ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19ที่คุกคามชาวโลกมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปีเต็มก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตและการทำงาน จริงอยู่ที่ว่าในเรื่องของการทำงานนั้นเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น รูปแบบการทำงานหลาย ๆ อย่างก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไป แต่กระนั้นเพราะการมาถึงของโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดเร็วขึ้นซึ่งก็แน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจหลายอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองและก่อให้เกิดเป็นเทรนด์ธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจมากขึ้น และต่อไปนี้คือ 10 ธุรกิจน่าลงทุน 2565/2022 ที่เรารวบรวมมาเพื่อเป็นคำแนะนำเบื้องต้นให้กับคุณ

10 ธุรกิจน่าลงทุน 2565/2022 รู้ก่อนลงทุนก่อน ทำเงินก่อน รวยก่อน

1. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G

ความเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานหลังการมาถึงของโรคโควิด-19 จะยิ่งผลักดันให้เทคโนโลยี 5G มีการพัฒนาและเติบโตมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นเอง เมื่อการทำงานไม่ได้หมายถึงการต้องเข้าไปนั่งทำงานในออฟฟิศเพียงอย่างเดียว ความต้องการอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสามารถทำงานได้ทุกที่ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเมื่อรวมกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G จะเป็นธุรกิจที่ได้รับผลในเชิงบวกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เอง และเมื่อรวมกับการพัฒนาระบบอัจฉริยะต่าง ๆภายใต้แนวคิด Internet of Thing ทำให้เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมหรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันที่เติบโตพร้อมการพัฒนาของ 5G ก็จะยิ่งได้รับอานิสงค์ตามไปด้วยเช่นกัน

2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางไกลและวิดีโอ

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผลักดันให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคนเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งทำงานกระจุกตัวอยู่ในที่เดียวกัน เทคโนโลยีการสื่อสารและการประชุมทางวิดีโอมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่ามีผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการประชุมทางไกลเพิ่มมากขึ้นและไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ให้บริการโซเชี่ยลมีเดียดั้งเดิมที่เพิ่มเติมการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางไกลมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตก็จะยิ่งมีการแข่งขันของธุรกิจนี้มากขึ้นเพื่อพยายามตอบโจทย์ความต้องการในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง

3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออนไลน์และการเรียนทางไกล

การเรียนออนไลน์ในอดีตอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ก็มีบ้างในรูปแบบของการสัมมนาสั้น ๆ ที่กินระยะเวลาไม่นาน แต่เมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้แม้กระทั่งนรูปแบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป สถาบันการศึกษาต่าง ๆต้องปรับการเรียนการสอนให้เข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นและในที่สุดโลกก็เริ่มรู้แล้วว่าแม้กระทั่งการเรียนการสอนก็สามารถปรับเข้าสู่ยุคออนไลน์ได้เช่นกัน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออนไลน์และการเรียนการสอนทางไกลจะค่อย ๆ ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการในด้านการศึกษามากขึ้นในอนาคต

4. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี VR และ AR

 

คริปโตเคอเรนซี่ ประโยชน์

จริง ๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี VR และ AR มาใช้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการมอบประสบการณ์ตรงให้กับลูกค้าในธุรกิจต่าง ๆ กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองต่าง ๆที่จำลองสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ลูกค้าได้เห็นก่อนที่จะตัดสินใจนำไปใช้จริง แต่กระนั้นด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆที่ลำหน้าขึ้นในอนาคต เทคโนโลยี AR และ VR จะยิ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากขึ้นในอนาคต เพราะนอกเหนือไปจากผู้บริโภคในกลุ่มของประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับมอบประสบการณ์ดี ๆ ในส่วนของธุรกิจเองการนำ VR และ AR มาใช้ก็จะสามารถเพิ่มได้ทั้งยอดขาย และในสายการผลิตด้วยเช่นกัน

5. ธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันผู้คนส่วนหนึ่งหันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าเพื่อการบริโภคเท่านั้น แม้แต่กับธุรกิจในภาคส่วนของสินค้าเพื่อการอุปโภคต่าง ๆ อาทิเช่นรถยนต์ที่เราเริ่มเห็นการใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงหลักได้ถูกพัฒนาและปรากฎสู่สายตาชาวโลกมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รีไซเคิล อาหารออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นเทรนด์ที่ไม่สูญหายไป เนื่องจากผู้บริโภครุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เคยเป็นมา

6. ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เทคโนโลยี AI เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหลาย ๆ ธุรกิจ และยิ่งเมื่อเทคโนโลยีความเร็วอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI ก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้น เพราะ AI จะถูกนำไปใช้งานแทนมนุษย์ในหลาย ๆ ภาคส่วนของการทำงานนั่นเอง ธุรกิจ AI จึงจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในอนาคต

7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Cloud

ธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการ Cloud ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยในปัจจุบันที่วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้น ข้อมูลมหาศาลในโลกออนไลน์จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลในส่วนนี้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล ในอนาคตผู้ให้บริการ Cloud จะมีส่วนสำคัญมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ทุกชนิดในชีวิตประจำวัน

8. การค้าออนไลน์บนมือถือ

แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์มีอยู่ด้วยกันหลายแพลตฟอร์มทั้งในโซเชี่ยลมีเดียและมาร์เก็ตเพลส แต่กระนั้นด้วยการพัฒนาของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในทุกที่และทุกเวลา ทำให้การค้าออนไลน์จำเป็นต้องคำนึงถึงอุปกรณ์สมาร์ทโฟนด้วยเช่นกัน แอพพลิเคชั่น มาร์เก็ตเพลสหรือแม้กระทั่งหน้าเว็บไซต์ใดที่มีความเป็นมิตรกับสมาร์ทโฟนย่อมสามารถสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อย่างที่ต้องการ นอกเหนือไปจากผู้พัฒนาที่ต้องพยายามสร้างแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์สมาร์ทโฟนแล้วสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เองก็ต้องให้ความสำคัญกับการค้าออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นสมาร์ทโฟนด้วยเช่นกัน

9. ธุรกิจที่เกี่ยวกับการลงทุนในเทคโนโลยีการค้าปลีก

เทคโนโลยีที่จะเกี่ยวข้องกับการค้าปลีกจะได้รับการพัฒนาและเป็นอีกหนึ่งหมวดธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต เพราะในอนาคตที่การค้าปลีกได้พัฒนาไปสู่การค้าออนไลน์มากยิ่งกว่านี้ เทคโนโลยีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งธุรกิจออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์รวมไปถึงผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ก็จะยิ่งมีโอกาสเติบโตตามไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบหลังบ้าน การจัดการสินค้าคงคลัง การทำบัญชี การจัดการการขนส่ง จัดส่งสินค้า และการทำการตลาด สิ่งต่าง ๆเหล่านี้จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ ธุรกิจใดที่สามารถพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านี้ได้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตได้

10 การลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่ (Cryptocurrency)

10 ธุรกิจน่าลงทุน 2565

คริปโตเคอเรนซี่หรือสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีอัตราการเติบโตที่สูงมากเช่นกันในปัจจุบัน สินทรัพย์ชนิดนี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้สามารถทำการแลกเปลี่ยนและซื้อขายกันได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ ความพิเศษของคริปโตเคอเรนซี่คือมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงเพราะจะต้องมีการเข้ารหัสก่อนการทำธุรกรรมทุกครั้งจึงทำให้เราสามารถทราบที่มาที่ไปของทุก ๆ ธุรกรรมได้ และนอกจากนี้ยังมีความเป็นอิสระที่ไม่ถูกหน่วยงานหรือองค์กรใดมาคอยควบคุมกำหนดราคาจึงทำให้มูลค่าที่เกิดขึ้นนั้นจึงขึ้นอยู่กับกลไกที่แท้จริงนั่นเอง แต่กระนั้นผู้ที่สนใจก็จำเป็นต้องศึกษาในเรื่องของกลยุทธ์และวิธีการลงทุนให้ละเอียดเสียก่อนเพื่อไม่ให้คุณต้องเผชิญหน้ากับความผันผวนของคริปโตเคอเรนซี่จนคุณต้องขาดทุนในที่สุด เริ่มลงทุนเหรียญ Bitcoin คลิ๊กที่นี่

ทั้งหมดนี้ก็คือ 10 ธุรกิจน่าลงทุน 2565/2022  ซึ่งเราจะเห็นว่าแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตนั้นจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นใครที่เริ่มมองเห็นโอกาสและสามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสของการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งมาแน่) ในอนาคตได้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน