การทำธุรกิจออนไลน์นับวันยิ่งต้องใช้ความชำนาญและทักษะมากยิ่งขึ้น มือใหม่เข้ามาในตลาดนี้หากไม่เจ๋งจริงอยู่ยาก วิธีทำธุรกิจออนไลน์ปี 2020 ให้อยู่รอดได้นั้น มี 4 องค์ประกอบที่ SME ต้องคำนึงถึง มีอะไรบ้างบทความนี้จะสรุปให้ท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 26 พ.ย และ 3 ธ.ค 62 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME โดย อาจารย์ เกียรติรัตน์ จินดามณี ได้เข้าไปให้ความรู้กับนักศึกษา คณะบริหาร มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เรื่องการปรับตัวของภาคธุรกิจ โดยการทำการตลาดออนไลน์ เนื้อหาบางส่วนที่บรรยายในวันนั้น น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ จึงได้นำมาสรุปให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจและนำไปปรับตัวกับธุรกิจของท่านต่อไป

วิธีทำธุรกิจออนไลน์ปี 2020 ให้อยู่รอด

1.Product & Branding

SME ต้องให้น้ำหนักกับการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ เป็นของตัวเองมากยิ่งขึ้น กลุ่่มที่เคยการซื้อสินค้าจากจีนมาขายนั้นนับจะอยู่ยากมากยิ่งขึ้น เพราะเขานำเข้ามาขายเอง

สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนคือพัฒนาแบรนด์สินค้าของตัวเองให้เป็นที่รู้จัก มีมาตรฐาน  สามารถสู้กับสินค้าจากต่างประเทศได้

2.Content & Communication

สินค้าดีมีมาตรฐาน ก็จำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแบรนด์ออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น การนำเสนอบนโลกออนไลน์ทุกรูปแบบล้วนแล้วต้องอาศัย “คอนเทนต์” เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างสินค้าเราไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน ต้องมีการวางแผนในการนำเสนอคอนเทนต์ในแต่ละเส้นทางเดินของลูกค้า (Customer Journey) รู้ว่าลูกค้ามีปัญหาอะไร เราจะต้องใช้คอนเทนต์แบบไหน สื่อสารแบบไหน

ข้อควรระวังเป็นอย่างมากคือ ไม่ควรที่จะขายตลอดเวลา ควรที่จะเริ่มจากการสร้างสายสัมพันธ์แล้วพัฒนาไปเป็นลูกค้า และมีการดูแลพวกเขา บริการพวกเขาเป็นอย่างดี เพื่อก่อให้เกิดการซื้อซ้ำในอนาคต

3.Customer Database & CRM

วิธีทำธุรกิจออนไลน์ปี 2020
วิธีทำธุรกิจออนไลน์ปี 2020

จุดแพ้ชนะของในตลาดยุคนี้คือ “ฐานข้อมูลลูกค้า”  ธุรกิจไหน เก็บฐานข้อมูลลูกค้าได้มากกว่า ละเอียดกว่า เช่น

ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์ติดต่อ พฤติกรรมการซื้อ วันที่ซื้อ สินค้าที่ซื้อ ปริมาณที่ซื้อ

เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในเชิงของการวางแผนพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการทำ CRM ติดต่อลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำได้เช่น เมื่อเรารู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าอะไรไปวันไหน เราก็สามารถติดต่อไปคุยกับเขาว่าผลการใช้เป็นอย่างไรบ้างในช่วง 1-3 วันที่ได้รับสินค้า ก่อนสินค้าจะหมดประมาณ 1 สัปดาห์เราก็สามารถติดต่อไปให้คำแนะนำพร้อมนำเสนอสินค้าโปรโมทชั่นให้กับพวกเขาได้ โดยที่ต้นทุนในการทำการตลาดส่วนนี้ต่ำมากๆ

หรือแม้กระทั่งเรามีสินค้าใหม่ เราก็สามารถนำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าเก่าได้ ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเพราะถือว่างบด้านการตลาดที่ใช้กับลูกค้าเก่านั้นแทบจะไม่ต้องจ่ายเลยทีเดียว

4.Tool & Channel

ปัจจัย 3 ข้อแรกถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราต้องทำวางโครงสร้างให้ดีเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาดูเรื่องของเครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยตอบโจทย์ให้เหมาะสมกับสินค้า และกลุ่มเป้าหมาย

เรื่องราวของเครื่องมือ ช่องทาง บนโลกออนไลน์ เป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นตัวผู้ประกอบการเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเช่นกัน

ตัวอย่างเครื่องมือหลักๆ ที่ SME ต้องใช้ให้เป็นให้เชี่ยวชาญคือ

1.เว็บไซต์ ต้องมีเป็นของตัวเอง เป็นออฟฟิตหรือร้านค้าหลักบนโลกออนไลน์

2.โซเชี่ยลตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น Facebook,IG,Line ที่ว่ามานี้ต้องมีการลงโฆษณา และที่สำคัญคือต้องลงโฆษณาให้แม่น

3.ตลาดออนไลน์หรือ Marketplace เช่น Lazada ,Shopee ช่องทางเหล่านี้ควรจะมีสินค้าของเราไปปรากฏอยู่ที่นั่นด้วย

 

4 องค์ประกอบเบื้องต้น วิธีทำธุรกิจออนไลน์ ปี 2020 ให้อยู่รอดนี้ SME ต้องรีบลงมือทำความเข้าใจในแต่ละประเด็น ส่วนไหนที่ยังขาด หากหลักสูตรฝึกอบรม หรือ หาที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ เข้าไปช่วยเสริมทัพ ไม่อย่างนั้นแล้วธุรกิจท่านอาจจะไม่เหลือรอดผ่านพ้นปี 2020 ไปก็เป็นได้นะครับ

บริการอบรม ให้คำปรึกษา Digital Marketing & Brand Storytelling ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัวการตลาดเจาะกลุ่มเด็ก Gen Z