เช็คสิทธิด่วนประกันรายได้ยางเฟส 4 มาแล้ว ครม.อนุมัติกว่า 7.6 พันล้านบาท

สำนักข่าว ฐานเศรษฐกิจ ได้รายงานเรื่อง ประกันรายได้ยางเฟส 4 มาแล้วใครมีสิทธิ์ ใครผ่านเกณฑ์รีบเช็คสิทธิด่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

            โครงการประกันรายได้ยางเฟส 4 ได้รับการอนุมัติจาก ครม. แล้วซึ่งในครั้งนี้โครงการมาพร้อมกับโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมอีก 2 หมื่นล้านบาท ชาวสวนยางอย่ารอช้ารีบเช็คสิทธิของตนเองโดยด่วน

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 4 ในวงเงิน 7,643.86 ล้านบาทได้รับการประกาศออกมาแล้วหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติพร้อมกับเห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ระยะที่ 2 ด้วยวงเงินกู้ยืม 20,000 ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้มีการประกันรายได้แค่ 2 เดือน

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเฟส 4 มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2566 ซึ่งระยะเวลาประกันรายได้รวม 2 เดือนคือในตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และจะต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิอย่างถูกต้องเท่านั้นโดยมีจำนวนประมาณ 1.6 ล้านคน รวมพื้นที่สวนยางกรีดได้ 18.18 ล้านไร่ สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จะต้องเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว โดยจำกัดจำนวนรายละไม่เกิน 25 ไร่

ในส่วนของราคายางที่ได้รับการประกันจะมีรายละเอียดดังนี้

– ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม

– น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม

– ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม

ในส่วนของการแบ่งสัดส่วนรายได้นั้นทางเจ้าของสวนจะได้รับไป 60% และคนกรีดได้รับไป 40% ของเงินค่าประกันรายได้

สำหรับสินเชื่อ 2 หมื่นล้านในส่วนของกิจการไม้ยางเป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ในระยะที่ 2 โดยมีวงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท และมีกรอบระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้การสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางและผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อไม้ยาง การดำเนินงานกิจการไม้ยาง การขยายกำลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในอัตรา 3% ต่อปี รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ  ในวงเงินรวม 604 ล้านบาทเพื่อเป้าหมายคือ

  • ลดพื้นที่ปลูกยางให้ได้จำนวน 200,000 ไร่
  • ราคาไม้ยางต้องไม่ต่ำกว่า 1,500 บาทต่อตัน

การดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเพราะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพาราที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ได้กว่า 38 บริษัทและสามารถดูดซับไม้ยางจากการโค่นต้นยางได้ 4.22 ล้านตันจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 6 ล้านตัน

ที่มา: https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/557598

ประเด็นสำคัญจากข่าวเช็คสิทธิด่วนประกันรายได้ยาง เฟส 4 มาแล้ว ครม.อนุมัติกว่า 7.6 พันล้านบาท

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีที่รัฐออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางในการประกันราคาผลผลิตยางในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถมีเงินเพื่อไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็มีทั้งเจ้าของสวนและคนกรีดยาง

โครงการช่วยเหลือเช่นนี้มีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนได้นอกเหนือไปจากการบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำเพราะเมื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจะเกิดการกระจายการใช้จ่ายไปสู่ภาคส่วนอื่น ๆ และช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นทอด ๆ

ในส่วนของสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบกิจการไม้ยางนับตั้งแต่วิกฤตโควิดที่ผ่านมา ธุรกิจนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไม่น้อย การที่ภาครัฐมีโครงการมาให้ความช่วยเหลือก็นับว่าช่วยต่อลมหายใจให้ธุรกิจนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ และที่ผ่านมาก็ถือว่าตัวโครงการเองก็ประสบความสำเร็จในแง่ของการดำเนินการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงที่ผ่านมาไม่ให้ประสบวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้น จริง ๆ แล้วโครงการเช่นนี้มีส่วนช่วยไม่เพียงแค่เจ้าของกิจการเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงบุคลากรทุกระดับในบริษัทด้วย เพราะหากบริษัทยังไปได้บุคลากรทุกระดับในบริษัทก็ไม่ต้องตกงานซึ่งถือเป็นหายนะสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไม่น้อยทีเดียว

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด