กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือร้านค้าออนไลน์จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หากคุณต้องการให้ร้านค้าหรือธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ หลายคนมักจะมองว่าการสร้างแบรนด์จำเป็นแต่เฉพาะกับธุรกิจที่มีสินค้าเป็นของตนเองเท่านั้น ความคิดนี้ยังไม่ถือว่าถูกต้องทั้งหมด เพราะสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มีสินค้าเป็นของตนเอง การสร้างแบรนด์ให้ลูกค้ารู้จักก็มีส่วนช่วยให้ร้านค้าออนไลน์เหล่านั้นประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน ในบทความนี้เราจึงรวบรวมกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์มาฝากกันเช่นเคย

7 กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ตัวเองปั้นธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก

1.มุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่น

แม้ว่ากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์จะมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จัก แต่กระนั้นความพยายามที่ดูจะเป็นการจงใจโฆษณาตัวเองมากเกินไปก็อาจทำให้คุณได้ผลตอบรับที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจในการสร้างตัวตนและบอกกล่าวความเป็นแบรนด์ของคุณให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ดีก็คือการมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าหรือทำประโยชน์ให้กับคนอื่น ๆ วิธีการนี้จะสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายและดึงดูดความสนใจจากพวกเขาได้มากกว่า การสร้างคอนเทนต์ที่ให้คำแนะนำ บอกกล่าวเล่าถึงวิธีการแก้ปัญหาคือหัวใจสำคัญของกลยุทย์นี้นั่นเอง

2.ดึงอารมณ์ร่วมจากกลุ่มเป้าหมายให้ได้

ความนิยมของแบรนด์มักจะขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์รู้สึกถึงความมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวของแบรนด์แค่ไหน หากคุณสามารถดึงอารมณ์ร่วมจากพวกเขาได้ก็มีโอกาสอย่างมากที่จะทำให้แบรนด์ของคุณมีฐานลูกค้าที่ไว้ใจและให้การสนับสนุนแบรนด์ในที่สุด วิธีการดึงอารมณ์ร่วมที่ดีที่สุดก็คือการเข้าไปนั่งในใจของกลุ่มเป้าหมายด้วยการทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณกับเขาคือพวกเดียวกัน และคุณมีความเข้าอกเข้าใจถึงปัญหาหรือ pain point ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังประสบอยู่ เมื่อใดที่พวกเขารู้สึกว่าคุณเข้าใจพวกเขาและเป็นพวกเดียวกันกับพวกเขาจริง ๆ คุณกำลังจะได้ใจจากพวกเขามาอย่างช้า ๆและมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปสู่ความเชื่อมั่นไว้ใจกันในที่สุด

3.กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าแบรนด์ของคุณเหมาะกับใคร

ก่อนที่คุณจะทำกลยุทธ์ใน 2 กลยุทธ์แรกได้สำเร็จสิ่งที่สำคัญจริง ๆที่คุณต้องทำเป็นอย่างแรกก็คือการกำหนดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของแบรนด์ หากคุณยังกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้ คุณจะไม่สามารถสร้างแบรนด์ได้เลย กลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญมาก เมื่อคุณกำหนดได้แล้วว่าเขาคนนั้นคือใคร อันดับต่อมาคือการสำรวจความต้องการของพวกเขาหรือปัญหาอะไรของพวกเขาที่คุณจะเข้าไปช่วยตอบสนองได้หรือช่วยแก้ไขได้ พยายามทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ละเอียดในทุกมิติ เพราะยิ่งคุณรู้จักพวกเขามากเพียงใด คุณจะยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น

4.ตัวของแบรนด์ ตัวของสินค้าและประสบการณ์ที่คุณมอบให้ต้องไปในทิศทางเดียวกัน

ถ้าคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักก็จะยิ่งง่าย ซึ่งจะส่งผลต่อตัวของสินค้าและประสบการณ์ที่คุณมอบให้แก่พวกเขาย่อมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความสอดคล้องขององค์ประกอบทั้ง 3 นี้มีส่วนสำคัญมาก เพราะเมื่อคุณปูพื้นมาเป็นอย่างดีว่าคุณเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ตัวของสินค้าและประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับกลับไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ ความผิดพลาดนี้อาจก่อเกิดหายนะต่อตัวของแบรนด์ได้ และเมื่อนั้นคุณจะสูญเสียความเชื่อมั่นจากพวกเขาไปในทันที

5.การสร้างแบรนด์ที่ถูกต้องไม่ใช่การกำหนดว่าคุณจะไปยืนอยู่ที่จุดใด

หลายคนเข้าใจผิดที่คิดว่าการสร้างแบรนด์นั้นแท้จริงแล้วคือการกำหนดตำแหน่งที่คุณจะขึ้นไปยืนอยู่ให้ได้ในสนามแข่งขัน ซึ่งความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ผิดพลาดในกระบวนการสร้างแบรนด์ เพราะการสร้างแบรนด์นั้นจริง ๆแล้วเป็นกระบวนการร่วมของการที่กลุ่มเป้าหมายได้เห็น รับรู้และได้รับประสบการณ์จากตัวของคุณเอง ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำไม่ใช่ความพยายามที่จะยกระดับตัวของคุณว่าจะต้องไปยืนอยู่จุดใดหากแต่ต้องพยายามมอบประสบการณ์ดี ๆที่ช่วยยกระดับความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย สร้างความรู้สึกในแง่บวกให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของคุณจากภายในจิตใจของพวกเขาเอง นี่คือความหมายที่แท้จริงของการสร้างแบรนด์

6.จงสร้างแบรนด์ด้วยตัวตนของคุณเองมากกว่าที่จะพยายามเป็นอะไรที่ไม่ใช่คุณ

ทุกครั้งที่คุณคิดจะสร้างแบรนด์ อันดับแรกที่คุณควรจะคำนึงถึงคือการสร้างคาแรกเตอร์ของแบรนด์ว่าคุณออกแบบคาแรกเตอร์ของแบรนด์ไว้อย่างไร สำหรับในเรื่องนี้เรามีคำแนะนำอยู่ที่จงพยายามสร้างแบรนด์ให้มีคาแรกเตอร์ที่แสดงออกถึงตัวตนของคุณมากที่สุด เพราะอะไรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเองคุณจะสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้นาน เพราะเมื่อแบรนด์เป็นที่รู้จักภาพลักษณ์ของคุณและของแบรนด์จะไม่สามาแยกออกจากกันได้เลย การสร้างคาแรกเตอร์ของแบรนด์ที่ไม่ตรงกับตัวคุณเอง คุณย่อมไม่มีทางเข้าใจแบรนด์ของตัวเองได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถตอบคำถามต่าง ๆได้อย่างเข้าใจและท้ายที่สุดคุณจะอยู่กับมันได้ไม่นาน 

7.สร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น DNA ของแบรนด์เพราะสิ่งนี้จะกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรไปในที่สุด

DNA ของแบรนด์จะเป็นสิ่งที่กำหนดบุคลิกและวัฒนธรรมขององค์กร ทำให้องค์กรของคุณเดินหน้าต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และสิ่งนี้จะช่วยหลอมรวมให้ทุกคนในองค์กรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเข็มทิศที่จะกำหนดแนวทางที่องค์กรจะเดินไปสู่และสิ่งที่องค์กรแสดงออกมา คุณในฐานะเจ้าของแบรนด์จึงต้องเร่งสร้าง DNA ให้แก่องค์กรพร้อม ๆไปกับการสร้างแบรนด์ขึ้นมา

กลยุทธ์ในเรื่องของการจัดส่งสินค้าก็เป็นสิ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของสร้างแบรนด์ตัวเอง

วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์

เมื่อคุณพยายามสร้างตัวตนของแบรนด์ขึ้นมา อีกกลยุทธ์หนึ่งที่คุณจำเป็นต้องพิจารณาร่วมด้วยเสมอนั่นก็คือการจัดส่งสินค้า เพราะกิจกรรมนี้ย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของการเอาใจใส่ลูกค้าได้เช่นกัน การเลือกบริษัทจัดส่งสินค้าจึงมีความสำคัญต่อการชี้วัดดังกล่าว Por Lor Express เป็นบริษัทจัดส่งสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับประเทศถึงมาตรฐาน ความรวดเร็วและความแม่นยำในการจัดส่ง สิ่งนี้สะท้อนออกมาจากประสบการณ์ในการทำงานในด้านนี้กว่า 20 ปีจึงทำให้ Por Lor Express เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของทั้งตัวเจ้าของกิจการร้านค้าและลูกค้าจึงทำให้เรายึดมั่นในนโยบายที่ต้องการจะจัดส่งสินค้าทุกชิ้นด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับสมดั่งความตั้งใจที่จะเป็นเพื่อนแท้ แม่ค้าออนไลน์