การทำ PR เพื่อให้เกิด Brand Awareness หรือเพื่อให้คนได้รู้จักแบรนด์ ได้เห็นว่าแบรนด์ของเรามีในตลาด  การทำ PR เป็นการทำการตลาดแบบหวังผลระยะยาว

สมัยก่อนเจ้าของธุรกิจเพียงแค่ต้องการให้คนในพื้นที่ได้รู้ว่ามีธุรกิจของตนเกิดขึ้นแล้วเพื่อมาเป็นลูกค้า ต่อมาเมื่อมีการเจริญเติบโตทางด้านการสื่อสารโลกเริ่มกว้างขึ้น ความต้องการจากเพียงแค่บอกให้คนในชุมชนได้รับรู้ว่ามีธุรกิจของเราอยู่นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป เจ้าของธุรกิจต้องการให้คนรู้จักธุรกิจของตนมากขึ้นเป็นวงกว้างขยายไปถึงต่างเมือง ทั่วประเทศ จนทุกวันนี้ความต้องการนั้นเป็นเรื่องของ Global ทั่วโลกแล้ว นั่นคือการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงการประชาสัมพันธ์เต็มที่เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรไม่ได้หมายความว่าลูกค้าของเราจะต้องเป็นแค่คนไทยเท่านั้น

หนึ่งความเคยชินติดปากก็คือคำว่า “การประชาสัมพันธ์และการตลาด” (PR & Marketing) เราพูดกันแบบนี้จนหลายคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกัน จริงๆ แล้วไม่ใช่ แต่เป็นสองเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดและหากเจ้าของธุรกิจสามารถนำการตลาดและประชาสัมพันธ์มาใช้ควบคู่กันอย่างมีกลยุทธ์จะเกิดผดดีต่อธุรกิจในหลายๆ ด้าน

การประชาสัมพันธ์ PR ต่างจากการทำการตลาดอย่างไร ?

การประชาสัมพันธ์อาจพูดง่ายๆ ได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดที่เน้นด้านการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจทั้งต่อองค์กรและผลิตภัณฑ์ ส่วนการตลาด ก็เป็นศาสตร์แห่งการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จนเกิดความต้องการจากกลุ่มคนที่เป็นลูกค้า ทั้งสองส่วนจึงเป็นเหมือนส่วนเติมเต็มกันและกัน แต่อาจพูดได้ว่าข้อได้เปรียบของการประชาสัมพันธ์ก็คือ การบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้รู้จักและเกิดความต้องการแบบไม่ยัดเยียด มีความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการทำการตลาดโดยตรง

ขั้นตอนการทำประชาสัมพันธ์

1.กำหนดวัตถุประสงค์การทำ PR

2.เลือกวิธีการเครื่องมือและช่องทางการทำ PR

3.ลงมือดำเนินการ PR ประชาสัมพันธ์

4.ประเมินผลการประชาสัมพันธ์

1.กำหนดวัตถุประสงค์การทำ PR

โดยทั่วไปการทำ PR เพื่อให้เกิด Brand Awareness หรือเพื่อให้คนได้รู้จักแบรนด์ ได้เห็นว่าแบรนด์ของเรามีในตลาด  การทำ PR เป็นการทำการตลาดแบบหวังผลระยะยาว ไม่ได้คิดกันเพียงแค่ทำ PR วันนี้แล้วจะส่งผลต่อยอดขายในวันพรุ่งนี้ แต่เป็นการทำตลาดแบบน้ำซึมบ่อทราย PR ไปเรื่อย สร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ ให้กับเจ้าของธุรกิจไปเรื่อย ๆ คนเห็นมากขึ้น รู้จักมากขึ้น ก็จะค่อย ๆ แปลงสิ่งเหล่านั้นกลับมาเป็นยอดซื้อของลูกค้า และเป็นรายได้ของธุรกิจ

2.เลือกวิธีการเครื่องมือและช่องทางการทำ PR

การประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้คนบนโลกใบนี้ได้รู้จักธุรกิจของคุณเพื่อสร้างช่องทางสร้างโอกาสให้ได้อย่างมากมาย และคำว่า การประชาสัมพันธ์นี้ก็มีเรื่องราวมีพัฒนาการควบคู่มากับธุรกิจอย่างยาวนานจากเดิมที่การประชาสัมพันธ์เป็นเพียงบอกให้คนรู้ว่ามีธุรกิจของเราอยู่

แต่ทุกวันนี้การประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องเชิงการตลาด เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างทั้งการรับรู้ (ที่ถูกต้อง) และเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี และยังเป็นเครื่องมือที่มีเสน่ห์ในตัวเองจากการที่มีกลยุทธ์หลากหลายให้เลือกใช้ได้อย่างแนบเนียน ไม่ว่าจะเป็น

การให้ influencer เป็นคนบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งการใช้ influencer ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือมักได้ผลดีในด้านการจูงใจกลุ่มเป้าหมาย

การใช้ Content ทั้งบนโลก Online และ Offline คอนเทนต์เป็นสิ่งที่สามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คลิปวิดีโอ, หนังสือ, MV, Wording  ที่จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและเลือกใช้ช่องทางการนำเสนออย่างถูกวิธี เพราะ Content นั้นถูกเสพอยู่ตลอดเวลา แค่เจ้าของธุรกิจต้องรู้จักเลือกใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์และถูกช่องทาง ซึ่งข้อดีอีกอย่างการใช้ Content ก็คือ เป็นสื่อที่เป็นสากลสามารถสื่อสารได้ทั่วโลก

การจัด Event กิจกรรมพิเศษ เช่น งานเปิดตัวสินค้าใหม่ การเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างกระแสให้กับผลิตภัณฑ์และดึงดูดกลุ่มลูกค้าโดยตรง

การจัด ประกวด แข่งขัน ทั้งในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าและบริษัท เช่น การจัดประกวดการออกแบบ การเขียนบทความ

การทำ CSR สร้างชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือให้บริษัท และรวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปเป็นหนึ่งในการกำกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างการภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว

การจัด อบรมสัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3.ลงมือทำ เตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่ดีสำหรับการทำ PR ประชาสัมพันธ์ ?

ยิ่งนับวันการประชาสัมพันธ์ก็ยิ่งได้รับความสนใจจากเจ้าของธุรกิจมากขึ้นทั้งในด้านของผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและงบประมาณที่ใช้น้อยกว่าการทำการทำโฆษณาสินค้ามากทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งการวางงบประมาณสำหรับการทำการตลาดนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทำประชาสัมพันธ์ และความต้องการยอดขายปลายปีว่าต้องการเท่าไหร่ โดยปกติแล้วขั้นต่ำที่วางกันไว้จะอยู่ที่ 15% ของรายได้รวมทั้งปี แต่สำหรับบางธุรกิจที่ต้องการสร้างการรับรู้เชิงรุกอย่างมากและคาดหวังกับยอดขายอย่างจริงจังก็อาจตั้งงบประมาณไว้ที่ 30-40% ของรายได้รวม

แต่การตั้งและใช้งบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นจะได้ผลตามต้องการหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ช่องทางและวิธีการเท่านั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของธุรกิจด้วย เช่น บริษัทมีข้อมูลพร้อมสำหรับทำการประชาสัมพันธ์หรือไม่ มีสินค้าพร้อมสำหรับทำการประชาสัมพันธ์หรือไม่ และหากมีผู้สนใจในสินค้าผลิตภัณฑ์บริษัทมีสินค้าพร้อมขายหรือพร้อมที่จะทำการต่อยอดจากโอกาสที่ผ่านเข้ามาหรือไม่ เพราะหากเรากำหนดวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน แต่สินค้าหรือข้อมูลไม่พร้อมความสำเร็จจากการทำการประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดขึ้นจริง

4.จะวัดผลสำเร็จในการ PR ประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้อย่างไร ?

ส่วนการประเมินและวัดผลการประชาสัมพันธ์นั้น ทำได้ตั้งแต่ก่อนลงมือประชาสัมพันธ์คือ ประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น สำรวจการรับรู้ของสินค้าหรือธุรกิจว่ามีกลุ่มเป้าหมายรู้จักมากน้อยแค่ไหน หรือสำรวจยอดขายสินค้าว่าเป็นอย่างไร แล้วทำการสำรวจซ้ำอีกครั้งหลังทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว หรืออาจทำการวัดผลจากการสำรวจความพึงพอใจและยอดขายหลังทำประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการกำหนดยอดขายเอาไว้ล่วงหน้าว่าต้องการยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หลังสิ้นสุดการทำประชาสัมพันธ์ระยะยาว (อาจเป็นรายไตรมาส) เพื่อวัดความถึงพอใจและนำผลการประเมินที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนทำต่อไปเพื่อให้ได้ผลสำเร็จสุดท้ายตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้

KPIs ในการวัดความสำเร็จของการทำประชาสัมพันธ์ เราอาจจะวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น เราจัดกิจกรรม CSR ขึ้นมาเป็นการวิ่งการกุศลเพื่อนำรายได้ไปช่วยมูลนิธิอะไรสักอย่าง ในเชิงของปริมาณเราคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้น ส่วนเชิงคุณภาพ เราก็วัดกันที่จำนวนเงินรายได้ที่คนร่วมบริจาคกับเราก็ได้

ในขณะที่การทำ PR บนโลกออนไลน์ การวัดในเชิงปริมาณในการ PR อาจจะดูกันที่จำนวนการดู การแชร์ การ Like สำหรับในเชิงคุณภาพ เราก็อาจจะวัดกันที่อันดับของ Content ได้ขึ้นอันดับดี ๆ ใน Google อย่างนี้ก็สามารถทำได้

ตัวอย่างการทำประชาสัมพันธ์ PR ธุรกิจบนช่องทางออนไลน์

1.ผลิตภัณฑ์มะม่วงหิมพานคั่ว ของดีจังหวัดกระบี่

ทำประชาสัมพันธ์โดยการผ่านการสร้างบทความในรูปแบบ Content ด้วยมุมมองของ Influencer เพื่อแนะนำให้คนได้รู้จักมะม่วงหิมพานต์คั่ว เชื่อมโยงมาหาผลิตภัณฑ์ของโกมัน ว่าทำไมต้องเป็น โกมัน เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว ของดีกระบี่  สร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

2.ร้านอาหารทุ่งนาหว่าน ร้านกาแฟ อาหารเช้า จังหวัด สงขลา

ร้านข้าวยำ ติ่มซำ ยามเช้า @ทุ่งนาหว่าน ทำการ PR ประชาสัมพันธ์ด้วยการทำ Influencer Review หรือการรีวิวร้านอาหารนั่นเอง การรีวิวก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการ PR ผ่านมุมมองของลูกค้า โดยหลักการการตลาดแล้วพนักงานขายหรือเซลล์ที่ดีที่สุดก็คืือ “เสียงของลูกค้า” หากเราต้องการให้ธุรกิจเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นการทำ รีวิว จึงเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ให้ได้ผลมากเลยทีเดียว

3.แฟรนไชส์นมเหนียว ปังปิ้ง

ธุรกิจแฟรนไชส์ นมเหนียวปังปิ้ง ใช้วิธีการทำการตลาด PR ประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้วยการออกงาน Event ต่างๆ เพื่อทำให้คนรู้จักบนโลกออฟไลน์ได้ลองชิมสินค้า ขณะเดียวกันก็ทำการ PR ประชาสัมพันธ์ธุรกิจบนโลกออนไลน์คู่ขนานกันไปด้วย โดยการทำ CEO Interview หรือ สัมภาษณ์เจ้าของกิจการ ทำทั้งในรูปแบบของ VDO Content เพื่อให้เห็นถึงรูปร่างหน้าตาร้านค้า ขั้นตอนการทำนมเหนียว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นภาพชัดเจน และทำบทความสัมภาษณ์ Article Content เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความมั่นใจในธุรกิจแฟรนไชส์มากยิ่งขึ้น เมื่อคนเห็นมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ธุรกิจก็เติบโตมากขึ้น สาขาแฟรนไชส์ก็ขยายมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

4.สมุนไพร เพื่อคนวัยทอง สมุนไพรคนใหม่

ในธุรกิจของสมุนไพร เครื่องสำอาง อาหารเสริม มีการแข่งขันกันสูงมาก นอกจากเรื่องของการทำ Promotion ให้โดนแล้วเรื่องของการทำ PR เพื่อให้คนได้รู้จักเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างความเชื่อมันก็เป็นอีก 1 แนวทางในการทำ Personal Branding   สมุนไพรคนใหม่   เน้นการทำ PR ผ่านช่องทางออนไลน์โดยการทำ VDO Content พาเยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานระหว่างตัวแทนจำหน่าย และเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทำ Article Content เพื่อสร้างเนื้อหาในการหวังผลในการติดอันดับ ดีๆ บน Google

ในโลกของธุรกิจเราไม่อาจจะสร้างสินค้าขึ้นมาแล้วให้สินค้าหรือบริการเหล่านั้นออกไปหาลูกค้าด้วยตัวเองได้ แต่ต้องอาศัยเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ที่ทำอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย สินค้าบางชนิดทำการตลาดประชาสัมพันธ์ตั้งแต่สินค้ายังเป็นวุ้นไม่ผลิตออกมาเป็นชิ้น ๆ เช่น Smart Phone บางยี่ห้อบางรุ่นก็มีการประชาสัมพันธ์ว่ามีการพัฒนา Version ใหม่ ๆ หรือ แม้กระทั่งละครอย่าง บุพเพสันนิวาส (การ PR แบบใช้ Influencer) ก็กลายมาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบางธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวคึกคักมากยิ่งขึ้น

                อย่าได้ดูแคลนการทำ PR ประชาสัมพันธ์ว่าทำแล้วมันไม่ได้ยอดขาย มันไม่สามารถตีค่าเรื่องของผลตอบแทนกลับมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่เชื่อเถอะเรื่องเหล่านี้ ทำบ่อย ๆ มากๆ เดี๋ยวผลลัพธ์มันจะกลับมาเอง

วันนี้คุณได้ทำ PR ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณเองแล้วหรือยัง !!!

ลงทุน PR ประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านช่องทางเครือข่าย Taokaemai.com > บริการ PR ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ