สาเหตุ 77% บริษัททำ Digital Transfromation ล้มเหลว

เพราะการระบาดของโควิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีส่วนผลักดันให้ธุรกิจต่าง ๆ ปรับรูปแบบเข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้น โดยใช้การออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ แม้คำว่า Digital Transformation จะเป็นคำที่กว้างและมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยไปจนถึงการยกเครื่องเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบใดแต่เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงย่อมหนีไม่พ้นการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้เติบโต แต่เชื่อหรือไม่ว่ากว่า 70% ของธุรกิจที่ปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลกลับต้องล้มเหลว สาเหตุของความล้มเหลวคืออะไร และเรามีวิธีการจัดการอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ 

ทำไมเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับธุรกิจ

การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้น แท้จริงแล้วตั้งแต่ก่อนการระบาดของโควิด ออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ แต่เมื่อการระบาดมาถึง วิกฤตในครั้งนี้คือตัวเร่งที่ทำให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล จากการศึกษาของ Boston Consulting Group ในปี 2020 ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจที่ปรับตัวได้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 66 % แต่กระนั้นก็มีธุรกิจถึงกว่า 70% ที่ล้มเหลวในเชิงของการปรับตัว แม้หลายธุรกิจจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในเรื่องของการปรับตัวไปสู่ดิจิทัลโดยมีการประเมินกันว่าในปี 2020 ธุรกิจมีการลงทุนในเรื่องของดิจิทัลถึงกว่า 1.3 ล้านล้านเหรียญ

แม้จะลงทุนไปมากมายแต่ทว่าวิธีการและแนวความคิดของการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลกลับไม่มีความยืดหยุ่นทั้ง ๆ ที่ธุรกิจจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน ศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนแล้วจึงเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงวิธีการวัดผลที่เหมาะสม เมื่อธุรกิจไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ นี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมธุรกิจที่พยายามปรับตัวสู่ดิจิทัลจึงล้มเหลว

เมื่อแยกความล้มเหลวของธุรกิจที่ต้องการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล เราพบรูปแบบความล้มเหลวที่มักพบได้บ่อย ๆ อยู่ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

รูปแบบที่ 1: ธุรกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มปรับตัว โดยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ควรจะนำเอาดิจิทัลมาปรับใช้ตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้ลงมือทำ พอรู้สึกว่าตัวเองต้องทำอะไรสักอย่างก็สายเกินไปเสียแล้ว

รูปแบบที่ 2: ประสิทธิภาพในการปรับตัวต่ำมาก โดยมากมักเกิดการโฟกัสการปรับตัวไม่ถูกจุดรวมถึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนในเรื่องของดิจิทัลเท่าที่ควร ผลลัพธ์ที่ได้จึงต่ำกว่าที่คาดคิด

รูปแบบที่ 3: ปรับตัวแล้วแต่สินค้าหรือบริการไม่ตอบโจทย์ ซึ่งเกิดจากความรีบเร่งในการปรับตัวและออกผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ออกมา แต่กลับกลายเป็นไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนต้องเลิกผลิตไปในที่สุด

4 สาเหตุ 77% บริษัททำ Digital Transfromation ล้มเหลว

1. ติดกระดุมเม็ดแรกผิดเพราะความคิดไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก

การปรับตัวไปสู่ดิจิทัลของธุรกิจสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือการมี Mind set ที่ถูต้องเสียก่อน ธุรกิจจำเป็นต้องสร้าง Mind Set การปรับตัวตั้งแต่วิธีการทำงานภายในองค์กรของบุคลากรในธุรกิจ แต่เพราะมันคือเรื่องใหม่จึงทำให้ผู้คนในองค์กรไม่เข้าใจวิธีการทำงานจนนำไปสู่ความล้มเหลว ดังนั้นผู้นำองค์กรจึงต้องสร้างแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน

2. ล้มเหลวเพราะใช้คนไม่ถูกกับงาน

เพราะการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลเป็นสิ่งใหม่จึงจำเป็นที่ธุรกิจต้อใช้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แต่กลายเป็นว่าธุรกิจกลับไว้ใจพนักงานของตนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ให้ทำงานใหญ่ และสุดท้ายมันก็คือสาเหตุของความล้มเหลว ดังนั้นการให้ผู้ที่มีประสบการณ์มาช่วยในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จึงมีความสำคัญต่อการปรับตัวของธุรกิจ

 3. การมุ่งแต่จะพึ่งพาเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว

แม้ว่าการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลจะเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่กระนั้นมันเองก็ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้เหตุและผลเทคโนโลยีก็ไม่สามารถจัดการได้ทุกอย่าง เพราะการปรับตัวไปสู่ดิจิทัลนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกลยุทธ์การวางแผนการทำงานที่ดีโดยมีเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือไปสู่เป้าหมายเท่านั้น

4. ทัศนคติที่ว่าก่อนจะสำเร็จต้องล้มเหลวเสียก่อนคือหายนะในการปรับตัว

แม้ว่า “Fail fast” หรือก่อนจะสำเร็จต้องล้มเหลวก่อนเป็นสิ่งที่หลายองค์กรให้การยอมรับ แต่หากถูกนำไปใช้อย่างสุดโต่งก็อาจสร้างหายนะให้เกิดขึ้นโดยคุณไม่มีโอกาสแก้ตัวได้อีกเลย ดังนั้นธุรกิจจึงควรปรบทัศนคติเสียใหม่ด้วยการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบ หาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไม่ใช่การลองผิดลองถูกโดยคิดว่าเดี๋ยวค่อยแก้ไขในภายหลัง

3 แนวทางการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

 1. เปลี่ยนแนวความคิดจากคำว่า Digital Transformation มาเป็น Intelligence Transformation

แทนที่จะเรียกมันว่า Digital Transformation เราอยากให้คุณเรียกมันว่า Intelligence Transformation แทน ซึ่งเหตุผลของการเปลี่ยนคำเรียกนั้นเพราะเรามุ่งหวังให้คุณใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ มาผสานกันจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการของคุณเอง ซึ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีโอกาเกิดขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้

2. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลเสียใหม่

การเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ดิจิทัลมักจะใช้เวลาจึงจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ ดังนั้นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงสมัยเก่าเช่นรายได้และกำไรสุทธิคือตัวชี้วัดที่คุณไม่ควรนำมาใช้วัดผลในช่วงแรก ๆ เพราะหากนำมาใช้วัดผลก็อาจทำให้การเปลี่ยนผ่านธุรกิจล้มเหลวได้

สิ่งที่คุณควรนำมาใช้ในการวัดผลก็คือ จำนวนลูกค้า จำนวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นและการเติบโตเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณควรนำมาใช้ประเมินผลอยู่เป็นประจำจนเมื่อได้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางที่ต้องการแล้วคุณจึงค่อยนำเอารายได้และกำไรสุทธิมาวัดความสำเร็จในภายหลัง

3. สุดท้ายคือต้องกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

การไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสาเหตุหลักอันดับต้น ๆ ที่ทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงล้มเหลว ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงคุณต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าปัญหาของคุณคืออะไร เพื่อที่คุณจะได้โฟกัสกับมันและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนรวมถึงวางผลลัพธ์ที่คุณต้องการว่าคืออะไร การพยายามเปลี่ยนแปลงโดยขาดการวางแผน ขาดการกำหนดเป้าหมายสุดท้ายธุรกิจของคุณจะล้มเหลวในที่สุด

เพื่อความสำเร็จของธุรกิจในการปรับตัวไปสู่ดิจิทัล เจ้าของกิจการควรกำหนดเป้าหมายที่แน่นอนว่าคุณต้องการอะไรจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม และก่อนที่จะลงมือทำเจ้าของกิจการควรสร้างทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนี้ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างแนวทางในการทำงานที่สอดคล้องกัน ในขั้นสุดท้ายจึงเป็นขั้นตอนของการเลือกนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากเจ้าของกิจการสามารถวางแผนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามนี้ได้ก็มีโอกาสที่การเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการ

องค์กรที่กำลังเริ่มดำเนินการ หรือประสบปัญหาด้านการดำเนินการ Digital Transformation สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือ เชิญวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้จากทีมงาน Taokaemai ได้เลยครับ

การทำ Digital Transformation

อ้างอิง

1.buildingbettersoftware.com/blog/70-of-digital-transformations-fail%E2%80%8A-%E2%80%8Adont-be-one-of-them/