ผู้คนมากมาย หาเงินมาแทบตาย ท้ายสุดก็ได้ใช้แค่ “ค่าหมอ ค่ายา”

แน่นอนครับ ความตาย ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้

แต่โรคภัย ไข้เจ็บ เราพอผ่อนหนักให้เป็นเบา ป้องกันไม่ให้เป็นได้นะครับ

หาเงินมาทั้งชีวิต แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสใช้

กลับต้องมา ล้มหมอน นอนเสื่อ เงินทองที่หามาได้เท่าไหร่ก็หมด

4 โรคร้าย ที่คร่าชีวิต คร่าความสุข กระชากเงินที่เราอุตส่าห์มา

ต้องนำไป “จ่าย” ให้กับ “โรค” เหล่านี้ครับ

1. มะเร็ง
2. โรคหลอดเลือดหัวใจ
3. โรคเบาหวาน
4. โรคความดันโลหิตสูง

ดูแลรักษาตัวเองครับ หมั่นออกกำลังกายบ้าง เลือกอาหารที่ปลอดภัยที่สุด และที่่สำคัญคือ “พักผ่อน” ให้รางวัลกับชีวิตบ้างครับ

ร้ายจะได้กลายเป็นดี หนักจะได้กลายเป็นเบา