“ข้อมูล” คือสินทรัพย์ที่มีความสำคัญมากสำหรับโลกในยุคดิจิทัล เพราะในอนาคตข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ข้อมูลหลายประเภทเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าเพราะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ นั่นก็คือการละเมิดซึ่งลิขสิทธิ์ในการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวจึงมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่เสนอตัวเข้ามาเพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อมูลล้ำค่านั้นภายใต้กระบวนการจัดเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ บนบล็อกเชนซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัย และนี่เองก็คือที่มาของเหรียญและแพลตฟอร์มที่เราจะมาทำความรู้จักกันในบทความนี้กับเหรียญ OCEAN และแพลตฟอร์มซื้อขายข้อมูลที่ชื่อ Ocean Protocol

เหรียญ Ocean Protocol คืออะไร

เหรียญ Ocean ดีไหม

Ocean Protocol คือแพลตฟอร์มที่มีการทำงานโดยการเปลี่ยนข้อมูลหรือ Data ให้กลายเป็นดิจิทัลโทเคน โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ตนมีให้กลายเป็นเหรียญโทเคนและนำไปซื้อขายกันบน Ocean Market โดยผู้ที่จะเข้ามาทำการซื้อก็คือกลุ่มคนที่ต้องการจะได้รับข้อมูลนั้น ๆ แพลตฟอร์มนี้จึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับกลุ่มคนเฉพาะที่ต้องการข้อมูลเฉพาะทางที่อาจจะหายากเช่นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงองค์กรที่ต้องการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในองค์กรของตน

Ocean Protocol จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดการกระจายข้อมูลต่าง ๆ แบบไร้พรมแดนที่มีความปลอดภัยสูงและมีความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงเช่นกัน แพลตฟอร์มนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างเป็นตลาดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ โดย Ocean Protocol ยังเปิดให้เป็น Open Source ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายได้จากข้อมูลและบริการที่ตนมีได้อีกด้วย ตัวแพลตฟอร์มถูกสร้างขึ้นบน Ethereum blockchain ที่ถูกควบคุมการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ด้วยโทเคน โดยโทเคนข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลจนกว่าจะมีผู้ที่สนใจและทำการแลกเอาตัวโทเคนนั้นออกมาโดยสมาชิกที่ต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ

การซื้อขายข้อมูลบน Ocean Protocol สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ

– ชุดข้อมูลที่เมื่อถูกซื้อไปแล้วสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของจะถูกโอนไปยังผู้ซื้อ

– การบริการข้อมูลแบบ Compute to data ซึ่งให้บริการแก่ผู้ซื้อในการเข้าไปประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการแต่สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลยังคงอยู่ที่ตัวของผู้ให้บริการข้อมูลชุดนั้น ๆ อยู่

ซึ่งข้อมูลทุก ๆ ชุดใน Ocean Protocol จะถูกแทนค่าด้วยโทเคนที่เรียกว่า Datatoken และมีระบบ Automated market maker เข้ามาเพื่อช่วยกำหนดมูลค่าของข้อมูลต่าง ๆโยอัตโนมัติ

ผู้ก่อตั้ง Ocean Protocol คือ Trent McConaghy โดยเขามีความสนใจในเรื่องของ AI และเคยมีประสบการณ์ในการร่วมกันสร้างระบบ ascribe และ BigchainDB โดยเหตุผลที่เขาสร้าง Ocean Protocol ขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างอิสระ เข้าถึงได้ง่ายโดยมีแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

เหรียญ Ocean ดีไหม  ? ใช้ทำอะไร ใช้ที่ไหนบ้าง

เหรียญ OCEAN จัดเป็น Utility Token ที่มอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ถือครองในหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

– ใช้เพื่อวางข้อมูลเป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน

– ใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายข้อมูล

– เป็น Governance token ที่มอบสิทธิ์ให้ผู้ถือครองสามารถนำเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มผ่าน OceanDAO

– ให้สิทธิ์ในการร่วมโหวตข้อเสนอและนโยบายต่าง ๆ ในแพลตฟอร์ม

– ได้รับค่าตอบแทนในการฝากเหรียญลงใน Pool เพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมต่าง ๆ

เหรียญ Ocean ดีไหม ? อนาคตจะเป็นอย่างไร

อนาคตของแพลตฟอร์ม Ocean Protocol รวมถึงเหรียญ OCEAN จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรจะขึ้นอยู่กับว่ามีผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวมากน้อยเพียงใด แต่ด้วยในอนาคตข้อมูลคือสินทรัพย์ที่มีคุณค่าโดยเฉพาะหากเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ตัวแพลตฟอร์ม Ocean Protocol ก็อาจดึงดูดผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณค่าเหล่านี้ได้เช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยต่าง ๆ รวมถึงดึงดูดผู้สนใจที่ต้องการเข้ามาสร้างรายได้จากการนำข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้มาขายบนแพลตฟอร์ม

และด้วยความที่ข้อมูลทุกชิ้นที่ถูกเก็บบนแพลตฟอร์มที่มีการเก็บไว้บนบล็อกเชนจึงทำให้ตัวของข้อมูลมีความปลอดภัยที่สูงมากและมีความน่าเชื่อถือที่สูงเช่นกัน นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่ามีโอกาสที่ทั้งตัวของแพลตฟอร์ม Ocean Protocol รวมถึงเหรียญ OCEAN จะเติบโตมากขึ้นในอนาคตได้เช่นกัน ยิ่งแพลตฟอร์มมีข้อมูลที่มีความจำเพาะเจาะจงมาเพียงใดก็ยิ่งเป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ปัจจัยหลักนี้เองที่จะส่งผลให้ตัวของเหรียญ OCEAN มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้ แต่กระนั้นทิศทางจะเป็นอย่างที่เราคาดการณ์ไว้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนผู้สนใจควรจะหาข้อมูลและทำการบ้านในเรื่องนี้ให้มากก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในเหรียญ OCEAN นี้

ข้อมูลยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอยู่ในตัวของมันเองเสมอ โดยเฉพาะหากเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ต่อได้อีกข้อมูลชุดนั้นก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นและมีมูลค่ามากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่ทางแพลตฟอร์มจำเป็นต้องทำก็คือการทำให้เจ้าของข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นนำข้อมูลที่ตนครอบครองไว้มาแลกเปลี่ยนบนแพลตฟอร์ม Ocean Protocol ให้มากขึ้น ซึ่งหากผู้ที่ครอบครองข้อมูลดี ๆ เหล่านั้นเล็งเห็นว่าพวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากการนำข้อมูลมาแชร์บนแพลตฟอร์ม Ocean Protocol รวมถึงหากผู้ซื้อที่ต้องการข้อมูลเพื่อนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์รู้สึกว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นสร้างประโยชน์ได้จริง ทั้ง 2 ปัจจัยนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เหรียญ OCEAN มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน