เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมหลักสูตร Content Marketing สำหรับธุรกิจ SME ได้เชิญ อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี ผู้เชียชาญด้านการตลาดออนไลน์เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับผู้ประกอบ SME รวมทั้งบุคคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หลักการและเหตุผล หลักสูตร Content Marketing

Content Marketing สำหรับธุรกิจ SME

การจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ก็ตามสิ่งสำคัญคือการ สื่อสารที่สามารถเขาไปตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด

การทำ Content หรือ เนื้อหาจึงเป็นเรื่องสำคัญมาในการวางกลยุทธ์ด้านธุรกิจ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจของเราได้เป็นที่รู้จัก รับรู้ และ พัฒนาต่อมาเป็นยอดขาย

ผู้ที่สนใจทำธุรกิจจึงต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจว่า Content ที่ดีเป็นอย่างไร หลักการในการสร้างเนื้อหาให้โดนใจต้องวางแผนอย่างไร ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบของการเน้นลงมือปฏิบัติจริง (Workshop)

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจแนวโน้มและทิศทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing

2.เพื่อให้ทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ

3.แนวทางไอเดียสร้างสรรค์  เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ

4.สามารถนำหลักการกลับไปใช้กับธุรกิจหรืองานที่ทำอยู่ได้

สรุปเนื้อหาบางส่วนจาก หลักสูตร Content Marketing

โครงสร้างการสร้าง Content ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้

1.หัวข้อหยุดสายตากลุ่มเป้าหมายได้

 • ตรงประเด็น
 • น่ากดเข้ามาอ่าน
 • มีตัวเลขให้สะดุด
 • ลักษณะคำถาม
 • วิธีการ How to

2.เกริ่นนำต้องเอาใจกลุ่มเป้าหมายให้อยู่ตั้งแต่ย่อหน้าแรก

 • เข้าถึงปัญหาความต้องการ
 • กระชับชวนให้อ่านต่อ

3.เนื้อหาต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

 • ตอบโจทย์ตามหัวข้อ
 • มีวลี วรรคทองคำ
 • มีความสนุก แต่ได้สาระ
 • เชื่อมโยงถึงสินค้า
 • มองในมุมผู้อ่านให้มาก
 • ภาษาตรงกลุ่มผู้อ่าน

4.สรุปต้องสร้างการจดจำ และทำให้กลุ่มเป้าหมายได้ไปต่อ

 • ขมวดปม
 • ข้อคิด สติเตือนใจ
 • สรุปแนวทาง
 • Call To Action

ข้อมูลประวัติ วิทยากรสอน Content Marketing

 

อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation Expert, Digital Marketing ,Content marketing และ SEO เจ้าของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ “เถ้าแก่ใหม่” มีผลงานการเขียนหนังสือหลายเล่ม อาทิ เถ้าแก่ใหม่ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจร้อยล้าน ปลุกแจ๊คมาล้มยักษ์ และเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และราชการหลายแห่ง

บริการอบรม ให้คำปรึกษา  Content Marketing ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัวContent Marketing ธุรกิจอาหารเสริม