การ “รีไฟแนนซ์ รถ” คือ การที่ผู้เช่าซื้อรถ นำรถที่เช่าซื้ออยู่เดิมมาขอกู้เงินก้อนใหม่โดยนำไปใช้คืนเงินกู้ก้อนเก่า โดยอาจได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่าจากเงินกู้ก้อนใหม่ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ระยะเวลาผ่อนที่ยาวขึ้น เงินงวดลดลง

การลงทุนทำธุรกิจไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือ SMEs นั้น มีปัจจัยสำคัญมากมาย แต่สิ่งที่ช่วยทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้นั้นคงไม่พ้น  “สภาพคล่องทางการเงิน” หรืออาจจะเรียกในภาษาง่ายๆว่า “เงินทุนหมุนเวียน” ถ้าธุรกิจของเรามีสภาพคล่องที่ดีธุรกิจของเราก็จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ไม่ยาก แต่ถ้าโชคไม่มีสภาพคล่องเสียหรือเงินหมุนเวียนมีปัญหาก็ทำให้ธุรกิจของเราสะดุดลงได้และหลายครั้งปัญหาเรื่องสภาพคล่องอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาใหญ่ตามมาที่หลังของธุรกิจเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ปัญหาสภาพคล่องในการทำธุรกิจ

การเกิดปัญหาของสภาพคล่องนั้นมีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักๆที่เราพบได้บ่อยครั้งจะพบว่ามาจาก 5ปัจจัยดังนี้

1.ปัจจัยที่ธุรกิจมีการเติบโตรวดเร็วเกินไป

ธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นก็จะแสดงให้เห็นว่ามีรายได้เพิ่มเข้ามา แต่การเติบโตด้านโครงสร้างของธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดราย สิ่งนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้ เช่นมีการย้ายโรงงานไกลขึ้น มีค่าขนส่งเพิ่มขึ้น หรือมีการวัสดุที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น นั้นถือเป็นการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่สร้างราย

2.รายได้ลดลง

ปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่ SMEs ทุกคนกลัวมากที่สุด แต่เป็นปัญหาที่ SMEs ทุกคนต้องเจอ เมื่อรายได้ลดลง รายจ่ายคงที่ทำให้สภาพคล่องเราลดลงด้วย

3.ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ นั้นถือเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา ปัญหานี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการSMEs เพราะเราไม่สามารถควบคุมด้านรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และถ้าผู้ประกอบการ SMEs ไม่มีการบริหารจัดการวางแผนรับมือที่ดี ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินก็ตามมา

4.สินค้าคงค้าง

ถ้าสินค้าคงค้ามีปริมาณมากขึ้นและมีอายุติดอยู่นาน ก็เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าธุรกิจของเราประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในอนาคตอันใกล้ นักธุรกิจ SMEs หลายคนเรียกว่า “เงินจม”

5.การทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน

การทำบัญชีถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกิจ เพราะการทำบัญชีเป็นการรับรู้สภาพคล่องของรายรับและรายจ่าย หรือการซื้อขายสินค้าในแต่ละวันแล้ว เป็นต้น ถ้าการจัดทำบัญชีไม่เป็นระบบมีความผิดพลาดบ่อยครั้งหรือข้อมูลล่าช้า ผิดพลาด  บ่อยครั้งหรือเป็นประจำ นั้นคือสัญญาณเตือนว่าธุรกิจกำลังจะมีปัญหาที่ส่งผลต่อสภาพคล่องของกิจการก็ได้

รีไฟแนนท์รถยนต์เป็นทางออกเรื่องเงินทุนได้อย่างไร

เมื่อปัญหาสภาพคล่องของธุรกิจ SMEs มีโอกาสที่เกิดขึ้นทำให้นักธุรกิจSMEs หลายคนได้มีการหาทางออกโดยการนำทรัพย์สินมาเปลี่ยนเป็นแหล่งเงิน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน รวมไปถึงรถยนต์  สำหรับ SMEs นั้นถือเป็นการทำธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วฉับไว จึงนิยมนำเอา รถยนต์ มาเปลี่ยนเป็นเงินทุน โดยเราเรียกวิธีการแบบนี้ว่า “รีไฟแนนซ์ รถยนต์”

การ “รีไฟแนนซ์ รถ” คือ การที่ผู้เช่าซื้อรถ นำรถที่เช่าซื้ออยู่เดิมมาขอกู้เงินก้อนใหม่โดยนำไปใช้คืนเงินกู้ก้อนเก่า โดยอาจได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่าจากเงินกู้ก้อนใหม่ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ระยะเวลาผ่อนที่ยาวขึ้น เงินงวดลดลง และได้ส่วนต่างของเงินกู้ เป็น

ข้อดีการรีไฟแนนซ์รถยนต์สำหรับ SMEs

-อัตราดอกเบี้ยลดลง เมื่อเราผ่อนชำระสินเชื่อก้อนเดิม เมื่อผ่อนไปนานวันเข้าดอกเบี้ยก็แต่ปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นการรีไฟแนนซ์จึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในแต่ละเดือน ไม่ต้องเสียเงินงวดที่สูงขึ้น

-ส่วนต่าง เมื่อมีการรีไฟแนนซ์จะเกิดส่วนต่างของเงินที่ได้รับ เราสามารถเอาเงินส่วนต่างนี้ไปลงทุนหรือทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ใหม่ได้ และ

-ยืดเวลา ผลจากการรีไฟแนนซ์นั้นทำให้เวลาการผ่อนชำระที่ยาวขึ้นได้อีก เมื่อมีการทำสัญญาใหม่มีการขยายเวลาผ่อนชำระมากขึ้น เงินงวดก็ลงด้วย

-มีเครดิตที่ดี เมื่อเรารีไฟแนนซ์ ก็เป็นการปิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เดิมก่อนกำหนด เป็นการทำให้เราไม่เสียประวัติ ทำให้ประวัติเราดีไม่ผิดนัดชำระ และยังส่งผลเมื่อเราขอสินเชื่อทางสถาบันการเงินได้ง่ายเพราะไม่มีประวัติเสียหาย

รีไฟแนนซ์รถที่ไหนดี เงื่อนไขในการพิจารณาเลือกแหล่งเงินทุน

เมื่อเราตัดสินใจว่าต้องการจะรีไฟแนนซ์รถ ต่อมาเรามาดูว่าต้องรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินที่ไหนดี และแต่ละที่มีข้อเสนอแบบไหนโดยมีข้อสังเกตได้ดังต่อไปนี้

-ชื่อเสียงสถาบันการเงิน สถาบันการเงินแต่ละที่ก็อาจจะมีการให้บริการไม่เหมือนกัน มีผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อรีไฟแนนท์แต่ละแบบไม่เหมือนกัน กฎกติกา หรือสาขาครอบคลุมทั่วถึงมากมายแค่ไหน เป็นต้น

รูปแบบสินเชื่อ กฎระเบียบแต่สถานบันจะมีรูปแบบการให้สินเชื่อไม่เหมือนกันแตกต่างกันดังนี้

-ชนิดของรถ เช่น รถยนต์ รถกระบะ รถ SUV รถมอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก เป็นต้น

-อายุและยี่ห้อ อายุและยี่ห้อของรถมีส่วนในอนุมัติวงเงินในการรีไฟแนนท์เพราะรถแต่ละชนิด ยี่ห้อ และอายุการใช้งาน ยิ่งเป็นรถที่มีอายุการใช้งานน้อยราคาก็จะสามารถรีไฟแนนท์ได้วงเงินที่มากขึ้น เป็นต้น

-หลักใช้ประกัน สำหรับการรีไฟแนนท์จะมีหลักประกันในรูปของสมุดทะเบียนรถโดยจะแบ่งออก 2 แบบคือการโอนเล่มและไม่โอนเล่ม

@การไม่โอนเล่ม ใช้ในกรณีทะเบียนรถเป็นชื่อเจ้าของเรียบร้อย เมื่อทำการรีไฟแนนท์ทะเบียนรถจะถูกนำทะเบียนรถไปให้สถาบันการเงินเก็บรักษา

@การโอนเล่ม ในกรณีที่ชื่อในเล่มทะเบียนรถยังไม่ได้รับการโอน โดยสถาบันการเงินจะถือเป็นหลักประกันและโอนเป็นชื่อของตนเอง

-วงเงินให้กู้ คือวงเงินที่ได้จากมูลค่าของรถที่เรานำไปประเมินโดยจะเริ่มตั้งแต่ 80-110 % ของหลักประกัน มีวงเงินขั้นต่ำต่ำตั้งแต่ 50,000 ไปจนถึง 10 ล้านแล้วแต่ชนิด รุ่น ยี่ห้อของรถ

-ระยะเวลาให้กู้ สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีระยะเวลาการกู้ไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากจะมีตั้งแต่ 6 -72 เดือน

อัตราดอกเบี้ย มีตั้งแต่  3%-30% แล้วแต่สถาบันการเงิน

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือค่าใช้จ่ายแฝงที่ต้องชำระเมื่อมีการรีไฟแนนท์ เช่น  ค่าประเมินราคารถ ค่าประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น

*ข้อควรระวัง เมื่อเรายื่นรีไฟแนนท์ต้องพยายามอ่าน ศึกษารายละเอียดของสถาบันการเงินทีรับรีไฟแนนท์รถอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ เพราะแต่ละสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีกฎไม่เหมือนกัน มีอัตราดอกเบี้ย วงเงินการรีไฟแนนท์ ระยะเวลากู้ ไม่เท่ากัน และที่สำคัญยังมีค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือซึ่งถ้าอาจเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงจนเราตกใจได้ ถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีพอ

การรีไฟแนนท์รถเพื่อนำมาเป็นทุนสำหรับ SMEs ถือเป็นวิธีหนึ่งที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับการเพิ่มเงินทุนหนุนเวียนให้ธุรกิจในระยะเวลาอันสั้น แต่อาจจะมีข้อเสียที่รถยนต์ที่นำไปรีไฟแนนท์อาจจะมีมูลค่าไม่สูงมากอยู่ที่ ปี รุ่น และชนิด  ของรถที่เป็นหลักประกัน ขอแค่เรามีรถก็เหมือนมีเงินสำรองที่มีล้อเพื่อทำธุรกิจได้ไม่ยาก

“รถไม่ได้มีไว้ขับเพียงเดียวนะจะบอกให้”