หลวงพระบาง สปป.ลาว เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เรามักจะได้ยินและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และด้วยความที่เป็นเมืองเก่านี้เองจึงทำให้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกในปัจจุบัน แต่ด้วยนโยบายจากทางภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงทำให้หลวงพระบางกำลังจะพลิกโฉมเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของ สปป.ลาวที่น่าจับตามองและน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนเป็นอย่างมาก โอกาสที่กำลังเกิดขึ้นนี้จึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับ SMEs ไทยที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยทีเดียว หลวงพระบางน่าสนใจอย่างไร เราจะตามไปดูพร้อม ๆกันครับ

ข้อมูลเฉพาะของ “หลวงพระบาง”

ด้วยทำเลที่ตั้งของเมืองนี้ทำให้หลวงพระบางเป็นแขวงที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภาคเหนือของ สปป.ลาว นั่นจึงหมายความว่าหลวงพระบางเป็นเมืองที่สามารถพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและอื่น ๆเพื่อกระจายไปยังแขวงอื่นในภาคเหนือของ สปป.ลาวได้ในอนาคต ในขณะที่หลวงพระบางเองมีประชากรประมาณ 430,000 คน มีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 1,746เหรียญสหรัฐ/ปี โดยอุตสาหกรรมสำคัญของหลวงพระบางคือ “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” จากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากถึงปีละกว่า 6แสนคนเลยทีเดียว

เหตุใดควร ลงทุนธุรกิจหลวงพระบาง

1. เพราะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวจากการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโก

จึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสัมผัสความเป็นเมืองเก่าของ “หลวงพระบาง” และเป็นเครื่องการันตีได้ว่าหลวงพระบางจะเป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านอยู่ตลอดทั้งชาวหลวงพระบางเองและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

2. เพราะเป็นเมืองที่ สปป.ลาวกำหนดให้เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่

ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับกับนโยบายใหม่นี้โดยมีการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคตเช่น การสร้างถนน ระบบไฟฟ้า น้ำประปา โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ศูนย์การค้า ธนาคาร เขตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษเป็นต้น

3. เพราะ สปป.ลาวมีการปรับปรุงนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆในการลงทุน

เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาวมากยิ่งขึ้น เมื่อประกอบรวมเข้ากับเหตุผลต่าง ๆจึงทำให้หลวงพระบางได้รับอานิสงค์ในการนี้ไปด้วย

4. เพราะเป็นหนึ่งในสองเมืองที่เป็นสถานีหลักในโครงการรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน

อย่างที่ทราบกันว่า สปป.ลาวและประเทศจีนมีข้อตกลงในการทำโครงการรถไฟความเร็วสูงร่วมกัน และหลวงพระบางก็ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานีหลักของโครงการนี้ หากโครงการนี้สำเร็จลุล่วงจะทำให้หลวงพระบางกลายเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าที่สำคัญต่อไปในอนาคต

ธุรกิจไหนลงทุนแล้วมีโอกาสรวยที่หลวงพระบาง

ลงทุนธุรกิจหลวงพระบาง

1. ธุรกิจท่องเที่ยว

ธุรกิจท่องเที่ยวจัดเป็นอุตสาหกรรมหลักของหลวงพระบางมาตั้งแต่ต้น ด้วยความที่เป็นเมืองมรดกโลกที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่าผสานไปกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชาวบ้านจึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวหลวงพระบางไม่เคยจืดจาง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีตั้งแต่การทำโปรแกรมนำเที่ยว ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจแปรรูปสินค้าพื้นเมืองซึ่งทางรัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อต่อยอดสินค้าพื้นเมืองของประเทศให้ไปสู่สากล รวมไปถึงการทำร้านอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในหลวงพระบาง

2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม

จากการที่เป็นเศรษฐกิจจัดตั้งใหม่ของ สปป.ลาวจึงทำให้ประชากรมีรายได้ต่อหัวที่เพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความงามไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามหรือสถานบริการด้านความงามต่างก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหลวงพระบาง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการที่มีแบรนด์ผลิตความงามจะมีโอกาสนำแบรนด์ของตัวเองไปทำตลาดใหม่ที่หลวงพระบาง

3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

จากทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและอานิสงค์จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงจีน-ลาวจึงทำให้หลวงพระบางพร้อมแล้วที่จะกลายเป็นศูนย์กลางในการขนส่งและกระจายสินค้าจากแหล่งต่าง ๆไปทั่วประเทศ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขนส่งผู้คนหรือขนส่งสินค้ากำลังจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เฟื่องฟูในหลวงพระบางซึ่งผู้ประกอบการชาวไทยไม่ควรพลาดที่จะเข้าไปติดต่อหาพันธมิตรเพื่อเริ่มต้นธุรกิจต่อไป

4. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค-บริโภค

เพราะความที่เป็นเมืองที่กำลังขยายตัวจึงทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคในหลวงพระบางเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องดีที่สินค้าจากประเทศไทยเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือเป็นอย่างสูงจากประชาชนที่นั่น สินค้าที่ตีตรา “Made in Thailand” ยังคงเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากนี่คือโฮกาสที่ผู้ประกอบการชาวไทยจะนำสินค้าแบรนด์ของตนเองเข้าไปทำตลาดและเริ่มต้นธุรกิจที่หลวงพระบางครับ

5. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้วยความที่หลวงพระบางถูกยกระดับให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่จึงทำให้ทางหลวงพระบางเองมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต จึงทำให้ความต้องการในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างรวมไปถึงเครื่องจักรหนักต่าง ๆเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทเช่นการส่งออกวัสดุก่อสร้างหรือเครื่องจักรจึงนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ผู้ประกอบการชาวไทยไม่ควรมองข้าม

6. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์และอุปกรณ์ยานยนต์

สืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เองจึงทำให้กำลังความต้องการซื้อสินค้าประเภทยานยนต์รวมถึงอุปกรณ์ยานยนต์ต่าง ๆขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยประกอบกับรายได้ต่อหัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ในหลวงพระบางขยายตัวไปตามทิศทางของเศรษฐกิจครับ

7. ธุรกิจอาหารสดและอาหารแช่แข็ง

เพราะธุรกิจท่องเที่ยวในหลวงพระบางเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด ดังนั้นธุรกิจที่ต้องนำเข้าทั้งอาหารสดและอาหารแช่แข็งเข้าไปในหลวงพระบางยังสามารถเติบโตต่อไปได้เพื่อใช้รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปยังหลวงพระบาง และยิ่งในอนาคตหากเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น ความต้องการอาหารสดรวมถึงอาหารแช่แข็งก็จะยิ่งมีความต้องการที่เพิ่มสูงมากขึ้นไปอีก จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสและช่องทางที่ผู้ประกอบการชาวไทยควรที่จะเข้าไปหาพันธมิตรเพื่อเปิดตลาดเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรต่อไปในอนาคต

การลงทุนธุรกิจหลวงพระบาง  นอกจากจะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในแง่ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแล้ว อีกนัยหนึ่งก็ยังมีความน่าสนใจในแง่ของเมืองเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังจะเติบโตและมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สิ่งนี้เองที่ผู้ประกอบการที่ต้องการมองหาโอกาสในการขยายแบรนด์และเปิดตลาดใหม่ไม่ควรมองผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะในแง่มุมของธุรกิจผู้ที่เริ่มต้นก่อนคือผู้ที่กุมความได้เปรียบอย่างมหาศาล หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการให้ธุรกิจของตนเองเติบโตและไปได้สวย “หลวงพระบาง”คือคำตอบที่คุณกำลังค้นหาอยู่ครับ

เถ้าแก่ใหม่ชวนไปดูตลาดใหม่หลวงพระบาง พร้อมกับพบปะนักธุรกิจใน 9 แขวงจาก สปป.ลาว

เถ้าแก่ใหม่มีพาร์ทเนอร์ที่ทำการค้าขายอยู่กับนักธุรกิจที่หลวงพระบาง มีแผนจะเดินทางไปดูงานพร้อมกับการหาพันธมิตรทางการค้ากับกลุ่มนักธุรกิจที่ หลวงพระบาง เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกันพอสมควรแล้ว ว่าจะมีการเดินทางไปช่วงปลายเดือน ตุลาคม 2562 ทั้งนี้นักธุรกิจทาง หลวงพระบาง ได้ให้โอกาสเถ้าแก่ใหม่ได้เชิญชวน นักธุรกิจฝั่งไทย ที่ต้องการจะไปทำธุรกิจใน หลวงพระบาง เดินทางไปสร้างสัมพันธ์ทำความรู้จัก พร้อมทั้งมีกิจกรรม พาดูทำเลค้าขาย กิจกรรมแนะนำสินค้า แลกเปลี่ยนความรู้ ทำความรู้จักกันแบบ “สร้างมิตร ก่อน สร้างธุรกิจ” หากผู้ประกอบการท่านไหนกำลังมองหาช่องทางในการต่อยอดธุรกิจไปยังประเทศ สปป.ลาว ที่เมืองเศรษฐกิจใหม่อย่าง หลวงพระบาง รบกวนลงชื่อไว้เพื่อให้ทางทีมงานติดต่อสอบถามความพร้อม ในการเดินทางทั้งด้านค่าใช้จ่าย สินค้า และที่สำคัญคือ วิสัยทัศน์ และ ความเข้าใจในการทำธุรกิจแบบ B2B มากน้อยขนาดไหนนะครับ

ท่านสามารถลงชื่อเพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้นได้ที่นี่ >> ลงชื่อไปหาพันธมิตรธุรกิจที่หลวงพระบาง