อุบลราชธานียังซ่อนโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจอยู่อีกมากและรอให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนเป็นเจ้าของกิจการ และด้วยแรงผลักดันของภาครัฐทำให้อุบลราชธานีกำลังจะกลายเป็นจังหวัดที่น่าจับตามองในอนาคต หากคุณมีความพร้อมในการลงทุนและกำลังมองหาความท้าทายในการลงทุน “อุบลราชธานี” คือจังหวัดที่คุณไม่ควรมองข้ามเพื่อโอกาสของความสำเร็จในอนาคตครับ

อุบลราชธานีคือจังหวัดที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย และมีจำนวนประชากรมากติด 1 ใน 3 ของประเทศ แม้ทำเลที่ตั้งจะอยู่ติดชายเขตแดนของประเทศ แต่นั่นไม่ได้ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีลดความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนเลย ตรงกันข้ามด้วยทำเลที่ตั้งและความหลากหลายของพื้นที่ และการมีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่น่าสนใจ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่กวักมือเรียกนักลงทุนให้สนใจเข้าไปลงทุนในจังหวัดอุบลราชธานีกันมากขึ้น ยิ่งในช่วงหลังที่ทางภาครัฐช่วยสนับสนุนและเตรียมยกระดับให้อุบลราชธานีกลายเป็นพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ยิ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาหาช่องทางการลงทุนมากยิ่งขึ้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาลู่ทางในการลงทุนในอุบลราชธานีและไม่อยากพลาดรถด่วนการลงทุนขบวนนี้ วันนี้เรามีธุรกิจน่าลงทุนในอุบลราชธานีมาแนะนำครับ

เรื่องน่ารู้ของจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ถึง 15,774 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ และมีประชากรถึง 1,869,633 คน มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีสัดส่วนความหนาแน่นอยู่ที่ 118.52 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 44 ของประเทศ

อุบลราชธานีจัดเป็นจังหวัดชายขอบเขตแดนของประเทศ มีที่ตั้งอยู่ที่ภาคอีสานตอนใต้ และด้วยความที่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ ทำให้มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรประกอบไปด้วยพรมแดนที่ติดกับประเทศลาวกว่า 361 กิโลเมตร และพรมแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา 67 กิโลเมตร ด้วยพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านรวมกว่า 400 กิโลเมตร จึงเป็นข้อได้เปรียบหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีมากกว่าจังหวัดอื่น ๆในภูมิภาคเดียวกัน

สภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด ประชากรมีรายได้จากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนเป็นรายได้หลักของจังหวัด

6 ธุรกิจน่าลงทุนในจังหวัดอุบลราชธานี สร้างโอกาส สร้างรายได้จากความหลากหลายและความแตกต่าง

          1. การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ: สัมผัสความงดงามของภูมิประเทศริมฝั่งโขง

ด้วยภูมิประเทศที่มีลักษณะเฉพาะของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น หาดชมดาว สามพันโบก ผาแต้ม ผาชะนะได รวมถึงภูอานม้า ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพื่อชมความงดงามตามธรรมชาติของสถานที่ต่าง ๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขงจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะทำทัวร์เพื่อคนไทยหรือทำทัวร์เพื่อชาวต่างชาติ กระแสตอบรับของธุรกิจนี้ล้วนได้รับการตอบรับที่ดีแทบทั้งสิ้น

            2. การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม: สัมผัสความงามจากวัดวาอารามและโบราณสถานในจังหวัด

นอกจากความงดงามตามธรรมชาติแล้ว อุบลราชธานียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามประเภทวัดและโบราณสถานซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดอีกไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวและวัดพระธาตุหนองบัว การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุนอีกเช่นกัน โดยกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนี้อาจจะอยู่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจและหลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรมที่สวยงาม

            3. การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตความเป็นอยู่: ศึกษาวิถีชีวิตและขนบประเพณีผ่านการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงศึกษาวิถีชีวิตกำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมันช่วยสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและจังหวัดเป็นจำนวนมาก รูปแบบของธุรกิจประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างครบวงจร เพราะมีที่พักในแนวโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ร่วมกับการมีกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของแต่ละชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมซึ่งได้รับความสนใจและมีกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการลงทุนครับ นอกจากนี้ธุรกิจยังได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากหน่วยงานราชการอีกด้วย

            4. หัตถกรรมพื้นเมือง: การประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ความเป็นสากล ยกระดับหัตถกรรมพื้นเมืองไปสู่อินเตอร์

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสินค้าหัตถกรรม ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอ ผ้าฝ้ายทอมือ การทำหมอนขิด การทำเครื่องจักรสานและการทำเครื่องทองเหลือง หัตถกรรมพื้นบ้านเหล่านี้คือสิ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการซื้อหาเป็นของฝาก รูปแบบมีทั้งที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบประยุกต์ที่ดูมีความเป็นสากลและทันสมัยมากยิ่งขึ้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบผลงานหัตถกรรมและมีไอเดียต่อยอดธุรกิจ ธุรกิจในด้านหัตถกรรมพื้นเมืองยังคงมีความน่าสนใจครับ ยิ่งไปกว่านั้นหากคุณชำนาญในการค้าขายออนไลน์ คุณยังสามารถเปิดตลาดหัตถกรรมพื้นเมืองเหล่านี้ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักเป็นการยกระดับสินค้าหัตถกรรมให้เข้าสู่ความเป็นสากล เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณอีกด้วย

            5. ธุรกิจการค้าชายแดน: การส่งสินค้าไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านคือสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ด้วยพรมแดนทางธรรมชาติที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและความพร้อมของตัวของจังหวัดเอง ธุรกิจการค้าระหว่างชายแดนคือธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุนเช่นกันครับ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชา หากคุณสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองได้สำเร็จ และสินค้าที่คุณสร้างแบรนด์ขึ้นมาเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน คุณสามารถส่งสินค้าของคุณไปสร้างแบรนด์และทำตลาดยังต่างประเทศได้ไม่ยาก เพราะในจังหวัดอุบลราชธานีมีธุรกิจขนส่งสินค้าที่รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนให้เลือกอย่างหลากหลายครับ หากคุณมีแบรนด์และมีสต๊อกสินค้าอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปได้เยอะเลยครับ

            6. ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

ด้วยทำเลที่ตั้งทำให้อุบลราชธานีถูกเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของอีสานตอนใต้ และจากพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึงสองประเทศ ทำให้รัฐบาลเตรียมผลักดันให้อุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าผ่านไปยังประเทศลาวและกัมพูชาและไปไกลถึงเวียดนามด้วยความร่วมมือกันระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถขนส่งสินค้านำเข้าจากลุ่มแม่น้ำโขงเข้ามาและกระจายต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆได้ ดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงจึงมีโอกาสเติบโตและมีอนาคตที่สดใสรออยู่ และจะกลายเป็นธุรกิจไฟแรงที่น่าลงทุนที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีในอนาคต

แม้จะเป็นจังหวัดชายขอบของประเทศ หากแต่อุบลราชธานียังซ่อนโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจอยู่อีกมากและรอให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนเป็นเจ้าของกิจการ และด้วยแรงผลักดันของภาครัฐทำให้อุบลราชธานีกำลังจะกลายเป็นจังหวัดที่น่าจับตามองในอนาคต หากคุณมีความพร้อมในการลงทุนและกำลังมองหาความท้าทายในการลงทุน “อุบลราชธานี” คือจังหวัดที่คุณไม่ควรมองข้ามเพื่อโอกาสของความสำเร็จในอนาคตครับ