5 เคล็ดลับ เพิ่มยอดขาย

1.ผูกสินค้าเข้ากับความรัก : ให้สินค้าเราเป็นตัวแทนของความรัก เพื่อมอบให้กับคนที่ลูกค้าเรารักให้ได้

2.ผูกสินค้าเข้ากับความกลัว : ให้สินค้าเราเป็นตัวแทน ป้องกัน หรือ ผ่อนคลายความกลัวของลูกค้าให้ได้

3.ผูกสินค้าเข้ากับความศรัทธา : ให้สินค้าเราเป็นตัวแทนของความศรัทธาในสิ่งหนึงสิ่งใดให้ได้

4.ผูกสินค้าเข้ากับความเจ็บปวด : ให้สินค้าเราเป็นตัวแทน เพื่อลดทอนความเจ็บปวด ทั้งทางกายทางใจให้ได้

5.ผูกสินค้าเข้ากับความหวัง : ให้สินค้าเราเป็นตัวแทน เพื่อส่งมอบความหวังให้กับผู้คนให้ได้

 

ผูกสินค้าเข้ากับ “อารมณ์” ของลูกค้า แล้วธุรกิจจะ เติบโตอย่างยั่งยืน ยอดขายจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง