สภาพการแข่งขันในธุรกิจบริการรับส่งสินค้า

แนวโน้มการตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์ หรือ ระบบขนส่งสินค้า ปัจจุบันมีแนวโน้มที่บริษัทขนส่งโลจิสติกส์เดิมจะมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันยังมีหลายพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการการขนส่งสินค้า และมีความต้องการที่จะใช้บริการด้านขนส่งสินค้ามากขึ้น เพราะไม่ว่าพื้นที่ไหนก็มีการทำธุรกิจ และมีผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายมากขึ้น แม้กระทั่งเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน ก็ยังต้องการใช้บริการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้า ได้ทั่วประเทศ เพราะสินค้าทางการเกษตรไม่สามารถส่งกับทางไปรษณีย์ไทยได้  ลูกค้าจึงต้องหันมาใช้บริการกับบริษัทขนส่งสินค้ามากขึ้น

อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการ SME รายย่อย ที่ผลิตสินค้าออกมา แต่ติดปัญหาด้านการขนส่ง จึงจำเป็นต้องใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และบอกเลยว่า โรงงานขนาดเล็กของผู้ประกอบการ SME นี่ล่ะ คือตลาดใหญ่ ที่บริษัทขนส่งสินค้าน่าเข้าไป connection เพราะนอกจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่ไม่มีระบบการขนส่งด้วยตัวเองแล้ว ยังมีการเติบโตเรื่อยๆ และมีผู้ประกอบการรายย่อยเกิดขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งในปัจจุบัน รัฐบาลส่งเสริม SME ให้มีนวัตกรรมใหม่ SME จึงน่าจะเป็นลูกค้าของบริษัทขนส่งสินค้าเป็นตลาดที่น่าเจาะมากที่สุด

ดังนั้น ในปี 2018 เราจึงเห็นว่า บริษัทขนส่งสินค้าที่มีอยู่เดิม เริ่มขยายสาขา หรือเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการมากขึ้น ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น บนดอย หรือที่ห่างไกล และเริ่มมีบริษัทขนส่งสินค้าใหม่เปิดตัวขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ไม่หลายเจ้า ยังพอมีพื้นที่สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้า มากพอสมควร แต่ก็ต้องเปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หากบริษัทยังไม่ใหญ่พอ ก็ต้องเน้นไปเฉพาะกลุ่ม เช่น เน้นกลุ่มบริษัท โรงงาน ผู้ประกอบการ SME  และรับลูกค้ารายย่อย เพื่อสร้างลูกค้าประจำให้หันมาใช้บริการขนส่งสินค้ากับบริษัทให้มากที่สุด

จากแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้า มีอัตราเพิ่มขึ้นทางถนนร้อยละ 6.5 ต่อปี  ทางรถไฟร้อยละ 2.9  ส่วน ทางชายฝั่งทะเลร้อยละ 19.2 ทางอากาศร้อยละ 18.6 ซึ่งร้อยละดังกล่าวมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการระบบการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งสินค้ามากขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในการรับสินค้าที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

และระบบขนส่งมีส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจเติบโต แต่ถ้าผู้ประกอบการจะลงทุนทำเองก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งไม่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับการใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน  และยังไม่ต้องมารับภาระค่าจ้างพนักงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าบำรุงรักษารถขนส่ง จึงทำให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนมากกว่าการลงทุนเอง

เกรซ เอ็กซ์เพรส บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ คือใคร

เกรซ เอ็กซ์เพรส (Grace express) คือบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า โดยให้บริการขนส่งสินค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีความพร้อมการให้บริการด้วยรถขนส่งทุกประเภท  ทำให้สามารถจัดกระบวนการขนส่งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบข่ายการของ เกรซ เอ็กซ์เพรส (Grace express) ให้บริการครอบคลุมระบบขนส่ง ซึ่งสามารถลดค่าขนส่งให้กับลูกค้าได้มากกว่า 20% ให้บริการทั้งในกลุ่มลูกค้าโมเดิร์น เทรด (Modern Trade) และ กลุ่มลูกค้าร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) รวมถึงบริการขนส่งถึงบ้านลูกค้าพร้อมติดตั้ง (Home Delivery & Installation) มีบริการส่งเสริมการขาย ณ จุดขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

เกรซ เอ็กซ์เพรส (Graceexpress) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 โดยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,100,000.-บาท ด้วยประสิทธิภาพการให้บริการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกรซ เอ็กซ์เพรส (Graceexpress)  ได้ขยายธุรกิจครอบคลุมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ Logistics อย่างครบวงจร โดยเน้นบริการด้านขนส่งสินค้า ตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน การขนส่งผลิตภัณฑ์จากโรงงานถึงร้านค้า และจากร้านค้าส่งตรงถึงผู้บริโภค หรือพูดง่ายๆว่า เกรซ เอ็กซ์เพรส (Graceexpress) บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทาง จบครบที่ เกรซ เอ็กซ์เพรส (Graceexpress) แห่งเดียว

ซึ่งในตลอดระยะเวลาการให้บริการมามากกว่า 6 ปี เราได้มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างเป็นลำดับ โดยไม่เคยหยุดนิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ด้วยบุคลากรที่ ได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทั้งทักษะงานด้วยระบบทีมแบบมืออาชีพ และความรวดเร็วในการให้บริการจะช่วยให้ความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนคงไว้ซึ่งประโยชน์ของบริษัทท่าน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้านขนส่งได้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่นของ  เกรซ เอ็กซ์เพรส บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

เกรซ เอ็กซ์เพรส (Grace express)  มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนบริษัทขนส่งสินค้าบริษัทอื่นตรงที่ มีบริการขนส่งทางถนน ซึ่งมีบริการขนส่งในเกือบทุกกรณีที่จะต้องอาศัยการขนส่งทางถนน เพราะเป็นการขนส่งที่สามารถจะเข้าถึงต้นทางและปลายทางได้ (ตราบใดที่มีถนน เกรซ เอ็กซ์เพรส (Grace express) จะไปส่งถึงที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงได้ถึงหน้าประตูบ้านเลยทีเดียว) หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า Door-to-Door ซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน หลักก็คือถนนนั่นเอง ถือเป็นการขนส่งระยะแรกของการขนส่งภายในประเทศ โดยเริ่มต้นจากคลังสินค้าหรือโรงงานเพื่อนำส่งไปยังปลายทาง เช่น บ้านพักอาศัย ท่าส่งออก หรือ เขตแดน  ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้ารายเล็กๆ เกรซ เอ็กซ์เพรส (Graceexpress) ก็บริการถึงที่ส่งถึงหน้าประตูบ้าน ทำให้บริการของ เกรซ เอ็กซ์เพรส (Graceexpress) ต่างจากบริษัทขนส่งสินค้าทั่วไป และยังมีบริการ 24 ชั่วโมง

และพิเศษสุดที่บริษัทขนส่งสินค้าอื่นไม่มีบริการ แต่ เกรซ เอ็กซ์เพรส (Grace express) ของเรามีบริการ เช่น การย้ายห้อง ย้ายหอพัก ย้ายครัว ย้ายบ้าน ขนย้ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ทางเกรซ เอ็กซ์เพรส (Grace express) ก็มีรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบเอนกประสงค์ รถกระบะคอก รถหกล้อคอก ไว้บริการ ไม่ต้องห่วงว่าสินค้าจะเสียหายจากสายฝน หรือแสงแดด เพราะเรามีบริการผ้ากันแดดกันฝน  ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ต้องการขนย้ายอะไร เกรซ เอ็กซ์เพรส (Grace express) เรายินดีบริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ  ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อบริการ เกรซ เอ็กซ์เพรส บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

เกรซ เอ็กซ์เพรส บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง  สามารถติดต่อ เกรซ เอ็กซ์เพรส ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

เกรซ เอ็กซ์เพรส ตั้งอยู่ที่  11/13 หมู่ 7 บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร 092 891 6492

FB : @grace.Express2018  หรือ  เกรซ เอ็กซ์เพรส บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

e-mail : [email protected]

เกรซ เอ็กซ์เพรส บริการตั้งแต่บุคคลธรรมดา ไปจนถึง โรงงาน ห้างร้าน บริษัท หากต้องการขนส่งสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ย้ายบ้าน ย้ายห้อง ขนสินค้าไปแสดง ณ ศูนย์แสดงสินค้า เกรซ เอ็กซ์เพรส ก็ยินดีบริการทุกท่านถึงหน้าบ้าน ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง