สินเชื่อส่วนบุคคล J Money เจมันนี่

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนสินเชื่อที่ได้รับ โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน ได้สูงสุดถึง 60 เดือน
• วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่มต้น 0.80% ต่อเดือน*
• โอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
• ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน*เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 17.27% โดยประมาณ ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 เดือน

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล J Money เจมันนี่

  • สมัครง่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ รู้ผลไว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • สามารถโทรสั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองได้หลังจากอนุมัติ ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี โอนเงินเข้าบัญชีได้ทุกธนาคาร (ยกเว้นบัญชีธนาคาร ธอส. / ธกส. / ออมสิน)
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โอกาสเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลมีน้อยมาก
  • วงเงินกู้ที่มากถึง 5 เท่าของรายได้ ทำให้เรามีโอกาสมีเงินสดที่มากถึง 500,000 สามารถนำไปใช้จ่ายสิ่งจำเป็นเร่งด่วน หรือสามารถนำไปปิดหนี้บัตรเครดิตในกรณีที่เรามีบัตรเครดิตหลายใบ

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล J Money เจมันนี่

สำหรับพนักงานประจำ

1. อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
2. รายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
3. อายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไป
4. มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
5. มีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเจมันนี่

สำหรับพนักงานประจำ

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. เอกสารแสดงรายได้

– สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อม สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
– หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
1.1 ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
1.2 ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆสูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
   2. ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรสแตมป์1 บาททุก ๆ เงินกู้ 2,000 บาท
หรือเศษเงินกู้ 2,000 บาท
   3. ค่าใช้จ่ายให้แก่ภายนอกหรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร,อินเตอร์เน็ต10-30 บาท/ครั้ง
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ, ATM10-30 บาท/ครั้ง
ชำระที่จุดบริการรับชำระ10-30 บาท/ครั้ง
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตตามจริงไม่เกิน 12 บาท/ครั้ง
3.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้100 บาท/งวด
   4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้100 บาท/งวด
4.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน200 บาท/งวด
4.3 ค่าขอใบแจ้งหนี้ยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2)100 บาท/ครั้ง
4.4 ค่าขอตรวจสอบรายการ100 บาท/ครั้ง

สินเชื่อส่วนบุคคล J Money

การเบิกถอนเงิน (สำหรับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลเท่านั้น)

บริการโทรสั่งโอนเงินผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ

สามารถทำรายการโทรสั่งเงินผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติได้ตั้งแต่เวลา 7.00-23.00 น.ทุกวันที่เบอร์ 1258 กด 1

– สะดวก สบาย สามารถรับเงินได้ง่ายๆ
– ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี
– รวดเร็ว ทันใจ รับเงินได้ใน 1 วันทำการถัดไป
– โอนเงินเข้าบัญชีได้ทุกธนาคาร (ยกเว้นบัญชีธนาคาร ธอส. / ธกส. / ออมสิน/ เกียรตินาคิน)

ขั้นตอนการทำรายการเบิกถอน

1. กดโทร 1258 กด 1
2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน
3. ระบบจะทำการส่งรหัส OTP ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้
4. ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้ โทรซ้ำอีกครั้งที่เบอร์ 1258 เพื่อใส่รหัส OTP
5. ระบบแจ้งยอดเงินคงเหลือของท่าน
6. กดจำนวนเงินที่ท่านต้องการทำรายการสูงสุด 500,000 บาท
7. ระบบจะทำการตรวจสอบจำนวนเงินที่ท่านทำรายการ หากยอดเงินคงเหลือเพียงพอระบบจะทวนรายการสั่งโอนเงินของท่าน
8. กดยืนยันเพื่อทำรายการ ระบบยืนยันการทำรายการ แจ้งโอนเงินในวันทำการถัดไป
9. ระบบทำการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่านในวันทำการถัดไปหลัง 6 โมงเย็น

ช่องทางการจ่ายชำระ

เคาน์เตอร์ Jay Mart Pay-Point15 บาท ทั่วประเทศ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส15 – 20 บาท
Big C10 บาท ทั่วประเทศ
เทสโก้ โลตัส10 บาท ทั่วประเทศ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง/ATM เท่านั้น
บมจ. ธนาคารกรุงไทย15 บาท
บมจ. กสิกรไทย15 – 25 บาท
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ15 – 30 บาท
บมจ. ธนาคารทหารไทย7 บาท ทั่วประเทศ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา15 – 20 บาท
บมจ. ธนาคารธนชาต10 บาท ทั่วประเทศ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย15 – 20 บาท
*** กรณีลูกค้าไม่มีเอกสารแจ้งชำระ สามารถใช้บัตรประชาชนหรือเลขที่สัญญาชำระได้ที่สาขาเจมาร์ท ทั่วประเทศ ***
*** ลูกค้าสามารถชำระผ่านช่องทาง internet banking และหน้าเว็บไซต์ของธนาคารตามที่บริษัทกำหนด ***

สินเชื่อส่วนบุคคล J Money