Hair Cut หนี้ คือ การจ่ายชำระมูลหนี้ ที่มีการค้างชำระกันไว้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ โดยมีข้อตกลงเจรจาเป็นการนำเสนอลดมูลหนี้ที่ติดค้างกันไว้ ว่าจะมีการลดหนี้ให้คงเหลือเป็นจำนวนเท่าไหร่ โดยคิดจากมูลหนี้ที่คงค้างไว้ทั้งหมดจากยอดหนี้ ณ ปัจจุบัน ไม่ใช่ยอดหนี้ของเงินต้นในอดีต

เมื่อการชำระหนี้ที่คั่งค้างทั้งจากบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เสียงโทรศัพท์ทวงหนี้ที่ดังแทบจะทั้งวันทำเอาโสตประสาทตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ดอกเบี้ยที่วิ่งเร็วจนแทบไม่ทิ้งฝุ่นให้ไล่ตาม จำนวนงวดที่ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภาระหนี้สินที่รุมเร้าสร้างความเครียดและความกดดันจนทำให้มองไม่เห็นทางออกของปัญหา ยิ่งถ้าหากเป็นลูกหนี้ที่มีหนี้สินจำนวนมาก และไม่มีเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้ วิธีการ Hair Cut หนี้ อาจเป็นทางออกที่ช่วยให้ปลดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น ลองมาทำความเข้าใจกันดูว่าวิธีนี้สามารถช่วยปลดล็อคปัญหาได้อย่างไร

มาทำความรู้จักกับการ Hair Cut หนี้

Hair Cut หนี้ คือ การจ่ายชำระมูลหนี้ ที่มีการค้างชำระกันไว้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ โดยมีข้อตกลงเจรจาเป็นการนำเสนอลดมูลหนี้ที่ติดค้างกันไว้ ว่าจะมีการลดหนี้ให้คงเหลือเป็นจำนวนเท่าไหร่ โดยคิดจากมูลหนี้ที่คงค้างไว้ทั้งหมดจากยอดหนี้ ณ ปัจจุบัน ไม่ใช่ยอดหนี้ของเงินต้นในอดีต ยอดหนี้ของวันที่เริ่มต้นหยุดจ่าย หรือ ยอดหนี้ที่แสดงอยู่ในเครดิตบูโร ซึ่งหนี้ดังกล่าวมักจะถูกเรียกว่า “หนี้เน่า”  ซึ่งทางเจ้าหนี้จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอให้กับลูกหนี้เอง โดยกำหนดว่าจะมีการลดหนี้ให้เหลือกี่บาท หรือกี่เปอร์เซ็นต์ มีตั้งแต่ 30%-50% ขึ้นอยู่กับมูลนี้ การเจรจาต่อรอง นโยบายลดหนี้ของสถาบันการเงิน และระยะเวลาที่หยุดชำระหนี้ เช่น มีหนี้คงค้างอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ทางเจ้าหนี้เสนอมาว่า จะลดหนี้ให้เป็นจำนวน 40% หมายถึง ทางเจ้าหนี้พึงพอใจที่จะเรียกเก็บเงินคืนเพียงแค่ 60,000 บาทเท่านั้น

เหตุผลที่สถาบันการเงินทำการ Hair Cut (ลดหนี้)

  • เจ้าหนี้เบื่อที่จะทวง

การโทรทวงหนี้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยที่ลูกหนี้พยายามบ่ายเบี่ยงการใช้หนี้ รวมถึงมีการหยุดชำระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป ทำให้เจ้าหนี้จำใจต้องลดจำนวนหนี้ให้ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้บ้าง

  • ทางเจ้าหนี้ได้ทำการตัดบัญชีของลูกหนี้เป็นหนี้สูญไปแล้ว
  • เจ้าหนี้ไม่อยากตั้งทุนสำรองหนี้สูญ

การตั้งเงินทุนสำรองหนี้ คือ การที่เจ้าหนี้ต้องนำเงินไปเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ตามคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท หรือเป็นการตั้งสำรอง“หนี้สูญ”ในอัตรา 100% ของมูลหนี้ที่เสีย ในมุมของเจ้าหนี้คิดว่าเงินจำนวนนี้หากนำไปปล่อยกู้จะสร้างกำไรจากดอกเบี้ยได้ไม่น้อย หากนำไปตั้งทุนสำรองจะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางกำไร และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเงินจำนวนนี้จะได้กลับคืนเมื่อไหร่ ซึ่งเจ้าหนี้จะได้เงินทุนสำรองหนี้สูญ ก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้จะปิดบัญชีหนี้เสียกับลูกหนี้ให้ได้เสียก่อน

  • เจ้าหนี้กลัวจะไม่ได้เงินคืน หากลูกหนี้คิดสั้น

เหตุผลอาจจะฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อ แต่สำหรับคนเป็นหนี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น  ทั้งความกดดันจากการถูกทวงถาม ความเครียดที่ต้องเร่งหาเงินมาจ่ายหนี้ ไหนจะค่าใช้จ่ายส่วนตัว ยิ่งคนที่มีครอบครัวต้องรับภาระหนักหลายเท่า อัตราดอกเบี้ยก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ การตัดสินใจจากโลกนี้ไปจึงเป็นทางออกสำหรับบางคน เจ้าหนี้เองจึงต้องทำการ Hair Cut นอกจากจะได้เงินคืนกลับโดยไม่ต้องกลายเป็นหนี้เสีย หากเป็นเช่นนั้นจะไปฟ้องร้องกับใครก็ไม่ได้ เนื่องจากเป็นหนี้สินส่วนบุคคล ไม่มีผู้ค้ำประกัน แถมยังเป็นการช่วยให้ลูกหนี้จ่ายไหวและสบายใจขึ้นอีกด้วย

  • นอกจากจะไม่สามารถทวงหนี้ได้แล้ว อาจกลายเป็นเสียมากกว่าเดิมก็ได้

หากไปถึงกระบวนการฟ้องร้องกันในศาล จนคดีขาดอายุความขึ้นมาจะทำให้เจ้าหนี้ขาดทุนในการเก็บชำระหนี้ เพราะมูลหนี้สามารถลดลงได้มากกว่า 50% อาจจะไม่ได้เงินทุนคืนเลยด้วยซ้ำ

เจรจาขอลดหนี้แบบ Hair Cut ทำอย่างไร ?

กรณีที่ลูกหนี้ขอเจรจาจ่ายหนี้ สามารถทำได้ทุกช่วงเวลาหลังจากที่หนี้ของเรากลายเป็นหนี้เน่าไปแล้ว หรือเมื่อพร้อมหมายถึงว่า มีเงินพอจ่ายนั่นเอง แต่ต้องจ่ายไหวจริงๆไม่ควรไปยืมเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ยมาปิด เพราะจะทำให้ปัญหาไม่จบลงง่ายๆ ซึ่งกระบวนการ Hair Cut ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่าย ต้องผ่านการใช้ระยะเวลามายาวนานพอสมควร ส่วนใหญ่ต้องรอประมาณ 6 เดือนถึงจะเริ่มทำการเจรจาได้ หรือ

  • ก่อนได้รับหมายฟ้อง
  • ได้รับหมายฟ้องแล้ว แต่ยังไม่ถึงวันที่ต้องไปขึ้นศาล
  • อยู่ในระยะเวลาระหว่างการต่อสู้คดี
  • ถูกศาลพิพากษาแล้ว และอยู่ในระหว่างรอการจ่ายชำระหนี้คืนตามคำพิพากษา

ส่วนจะปิดบัญชีจ่ายครั้งเดียว (ส่วนใหญ่เจ้าหนี้ต้องการแบบนี้) หรือจ่ายเป็นงวด ขึ้นอยู่กับการเจรจา ทุกอย่างอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่าย และก่อนจ่ายเงินปิดบัญชีต้องขอหนังสือยืนยันตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ทุกครั้ง จะไม่มีการจ่ายหนี้ใดใดทั้งสิ้นตามที่คุยกันทางโทรศัพท์ หากไม่ได้รับหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเจ้าหนี้

เมื่อการชำระหนี้มาถึงทางตัน การตัดสินใจทำ Hair Cut เป็นอีกวิธีที่ได้ผล อย่างน้อยเป็นทางเลือกที่ช่วยให้สามารถชำระหนี้ได้บ้าง ไม่ต้องคอยระแวงกับการถูกทวงถาม สำหรับผู้ที่มีหนี้หลายสถาบันการเงิน เมื่อปลดหนี้จากที่หนึ่งได้แล้ว ยังช่วยให้การทยอยจ่ายหนี้ส่วนที่เหลือไม่เป็นภาระหนักจนเกินไป และพยายามอย่าสร้างหนี้ขึ้นมาเพียงแค่ตอบสนองการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั่วไป เพราะนั่นไม่ใช่เหตุผลสำหรับการมีหนี้ แต่เป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความสามารถที่หามาได้นั่นเอง