อาจต้านปลาใหญ่ ก็จงเป็นปลาเล็กที่ปรับตัวให้อยู่รอด

การเข้ามาลงทุนของ Jack Ma ในครั้งนี้ มีหลากหลายมุมมองที่เกิดขึ้น หลายคนมีคำถามในใจ หาก Alibaba เข้ามาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว เราจะได้อะไร ในส่วนของ SMEs นั้นการมาเยือนของยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba ไม่ต่างกับการอยู่ในภาวะเหมือนสึนามิทางการตลาดออนไลน์ คลื่นธุรกิจที่ถาโถมเข้ามานี้กำลังจะมีบทบาทในไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป หากมองในแง่ดีนี่คือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs รวมถึงการส่งออกสินค้า เนื่องจาก SMEs ไทยยังมีจุดอ่อนในเรื่องของเทคโนโลยีทางการตลาด  SMEs สามารถฉกฉวยโอกาสจากตรงนี้ได้อย่างไร

 • สำหรับ SMEs ที่มีปัญหาสินค้าที่มีเรื่องของวันหมดอายุเป็นข้อจำกัดในการส่ง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในครั้งนี้ สามารถลดระยะเวลาในพิธีการทางศุลกากรลง ช่วยเปิดโอกาสและสร้างศักยภาพในการส่งออกมากขึ้น
 • ช่องทางและรูปแบบการค้าจะขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะโลกออนไลน์ SMEs ต้องรู้จักนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งระบบดิจิทัลต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเอง
 • เพิ่มโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงสินค้าและบริการต่างๆเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร
 • การเพิ่มมูลค่าให้สินค้า เป็นอีกปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญ เป็นการยกระดับสินค้าให้สร้างสรรค์ โดดเด่น โดนใจมากขึ้น เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าไทย
 • ถึงเวลาของการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ประจักษ์ หากอยากได้รับการยอมรับ สินค้านั้นต้องเป็นที่จดจำสำหรับผู้บริโภค
 • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้โฟกัสได้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับธุรกิจ
 • นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายแล้ว ยังเป็นการเลือกช่องทางที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจอีกด้วย
 • ในส่วนของการท่องเที่ยว หากสามารถพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองรองได้จริง ผลพลอยได้คือเป็นการช่วยให้สินค้าของ SMEs ในแหล่งนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้น และช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
 • ถึงแม้คู่แข่งทางธุรกิจจะมีมาก แต่นี่คือโอกาสในการได้พัฒนาฝีมืออย่างแท้จริง

 

การเปลี่ยนแปลงนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น แต่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่า การเข้ามาของ Alibaba ในครั้งนี้ แน่นอนว่าไม่อาจบอกได้ว่าในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด แต่การมาครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ SMEs ควรให้ความสำคัญ สำหรับ SMEs ที่มีความพร้อมจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้ก้าวต่อไปได้อีกขั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่

สำหรับ SMEs ที่ไม่มีความพร้อมแต่อยากมีการพัฒนา นี่คือโอกาสที่จะสร้างความท้าทาย แต่หากไม่เตรียมรับมือ เมื่อถึงเวลานั้นโอกาสอาจไม่หลงเหลืออีกเลยก็เป็นได้

บทความโดย

ผู้ผ่านรับการฝึกอบรม “ใช้เวลาว่างเขียนบทความสร้างรายได้”

คุณ  มาลินี เพ็ชรอุไร

แม่บ้านครูสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์