เหตุผลที่เปิดใจลูกค้าไม่ได้ ปิดการขายไม่ปัง

พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

 • ใจร้อน ไม่รอ ต้องการความสำเร็จเร็ว
 • รักอิสระ มี Life Style เป็นของตนเอง
 • รักสบาย ไม่ชอบยุ่งยาก
 • ใช้ชีวิตอยู่บนออนไลน์
 • ติด Social
 • เสพข่าวผ่าน Social

ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้เป็นมูลเหตุให้เราต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์เข้าหากลุ่มลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วลูกค้าเองก็มีบุคคลิก ลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกัน หากเราไม่สามารถประเมินได้ว่าลูกค้าแต่ละคนเป็นคนประเภทไหน มีบุคคลิกอย่างไร ต้องเข้าหาอย่างไร นำเสนออย่างไร นั่นเท่ากันว่าเราไม่สามารถเปิดประตูใจของเขาได้ โอกาสการสร้างสายสัมพันธ์ ต่อยอดธุรกิจจึงเป็นเรื่องยาก

การเร่งการปิดการขาย แทนที่เราจะได้ลูกค้ามา 1 คน จะทำให้เราเสียโอกาสเสียลูกค้าไปเป็น 10 เป็น 100 ทว่าหากเราสามารถอ่านใจลูกค้าได้ออกแม้เพียง 1 คน เราอาจจะได้ลูกค้ากลับมาเป็น 100 เป็น 1000 เลยทีเดียว

ด้วยเหตุผลนี้ทางสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME จึงได้มีการฝึกอบรม พร้อมกับการทำ Workshop ฝึกผู้ประกอบการให้อ่านใจลูกค้าได้ บริการลูกค้าตรงใจ โดยได้เชิญ อาจารย์ ภคพร สุขศิริ (อ.น้ำตาล) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารบุคลากร การประยุกต์ใช้ศาสตร์ DISC จากสถาบัน Thomas International จากประเทศอังกฤษ เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เช่น การท่าอากาศยาน การไฟฟ้านครหลวง สายการบินนกแอร์ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ.ศูนย์ฝึกอบรม Taokaemai Learning Center

รู้เขา รู้เรา รู้จักลูกค้า 4 ประเภท ก่อนเปิดใจค้าขายต่อยอดธุรกิจ

ศาตร์ DISC มีการคิดค้นขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1928 โดยนักจิตวิทยชื่อ William Moulton Marston (ปรับจากทฤษฏีของ คาร์ล จี จุง)

DISC คือหนึ่งในแบบวัดพฤติกรรมมนุษย์ที่จำแนกออกมาได้ 4 ประเภทพฤติกรรม ได้รับการพิสูจน์มาแล้วกว่า 90 ปี กับนักธุรกิจกว่า 70 ล้านคนทั่วโลก

D : Dominance มีลักษณะพฤติกรรมดังนี้

 • กระตือรือร้น
 • ชอบแข่งขัน
 • ใช้อำนาจบังคับ
 • อยากรู้อยากเห็น
 • ตรงไปตรงมา
 • ผลักดันตัวเองในการทำงาน
 • รักษาสิทธิตน

I : Influence มีลักษณะพฤติกรรมดังนี้

 • ชอบหว่านล้อม
 • พูดจาเก่ง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • เข้ากับคนง่าย
 • มองโลกในแง่ดี
 • เชื่อคนง่าย

S : Steadiness มีลักษณะพฤติกรรมดังนี้

 • วางใจได้
 • สุขุมรอบคอบ
 • ใจเย็น
 • ผู้ฟังที่ดี
 • อ่อนหวาน
 • ใจดี
 • เพียรพยายามอุตสาหะ

C : Compliance มีลักษณะพฤติกรรมดังนี้

 • ระวังรอบคอบ
 • เชื่อฟังคำสั่ง
 • ละเอียดถี่ถ้วน
 • ถูกต้องแม่นยำ
 • ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ
 • ประณีต
 • มีระบบระเบียบ

เราสามารถที่จะประเมินได้จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินว่าแต่ละบุคคลเป็นคนประเภทไหน ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ประเมินตนเองว่าเป็นคนประเภทไหน รวมทั้งสามารถฝึกฝนเบื้องต้นในการประเมินจากบุคคลิก การแต่งการ การพูดคุย ของลูกค้าได้ว่าเขาน่าจะเป็นคนประเภทไหน เพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบอะไร แล้วเราควรเข้าไปหาเขาด้วยเรื่องอะไร เปิดใจเขาด้วยประเด็นอะไร และควรปิดการขายแบบไหน เมื่อไหร่

หากเรารู้ว่าลูกค้าเราเป็นคนประเภทไหน โอกาสในการเปิดใจก็ง่ายขึ้น โอกาสปิดการขายก็ง่ายขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเช่นกัน

วิธีการสื่อสารเพื่อการชนะใจลูกค้าทั้ง 4 ประเภท

วิธีสื่อสารกับลูกค้าประเภท D : Dominance

 • ตรงไปตรงมา
 • ถ่อมตน
 • พูดถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ
 • เป็นการเป็นงาน
 • สั้น กระชับ
 • น้ำน้อยๆ

วิธีสื่อสารกับลูกค้าประเภท I : Influence

 • สื่อสารอ้อม
 • เน้นการขอความคิดเห็น
 • เน้นการขอความช่วยเหลือ
 • สร้างแรงบันดาลใจ
 • ไม่เป็นทางการ
 • สนุกสนาน
 • บรรยากาศดีๆ

วิธีสื่อสารกับลูกค้าประเภท S : Steadiness

 • สื่อสารอ้อมๆ
 • สร้างความมั่นใจ
 • เน้นการขอความช่วยเหลือ
 • บอกประโยชน์ที่ทีมหรือครอบครัวเขาจะได้รับ
 • สุภาพ
 • จริงใจ
 • ไม่กระทันหัน

วิธีสื่อสารกับลูกค้าประเภท C : Compliance

 • ชัดเจน
 • กล่าวถึง กฏ ระเบียบ
 • สุภาพ
 • เปิดโอกาสให้ซักถาม
 • ทางการ
 • ลายลักษณ์อักษร
 • มีข้อมูลประกอบ

แนวทางเบื้องต้นสำหรับการทำความรู้จัก สื่อสารสำหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท หากเราไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นคนประเภทไหน ก็ยากที่จะ “สื่อสารให้ตรงกับจริต บริการให้ได้ใจ”  การเรียนรู้ เพื่อทำความรู้จักลูกค้าว่าเขาเป็นคนประเภทไหนจึงเป็นเรื่องสำคัญ และการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภทจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่า

กุญแจความสำเร็จดูแลลูกค้าเก่า คือระบบจัดเก็บและบริหารลูกค้าเพื่อทำ CRM

การรู้จักลูกค้าว่าเขาเป็นคนประเภทไหนว่าสำคัญแล้ว แต่ การเก็บข้อมูลลูกค้า การมีฐานข้อมูลลูกค้า เป็นเรื่องที่สำคัญสูงสุดในยุคปัจจุบัน หาลูกค้ามาได้ แต่ไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้า หรือ เก็บไม่ดีพอ ไม่สามารถสืบค้นได้ง่าย ไม่สามารถนำมาต่อยอดในการทำ CRM (Customer Relationship Management) ก็เป็นการยากที่จะรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้ได้ กลายเป็นว่าเราต้องวิ่งหาลูกค้าใหม่เรื่อยไป

ระบบ NokHuk CRM เป็นแพลตฟอร์มที่ทาง Taokaemai.com ได้ร่วมกับ Partner บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้มีระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบการสะสมแต้ม รวมทั้งรายงานพฤติกรรมลูกค้า เพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดในการ “บริการให้ได้ใจ

รูปแบบบริการเบื้องต้นของระบบ NokHuk CRM

 • ให้บริการระบบสมาชิกสะสมคะแนน แบบ pool customer data on cloud
 • เปิดให้ SME ใช้ฟรี !
 • ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม
 • สะสมคะแนนได้จากทุกร้านค้า
 • สร้างการซื้อขาย ไม่จบสิ้น
 • แลกรับสิทธิ์ได้จากทุกร้านค้า
 • ไม่ต้องโหลดแอพ ไม่ต้องพกบัตร ไม่ต้องจำรหัสผ่าน
 • เพียงแจ้งเบอร์โทร รับโปรฯทันที
 • บริการ customer data management
 • บริการ Loyalty program
 • บริการเครื่องมือทางการตลาด
 • บริการช่องทางประชาสัมพันธ์
 • บริการที่ปรึกษา ความรู้ และวิชาการ

ลงทะเบียนทดลองใช้ระบบ Nokhuk CRM ฟรี >> คลิกที่นี่

NokHuk CRM จึงถึงเป็นกุญแจสำคัญในการ “รักษาลูกค้าเก่า” ขณะเดียวกันก็เป็นการ “เพิ่มลูกค้าใหม่” ให้กับผู้ประกอบการ SME

    หากเปรียบ DISC คือเครื่องมือที่จะ Scan กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เปิดใจและปิดการขาย บริการลูกค้าแล้วละก็ NokHuK CRM ก็เปรียบเสมือนบ่อน้ำมันลูกค้าเก่าขนาดใหญ่ ที่เราสามารถขุดนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตแบบไม่มีที่สินสุดนั่นเอง

บรรยากาศอบรมหลักสูตร อ่านใจลูกค้าออก บริการตรงใจ เพิ่มยอดขาย 6 เท่า ทำ Workshop อ่านใจลูกค้าทั้ง 4 ประเภท

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร อ่านใจลูกค้าออก บริการตรงใจ เพิ่มยอดขาย 6 เท่า สามารถติดตามตารางฝึกอบรมได้ที่นี่