ไม่มีใครอยากเป็นหนี้ครับ แต่เมื่อสภาพคล่องทางการเงินมีปัญหาประกอบกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นไปได้ยากทำให้หลายคนตัดสินใจที่จะปัญหาโดยการหันไปหาแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งคุณรู้ไหมครับว่าการตัดสินใจดังกล่าวคือจุดเริ่มต้นของหายนะทางการเงินที่ลุกลามกลายเป็นดินพอกหางหมูที่ไม่มีวันจบสิ้น ทำให้ลูกหนี้หลาย ๆรายไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรของการเป็นหนี้ได้นั่นเอง เมื่อคุณเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ ต้องการจะหลุดพ้นจากวงจรที่ว่านี้จะต้องทำอย่างไร บทความนี้มีคำตอบครับ

ความน่ากลัวของหนี้นอกระบบที่แท้จริงอยู่ที่ความหฤโหดของดอกเบี้ย

คุณทราบไหมครับว่าอะไรคือความน่ากลัวที่แท้จริงของหนี้นอกระบบ สิ่งที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ที่น่ากลัวเหล่านี้ได้ก็คือ “การคิดอัตราดอกเบี้ยที่แสนจะหฤโหด” นั่นเอง โดยนายทุนนอกระบบเหล่านี้จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 20-30 % ต่อเดือนครับ ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปีจะมีอัตราที่สูงมากกว่า 240 % ต่อปีครับซึ่งมากกว่าอัตราดอกเบี้ยในระบบที่แพงสุด ๆที่คิดกันที่ 20-28 % อยู่เกือบ 10 เท่าตัว ทำให้ใครก็ตามที่เป็นหนี้นอกระบบมักจะไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้ และส่วนมากเมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ก้อนเดิมได้ก็จะต้องหาแหล่งเงินกู้นอกระบบแหล่งอื่นเพื่อกู้ในยอดที่สูงขึ้นเพื่อมาโปะหนี้ก้อนแรก ซึ่งนั่นเองคือภาคต่อของหายนะที่แท้จริงครับ

กลโกงของการคิดอัตราดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบคืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้ติดบ่วงกรรมนี้

แม้จะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยในระดับมหาโหด แต่หากการชำระหนี้ทุกครั้งยังมีส่วนที่นำไปชำระเงินต้นเหมือนหนี้ในระบบบ้าง ลูกหนี้ก็ยังพอจะมองเห็นแสงสว่างบ้างแม้จะน้อยนิดก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วนายทุนของเงินกู้นอกระบบนี้ยังมีกลโกงที่น่ากลัวมากในการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่อีก 2 วิธีครับ ซึ่งแทบจะดับแสงสว่างแห่งความหวังของลูกหนี้ให้มืดสนิทและไม่อาจโผล่พ้นจากวงจรนี้ได้อีกเลย โดยวิธีการคิดดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบมี 2 วิธีคือ

– ดอกลอย: คือการคิดดอกเบี้ยโดยให้ลูกหนี้ส่งดอกเบี้ยรายเดือนไปเรื่อย ๆจนกว่าจะมีเงินต้นมาชำระหนี้คืนในคราเดียว ซึ่งการจะหาเงินต้นมาคืนได้ทั้งหมดในคราเดียวสำหรับลูกหนี้ถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ ครับ และนั่นเองก็คือสาเหตุที่ทำให้แม้จะชำระดอกเบี้ยจนเกินกว่าเงินต้นไปแล้วก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ไปได้

– ล้มเงินส่ง 24 วัน: คือการคิดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยโดยกำหนดอัตราชำระที่แน่นอนรายวันในระยะเวลา 24 วัน ซึ่งหากลูกหนี้ขาดส่งในวันใดวันหนึ่งก็จะถือว่าการชำระที่ผ่านมาถูกล้มทันทีและต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการผ่อนชำระ ซึ่งก็เป้นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้ไม่อาจพ้นจากวงจรหนี้ไปได้ครับ

หากต้องการจะปิดหนี้นอกระบบ จะต้องทำอย่างไร

หากลูกหนี้นอกระบบต้องการจะปิดหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้น เรามีคำแนะนำเพื่อให้คุณปิดหนี้นอกระบบสำเร็จดังนี้ครับ

1. วางแผนจัดการการเงินเสียใหม่

วิธีการที่ดีที่สุดในการปิดหนี้นอกระบบก็คือการหาเงินมาปิดหนี้ให้ได้ครับ โดยคุณจำเป็นต้องวางแผนการเงินและวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยการลดค่าใช้จ่าย หารายได้เสริมหรือหากจำเป็นก็ต้องขายทรัพย์สินในบ้านบางอย่างออกไปก่อนเพื่อที่จะรวบรวมเงินมาทำการปลดหนี้ที่เกิดขึ้นครับ

2. หาแหล่งเงินกู้ในระบบมาปลดหนี้

ในปัจจุบันมีแหล่งเงินกู้มากมายจากทั้งสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนที่ช่วยให้คุณสามารถปลดหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นได้ครับ โดยสถาบันการเงินภาครัฐมักจะมีโครงการดี ๆ ออกมาเพื่อช่วยจัดการหนี้นอกระบบในรูปแบบของสินเชื่อเพื่อประชาชนในการปลดหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นนี้ รวมไปถึงสินเชื่อในรูปแบบของฟิโกไฟแนนซ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ในขณะที่สถาบันการเงินภาคเอกชนก็มีเงินกู้ในระบบที่เรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลมาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเงินกู้นอกระบบมาก

เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบ

เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้

หากว่าลูกหนี้รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาระหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นกับคุณ คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามาช่วยเหลือเป็นตัวกลางในการเจรจากับเจ้าหนี้นอกระบบได้ครับ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐมากมายที่เกี่ยวข้องและสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ โดยหน่วยงานภาครัฐที่คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมีดังต่อไปนี้

– สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายภาคประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด คุณสามารถโทรไปที่สายด่วน 1157 โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดจะเป็นตัวกลางเพื่อไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้เป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย และหากลูกหนี้รายใดมีความสามารถในการชำระหนี้ได้น้อยก็จะมีคณะกรรมการช่วยฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพหารายได้ มาช่วยฝึกอาชีพ ฝึกแรงงานและให้ความรู้ทางการเงินให้แก่ลูกหนี้ครับ

– ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 1359
– ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
– ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โทร. 02-575-3344

ซึ่งลูกหนี้สามารถติดต่อหน่วยงานข้างต้นเพื่อให้เข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางเจ้าหนี้ได้ทุกหน่วยงานครับ

การเป็นหนี้นอกระบบส่วนหนึ่งคือภาพสะท้อนวินัยและการวางแผนทางการเงินที่อาจจะไม่สู้ดีนักของลูกหนี้ครับ แต่เมื่อใดที่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาแล้วนอกจากการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการและการขอสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ สิ่งที่ลูกหนี้จำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือการเรียนรู้วิธีจัดการวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพครับ

นอกจากนี้ในรายที่เริ่มมีปัญหาทางการเงินลองพยายามมองหาแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ครับ เพราะปัจจุบันนี้แหล่งเงินทุนในระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้มีมากกว่าแต่ก่อนมาก และที่สำคัญก็คือแหล่งเงินทุนในระบบเหล่านี้จะไม่สร้างหลุมพรางอันเป็นวงจรไม่รู้จบที่ทำให้คุณต้องทุกข์ใจอย่างแน่นอน