ร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจต่าง ๆ จะรับมือกับไวรัสโควิด 19 อย่างไร ในช่วงนี้ที่ภาวะการระบาดของไวรัสโควิด 19 มีผลลุกลามไปทั่วโลก จำนวนยอดคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นรายวัน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง ธุรกิจ SME จากเดิมที่ต้องต่อสู้กับทั้งสงครามทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา ทั้งภาวะราคาน้ำมันที่เกิดขึ้น ยังจะต้องต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งในสถานการณ์นี้ SME ต้องรักษาธุรกิจให้อยู่รอดให้ได้

กระบวนการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าธุรกิจ ร้านค้า หรือสินค้าของเราสะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดภัยจากไวรัสโควิด 19 แล้วจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเชื่อถือในร้านและสินค้าของเราได้ สิ่งที่เจ้าของธุรกิจหรือร้านค้าต้องทำ ดังนี้

รับมือกับไวรัสโควิดได้อย่างไร

1.cleaning office ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อไวรัส

ที่ทำงาน บริษัท หรือร้านค้าของเราเพื่อฆ่าเชื้อโรค หรืออาจทำความสะอาดเองด้วยวิธีเช็ดถูพื้นผิวและของใช้ต่าง ๆ ด้วยน้ำกับผงซักฟอกแล้วเช็ดด้วยน้ำสะอาด หรือจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อหรือสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ สำหรับล้างบนพื้นและบริเวณโดยรอบให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยจากเชื้อโรค อาจทำเป็นลักษณะ Big cleaning day ทำความสะอาดทุกวัน หรืออาจจะวันเว้นวัน หรือเว้นสองวัน สลับกันไป จัดทำเป็นตารางอย่างสม่ำเสมอ นอกจากเป็นการฆ่าเชื้อโรคในร้านของเราแล้ว ยังแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีความใส่ใจในความปลอดภัย ให้ลูกค้าเกิดความสบายใจ เพราะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าลูกค้าคนอื่น ๆ ที่เข้ามาในร้านมาจากที่ไหน ผ่านอะไรมาบ้าง ไปยังกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ แต่ละคนมีความเสี่ยงต่อโรคโควิด 19 มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะถ้าเป็นร้านอาหาร ให้ทำความสะอาดถ้วยจานชาม อุปกรณ์เครื่องใช้และบริเวณร้านทุกซอกทุกมุม ให้แน่ใจว่าปลอดเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าจึงจะเกิดความมั่นใจ

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและทำความสะอาดต่าง ๆ

จัดตั้งเป็นจุดบริการลูกค้า มีการเตรียมเจล แอลกอฮอล์ สเปรย์ฆ่าเชื้อต่าง ๆ เมื่อลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านหรือบริษัท มีการเตรียมเป็นจุดระบุว่าจุดไหนทำความสะอาดหรือล้างมือ มีผ้าเช็ดมือต่าง ๆ และอาจมีการติดประกาศให้ความรู้การป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง วิธีการใส่หน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับ พนักงานในครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานแคชเชียร์ และพนักงานจุดอื่น ๆ ต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือหน้ากากอนามัย อาจเป็นแบบทั่วไปหรือเป็นแบบผ้าก็ได้ ให้พนักงานใส่ในขณะทำงานทุกคน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและยังสร้างความตระหนักให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าเห็นว่าบริษัทของเรามีการป้องกันตัวเอง ลูกค้าก็จะมีการใช้หน้ากากอนามัยป้องกันด้วยเช่นกัน

3. จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ

ควรจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยตั้งจุดคัดกรองลูกค้าและผู้ที่เข้ามาในร้านหรือบริษัททุกคน กำหนดให้มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอดระยะเวลาเปิดทำการ เพื่อให้บริการตรวจวัดไข้ให้ลูกค้าก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการหรือติดต่อในร้านในบริษัทของเรา เป็นการตรวจเช็คอุณหภูมิในร่างกายว่ามีไข้มาก่อนหรือไม่ หากพบมีไข้สูงกว่าเกณฑ์ให้แยกออกจากกลุ่มทั่วไป สำหรับลูกค้าหรือผู้ติดต่อที่ผ่านจุดคัดกรองแล้วพบว่าผลเป็นปกติ อาจกำหนดเป็นสติ๊กเกอร์ติดที่เสื้อเพื่อแสดงให้เห็นว่าผ่านจุดคัดกรองแล้วไม่มีความเสี่ยง

4. เตรียมความพร้อม delivery

ในกรณีที่ธุรกิจของเราไม่สามารถเปิดร้านขายของหรือดำเนินกิจการได้ จะทำอย่างไรให้สินค้าของเรามีการกระจายไปยังลูกค้าได้ อาจจะมีการผลิตที่โรงงานตามปกติ แล้วมีการเตรียมระบบการจัดส่งเพิ่ม ลดการเดินทางและเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า เราก็จะสามารถทำยอดขายได้เหมือนเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นธุรกิจประเภทร้านอาหาร อาจมีลูกค้ามาทานที่ร้านน้อยในช่วงนี้ เพราะอาจมีการทำงานที่บ้านมากขึ้น บริษัทหรือหน่วยงานหลายแห่งมีมาตรการให้พนักงานไม่ต้องเดินทางไปทำงานในช่วงภาวะเสี่ยงแบบนี้ เป็นผลให้ต้องมีการกักตุนอาหาร ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องทำงานที่บ้าน ไม่อยากออกเดินทางไปไหน และไม่รู้ว่าจะเป็นเวลานานแค่ไหน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของธุรกิจประเภทอาหารที่สามารถให้บริการอำนวยความสะดวกลูกค้าได้ จึงต้องมีการเตรียมจัดระบบการให้บริการจัดส่ง delivery แบบถึงมือลูกค้า

สิ่งที่ต้องทำ 4 ข้อ เบื้องต้น เป็นเรื่องจำเป็นถ้าร้านของเรายังต้องการเปิดให้บริการลูกค้าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาด จัดหาอุปกรณ์ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และเตรียมความพร้อมจัดส่งของ delivery หากเราทำทั้งหมดนี้ จะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นกับธุรกิจร้านค้าของเรา และยังสามารถใช้บริการได้ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสทำให้ธุรกิจเราอยู่รอด และช่วยลดการกระจายเชื้อโรคต่าง ๆ ไม่ทำตัวเองให้เป็นพาหะแพร่เชื้อ ในขณะเดียวกันคนที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นพาหะนำโรค เราก็สามารถป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาในสภาพแวดล้อมบริษัทหรือร้านค้าของเรา

สิ่งสำคัญที่ร้านค้า ร้านอาหาร หรือธุรกิจต่าง ๆ ควรจะทำในตอนนี้ นอกจากเรื่องเพิ่มยอดขายของธุรกิจแล้ว ในส่วนของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับลูกค้าก็มีความจำเป็นอย่างมาก

เจ้าของธุรกิจต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ รีบเร่งดำเนินการทำการป้องกันสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่สถานการณ์ทุกอย่างจะหนักไปมากกว่านี้ ภัยร้ายจากไวรัสโควิด 19 ครั้งนี้หนักหนาจริง ๆ

บริการอบรม ให้คำปรึกษา Digital Marketing & Brand Storytelling ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัวทำไมธุรกิจต้องทำ Digital Transformation