มีเพียงไม่กี่อาชีพที่จะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการสร้างธุรกิจ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ไม่มีสอนในตำรา หนี่งในอาชีพนั้นคือ “นักขาย” หรือตำแหน่งเซลล์ อาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการหล่อเลี้ยงองค์กร เพราะองค์กรธุรกิจจะต้องอาศัยการขาย จึงจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อาชีพนักขายที่ได้ “เรียนรู้” พร้อมกับ “ลงมือทำ” จึงได้พัฒนาทักษะเชิงธุรกิจหลายด้านและมีประสบการณ์ด้านการขาย เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจของตนเอง ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง นี่คือ 6 เหตุผลที่คนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจควรเริ่มทำงานที่ตำแหน่งเซลล์

6 เหตุผลที่คนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องเริ่มที่พนักงานขาย

1.พนักงานขายได้เรียนรู้ทักษะการทำธุรกิจ

หนึ่งในความยากสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจคือ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ การทำงานเป็นเซลล์ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะการทำธุรกิจหลายอย่าง เช่น การเสนอขาย การสร้างคอนเน็กชั่น การเจรจาต่อรอง เป็นต้น ทำให้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับลูกค้า ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าผ่านการแชร์ประสบการณ์ สามารถนำความรู้นี้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ในอนาคต เพราะตำราการทำธุรกิจที่ดีนั้นเริ่มจากการเป็นนักขาย

3.นักขายที่ดีจะมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในตัว

อาชีพนักขาย หรือตำแหน่งเซลล์ เป็นการสร้างรากฐานในการพัฒนาตัวเองสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ใช่แค่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานเท่านั้น ในขณะเดียวกันยังเป็นการฝึกฝนทักษะความเป็นผู้ประกอบการเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น มองเห็นภาพรวมธุรกิจได้รอบด้าน การเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา มีการตัดสินใจที่เด็ดขาด มีทักษะการสื่อสารชั้นยอด เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นคุณสมบัติของนักขายที่ดี

3.พนักงานขายสามารถสร้าง Connection จากงานขายในวงการธุรกิจที่ทำ

“คอนเน็กชั่น” หรือคนที่รู้จัก สำหรับการทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน ช่วยให้ทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นและเติบโตขึ้นได้ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมาย เช่น ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ การหาช่องทางเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น รู้แหล่งผลิตสินค้าราคาไม่แพงคุณภาพเยี่ยม ได้รับข้อเสนอหรือโอกาสที่ดี เป็นต้น การทำงานในสายงานขายอย่างตำแหน่งเซลล์ ทำให้ได้คอนเน็กชั่นกับลูกค้าในวงการธุรกิจที่ทำ อยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ต้องมีคอนเน็กชั่นดีๆ มีให้เยอะๆ และรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ให้นาน

4.พนักงานขายมีทักษะการวางแผน การบริหารเวลาและการแก้ปัญหา

อาชีพนักขาย เป็นอาชีพที่ต้องลงมือทำเองแทบทุกขั้นตอน ตั้งแต่โทรนัดลูกค้า นำเสนอการขาย ปิดการขาย ดูแลหลังการขาย และอื่นๆ จึงต้องมีการวางแผนการทำงานในแต่ละขั้นตอน ทำตามแผนอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการนัดหมายพบปะผู้คนบ่อยๆ รวมถึงการประสานงานกับทีมงานในองค์กร อาชีพเซลล์จึงต้องรู้จักบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าไม่มีการทำงานใดจะราบรื่นไปตลอด นักขายที่เก่งย่อมเผชิญกับปัญหานับครั้งไม่ถ้วน ทักษะการแก้ปัญหาจึงถูกนำมาใช้อยู่บ่อยครั้ง ทั้งการวางแผนการทำงาน การบริหารเวลาและการแก้ปัญหา จึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ

5.พนักงานได้ฝึกวิเคราะห์และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ช่วงเวลาที่อยู่ในแวดวงการขาย จะทำให้ค้นพบว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้กลายเป็นนักขายที่ดี เช่น การสร้างความสัมพันธ์ ทักษะการวางแผน ทักษะการสื่อสาร ความไม่ยอมแพ้ มีวินัย เป็นต้น การเป็นเซลล์ที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องรู้จักวิเคราะห์และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ก่อนจะไปถึงปลายทางนั้น ต้องรู้จากจุดเริ่มต้นก่อน รู้ว่าจุดแข็งและข้อจำกัดของตนเองคืออะไร ปัจจัยอะไรที่ทำให้เราปิดการขายได้หรือไม่ได้ เมื่อเราอยากจะทำให้สำเร็จ ก็จะเกิดการผลักดันตัวเองเพื่อให้ถึงเป้าหมาย จะพัฒนาวิธีที่ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น เมื่อมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ย่อมเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

6.พนักงานขายพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้นมีทักษะการแก้ปัญหาและไหวพริบการเอาตัวรอด เพื่อพาธุรกิจให้อยู่รอดและไปต่อได้แม้สถานการณ์จะไม่เป็นใจ ในส่วนของสายงานขาย ประสบการณ์จะสอนให้รู้จักปรับตัว “การปรับตัวเก่ง” เป็นคุณสมบัติของนักขายที่ดี ที่ต้องปรับตัวตามกลยุทธ์ขององค์กร เช่น ได้รับการมอบหมายให้ดูแลลูกค้าใหม่ก็สามารถทำได้ ให้ลองขายสินค้าที่ออกใหม่ก็มองว่าเป็นความท้าทาย เป็นต้น หากทำได้ก็แสดงให้เห็นว่านักขายคนนั้นมีทักษะการปรับตัวที่ดี พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อ “ความสำเร็จ” ในการทำงาน ไปจนถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจ

ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม ทุกอย่างต้องไปจบที่ “การขาย” ทั้งนั้น เพราะนั่นหมายถึงความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจ อยากทำธุรกิจต้องมีทักษะการขาย การเริ่มทำงานตำแหน่งเซลล์ ถือเป็นเหตุผลที่ดีสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง การพาตัวเองไปเรียนรู้ทักษะการทำธุรกิจผ่านประสบการณ์ทำงานขาย สามารถนำทักษะการขายที่ได้จากงานมาประยุกต์กับธุรกิจของตนเอง เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยลงในการทำธุรกิจ ควรลงทุนกับตัวเองเพิ่มเติมทั้งในเรื่องความรู้ทางธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดการด้านการเงิน การตลาด ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำพาให้ธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ อยากเริ่มต้นการเป็นนักขายอย่างมืออาชีพ แนะนำหลักสูตรเทคนิคการขายและการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

วิทยากรการตลาดออนไลน์