วิเคราะห์ SWOT Starbucks การขยายสาขาสตาร์บัคส์ในมหาวิทยาลัย โมเดลธุรกิจและกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ในยุคที่การแข่งขันในธุรกิจกาแฟเติบโตอย่างรวดเร็ว สตาร์บัคส์ได้เลือกที่จะขยายสาขาเข้าสู่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแต่เพิ่มช่องทางการขาย แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ บทความนี้จะพาไปสำรวจโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ที่สตาร์บัคส์ใช้ในการเข้าถึงและเจาะลึกตลาดนักศึกษาไทย ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้งไปจนถึงการปรับเมนูและกลยุทธ์การตลาดที่เฉพาะเจาะจง

สั่งซื้อหนังสือที่นี่

จุดแข็ง (Strengths)

 1. แบรนด์ที่แข็งแกร่ง: สตาร์บัคส์เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในไทยก็เช่นกัน มีการรับรู้แบรนด์ที่สูง
 2. คุณภาพของกาแฟ: สตาร์บัคส์มีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพกาแฟที่ดี และมีเมนูที่หลากหลาย
 3. ทำเลที่ตั้ง: สาขาของสตาร์บัคส์มักตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เช่น ในห้างสรรพสินค้า และย่านธุรกิจ

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ราคาสูง: ราคาของสินค้าสตาร์บัคส์อาจจะสูงกว่าร้านกาแฟทั่วไปในไทย
 2. การแข่งขันที่สูง: มีร้านกาแฟมากมายในไทยที่เป็นทั้งคู่แข่งโดยตรงและไม่ตรง

โอกาส (Opportunities)

 1. ตลาดกาแฟที่เติบโต: ตลาดกาแฟในไทยยังคงมีการเติบโต มีโอกาสในการขยายสาขา
 2. การตลาดและโปรโมชั่น: การทำการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ และการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ความเสี่ยง (Threats)

 1. การแข่งขันจากร้านกาแฟท้องถิ่น: ร้านกาแฟท้องถิ่นมีจำนวนมากและมีความแข็งแกร่งในตลาดไทย
 2. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค: โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล และสถานการณ์โควิด-19 ที่อาจส่งผลต่อการบริโภค

สรุป

สตาร์บัคส์ในประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องของแบรนด์และคุณภาพ แต่ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงและการเปลี่ยนแปลงของตลาด การใช้โอกาสในการขยายตลาดและการทำการตลาดที่เหมาะสมจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในไทย

การขยายสาขาของสตาร์บัคส์เข้าไปในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของโมเดลธุรกิจที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ และการสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มนักศึกษา ด้านล่างนี้คือการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจดังกล่าว:

วิเคราะห์ SWOT Starbucks โมเดลธุรกิจการขยายสาขาของสตาร์บัคส์ในมหาวิทยาลัย

เคล็ดลับสร้างแบรนด์ให้ Sexy

สั่งซื้อหนังสือที่นี่

1. การเลือกทำเลที่ตั้ง

 • ทำเลในมหาวิทยาลัย: การเลือกทำเลที่ตั้งภายในมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยที่สูง
 • การเข้าถึง: ทำเลที่สะดวกสำหรับการเข้าถึงของนักศึกษา, อาจารย์, และบุคคลภายนอก

2. การปรับเมนูและราคา

 • เมนูที่เหมาะสม: การปรับเมนูให้เหมาะสมกับรสนิยมและงบประมาณของนักศึกษา
 • ราคา: การกำหนดราคาที่เป็นมิตรกับนักศึกษา อาจมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักศึกษา

3. การสร้างบรรยากาศและประสบการณ์

 • บรรยากาศ: การออกแบบร้านให้เหมาะสมกับการใช้งานของนักศึกษา เช่น มีพื้นที่สำหรับทำงานกลุ่ม หรือพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ
 • การเชื่อมต่อ WiFi: การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

4. การตลาดและการสื่อสาร

 • การตลาดเฉพาะกลุ่ม: การทำการตลาดที่เน้นเฉพาะกลุ่มนักศึกษา อาจรวมถึงการจัดกิจกรรมหรือแคมเปญพิเศษ
 • การใช้สื่อสังคมออนไลน์: การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา

5. การจัดการกับความท้าทาย

 • การแข่งขันภายในมหาวิทยาลัย: การจัดการกับคู่แข่งอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ร้านกาแฟท้องถิ่นหรือร้านอาหาร
 • การปรับตัวตามภาวะตลาด: การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของนักศึกษา

การขยายสาขาของสตาร์บัคส์เข้าสู่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยไม่เพียงแสดงถึงการเติบโตของแบรนด์ในตลาดไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่และการสร้างความผูกพันที่ยาวนานกับกลุ่มนักศึกษา โมเดลธุรกิจนี้ไม่เพียงแต่เน้นการขาย แต่ยังเน้นการสร้างประสบการณ์และการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของนักศึกษา การปรับตัวและการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนี้ จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้สตาร์บัคส์สามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดกาแฟไทยได้อย่างต่อเนื่อง