อัพเดตราคายางพารา 3 มี.ค.66 ล่าสุด สมาคมยางพาราไทย

ราคายางวันนี้ ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ

ราคายางแผ่นดิบ

 • ราคายางแผ่นดิบ หาดใหญ่ 48.00 บาท
 • ราคายางแผ่นดิบ คลองแงะ 48.50 บาท
 • ราคายางแผ่นดิบ ตรัง  49.00 บาท
 • ราคายางแผ่นดิบ ภูเก็ด 49.00 บาท
 • ราคายางแผ่นดิบ สุราษฏร์ธานี 49.00 บาท
 • ราคายางแผ่นดิบ ระยอง 49.50 บาท
 • ราคายางแผ่นดิบ อุบลราชธานี 49.00 บาท
 • ราคายางแผ่นดิบ เฉลี่ย 48.86 บาท

ราคายางลูกขุน

 • ราคายางลูกขุน 54.36 บาท

ราคาขึ้ยางก้อนถ้วย

 • ราคาขี้ยางก้อนถ้วย 40.00 บาท

ราคาน้ำยางสด

 • ราคาน้ำยางสด  52.00 บาท