เถ้าแก่ใหม่ : เล่าประวัติตัวเองให้ฟังหน่อยชื่อ การศึกษา พื้นเพ ลักษณะนิสัย

คุณต้อม :ชื่อ กิตติรัตน์ จินดามณี ชื่อเล่น ต้อม จบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เกิดที่บ้านวังใหญ่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ลักษณะนิสัย เป็นคนนิ่งๆ ใจเย็น นุ่มนวล พูดจริงทำจริง ขยัน อดทน มีกวนนิดๆ พอเป็นกระษัย

เถ้าแก่ใหม่ : เริ่มทำธุรกิจได้อย่างไรทำไมถึงเลือกธุรกิจนี้

คุณต้อม :ปัจจุบันผมทำธุรกิจ ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร ธุรกิจนี้เริ่มจากวิกฤต 3 อย่าง คือ

1 วิกฤติธุรกิจ – ธุรกิจเดิมของผม คือ ร้านอินเตอร์เน็ตถึงจุดอิ่มตัว ลูกค้ามีอินเตอร์เน็ตใช้ที่บ้าน ทำให้รายได้ลดลงกว่า 50%

2. วิกฤติการเงิน – ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ตผมเปิดมา 5 ปี เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีเงินเก็บพอสมควร ผมจึงตัดสินใจนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจอื่น ๆ ผลปรากฏว่าธุรกิจใหม่ได้ผลไม่ดีเลยต้องปิดกิจการ

3. วิกฤติสุขภาพ – จากการที่ทำหลายธุรกิจ ผมทำงานหนักขึ้น พักผ่อนน้อยลง ติดต่อกันหลายเดือน ทำให้ไม่สบายหนัก เข้าโรงพยาบาล เสียค่าใช้จ่ายไปเยอะพอสมคว

จากวิกฤติดังกล่าวทำให้เงินเก็บหมด ธุรกิจหลักเริ่มไม่มั่นคง ทำให้พี่ชายเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินทุนในการทำธุรกิจ ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร
สาเหตุที่เลือกธุรกิจศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจรเพราะ สามารถต่อยอดจากธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ตได้ เพราะลูกค้ากลุ่มเดียวกัน ผมและทีมงานมีทักษะ ความชำนาญพอสมควร และเห็นว่าในพื้นที่ธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้

เถ้าแก่ใหม่ : ปัญหามีอะไรบ้าง ผ่านมาได้อย่างไร
คุณต้อม :ปัญหาหลักคือเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะตัดสินใจเปิด 2 สาขา โดยที่ร้านอินเตอร์เน็ตเดิมปรับเป็นร้านถ่ายเอกสารขนาดเล็ก กับอีกหนึ่งสาขาเปิดใหม่เป็นศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเยอะพอสมควร แก้ปัญหาโดยการของานจากลูกค้าเดิม โดย 6 เดือนแรกพึ่งพางานจากลูกค้ากลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่

เถ้าแก่ใหม่ :ปัจจัยสู่ความสำเร็จคืออะไ
คุณต้อม :
1. สินค้าและบริการตรงความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องราคา คุณภาพ ระยะเวลาในการทำ และการบริการที่จริงใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เป็นกันเอง
2. ความรัก ความไว้ใจ ความเข้าใจ ของภรรยา พี่ชาย ครอบครัว และทีมงาน คือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ เป็นกำลังใจให้ฝ่าฟันอุปสรรค แก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไป และสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

เถ้าแก่ใหม่ :ช่องทางการตลาด แผนการตลาดอนาคต เป็นอย่างไร
คุณต้อม :ลูกค้าหลักคือ ครู ทำให้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทางโรงเรียนและอีกส่วนหนึ่งลูกค้าช่วยบอกต่อ
แผนงานในอนาคตภายใน 5 ปี ขยายสาขา ศูนย์ถ่ายเอกสารให้ครบ 9 สาขา ใน 5 อำเภอ และปรับสาขาสำนักงานใหญ่ให้เป็นโรงพิมพ์บริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

เถ้าแก่ใหม่ ซอยากฝากอะไรกับคนที่เริ่มทำธุรกิจเป็นเถ้าแก่ใหม่
คุณต้อม :
1. สิ่งสำคัญคือเรื่องจิตใจ ถามตัวเองว่า ใจสู้หรือเปล่า ถ้าใจสู้ลงมือทำเลยเพราะเชื่อเถอะครับ งานทุกอย่างมีปัญหาแน่นอน ใช้ความขยัน เพียรพยายาม อดทนแก้ปัญหาให้ได้
2. จริงใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เพราะเป็นสิ่งพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3. นำสิ่งที่เรียนรู้จากลูกค้า และหลักทฤษฎีมาปรับใช้ให้ลงตัว
4. มีที่ปรึกษาช่วยชี้แนะ บอกทางให้สามารถเดินในทางที่ถูกต้อง
5. ใช้ความเชื่อมั่น ความรัก วิสัยทัศน์ให้เป็นประโยชน์

ลงมือทำเถอะครับ เรียนรู้จากลูกค้าให้เยอะ แก้ปัญหาไปทีละขั้น และ ไม่ยอมแพ้

ขอบคุณน้องชายผมเองครับ
คุณต้อม กิตติรัตน์ จินดามณี
https://www.facebook.com/kittirat.jindamanee