ทำธุรกิจอะไรดี?

ขายให้กับใคร?

ทำการตลาดอย่างไร?

สำหรับว่าที่นักธุรกิจ หรือ นักธุรกิจใหม่ ที่เพิ่งเข้าสู่ยุทธจักร เชื่อเหลือเกินว่า คำถามทั้ง 3 ข้อข้างต้น เป็นคำถามยอดฮิต ที่ทุกท่านจะต้องหาคำตอบให้ได้ เพราะหากขาดข้อหนึ่งข้อใดโอกาสสร้างธุรกิจได้ค่อนข้างยาก

ดังนั้นก่อนเริ่มทำธุรกิจ ท่านต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ซะก่อน หรือท่านที่ได้สร้างธุรกิจขึ้นมาแล้ว แต่ยังขาดกลยุทธ์ในการเข้าตลาดและสื่อสารการตลาดให้ลูกค้ารู้จัก

หากท่านยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นหาคำตอบอย่างไร หรือดำเนินธุรกิจในช่วงตั้งไข่ด้วยกลยุทธ์อะไร วันนี้ผมได้สรุป 20 คมความคิดผ่านมุมมอง อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กูรูกลยุทธ์การตลาดมือทองของเมืองไทย เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านตอบคำถามทั้ง 3 ประเด็นนี้ให้ได้ครับ

1. ทำในสิ่งที่ชอบ เลือกในสิ่งที่ใช่

ทำธุรกิจต้องมีความแตกต่าง ต้องเป็นตัวของตัวเอง จึงจะทำได้ดี ท่านต้องเลือกสิ่งที่ท่านทำได้ดีที่สุด

2. สร้างจุดแข็ง

โอกาสและความสำเร็จในธุรกิจขึ้นอยู่กับการสร้างจุดแข็ง ไม่ใช่ลบจุดอ่อนสร้างสรรค์สิ่งที่ท่านทำได้ดีที่สุดมาเป็นจุดแข็งเพื่อสร้างธุรกิจ

3. พัฒนาตัวเองตลอดเวลา

เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน พัฒนาให้มีจุดแข็งหลากหลาย เพื่อเปิดรับโอกาสต่าง ๆ ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง และแข่งขันกับคู่แข่งได้

4. รู้จักวิเคราะห์การตลาด

ค้นหาความต้องการของลูกค้าให้เจอ แล้วสนองความต้องการนั้น

5. เลือก Niche Market

หาตลาดเล็ก ๆ หรือ ตลาดเฉพาะ ที่เหมาะกับสินค้า หรือ บริการของธุรกิจให้มากที่สุด

6. เข้าใจลูกค้า

ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ คือ ข้อมูลของลูกค้า จะต้องเข้าใจพฤติกรรม ประเพณี วัฒนธรรมของลูกค้าให้ลึกซึ้ง เพื่อนำมาออกแบบธุรกิจ สินค้า บริการ หรือทำการตลาดให้โดนใจลูกค้า

7. กำหนดภาพในใจลูกค้า

วางตำแหน่งสินค้า บริการ หรือ ธุรกิจให้ชัดเจน และโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทำให้ลูกค้าจดจำให้ได้

8. หัวใจของการทำธุรกิจคือ การตลาด

ทำให้ลูกค้ารู้จัก และต้องสร้างความต้องการของลูกค้าเกิดขึ้นให้ได้

9. ใช้พลังจาก Partner

ช่วงเริ่มต้นต้องสร้าง Connection กับ Partner ที่ได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถือสูง เพราะจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างรวดเร็ว

10. รู้จักคู่แข่งให้ลึกซึ้ง

เพื่อหาและใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของคู่แข่งให้มากที่สุด

11. ทำธุรกิจเชิงรุก

เข้าตลาดด้วยกลยุทธ์เชิงรุก จัดโปรโมชั่นเด็ด ๆ โดนใจลูกค้า

12. เข้าตลาดที่มีโอกาสโต

เข้าตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยการตั้งราคาต่ำเพื่อแข่งขันกับธุรกิจยักษ์ใหญ่

13. ทุ่มเทเกินร้อย

ต้องใช้กำลังความสามารถ และทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด ช่วงชิงลูกค้ามาให้ได้ในระยะเวลาอันสั้น

14. สื่อสารครบวงจร รวดเร็ว

ต้องมีการสื่อสารการตลาดให้ครบวงจร โดยเจาะจงให้ลูกค้ากำลังซื้อสูงสุดรู้จักรวดเร็วที่สุด

15. จัด Event

เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีอารมณ์ร่วม เร้าใจ กับกิจกรรมทางการตลาดต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

16.  ใช้การ ลด แลก แจก แถม

ควบคู่กับการสื่อสารการตลาด โดยใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละ Event

17. เพิ่ม Value ของธุรกิจ

ต้องทำการตลาด จัด Event เพื่อเพิ่ม Value ภาพลักษณ์ของธุรกิจให้สูงขึ้นและกระตุ้นให้ลูกค้ามีการบอกต่อ (Viral Marketing)

18. สร้างความรู้สึกคุ้มค่า

ทำธุรกิจต้องสร้างสินค้า การบริการ การดูแลรักษา และระบบสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับลูกค้ามากที่สุด

19. สร้าง Brand ให้แข็งแกร่ง

โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามี Loyalty ให้ยาวนานที่สุด

20. มัดใจลูกค้า

ทำธุรกิจสร้าง Brand ด้วยการโฆษณาและจัด Event  ใช้ช่องทางการตลาดด้วยการใช้หลัก CRM เพื่อมัดใจลูกค้า

การเลือกธุรกิจที่ใช่ มีลูกค้าที่เหมาะสม ใช้กลยุทธ์เข้าตลาดเชิงรุก สร้าง Brand ให้น่าเชื่อถือ และ สร้าง Relation เพื่อมัดใจลูกค้า เหล่านี้คือกลยุทธ์พื้นฐานในการเริ่มต้นธุรกิจ ว่าที่นักธุรกิจ หรือ นักธุรกิจใหม่ สามารถนำกลยุทธ์ทั้ง 20 ข้อนี้ไปเป็นแนวทางในการตอบคำถามทั้ง 3 ประเด็น เพื่อสร้างสรรค์และดำเนินธุรกิจได้ครับ

บทความโดย : กิตติรัตน์ จินดามณี    เพจ : ต้อม ฟิวชั่น