ภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังจนทำให้คุณเป็นหนี้หลายแหล่งคือปัญหาสำคัญที่ทำให้ลูกหนี้ส่วนมากไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรของภาระหนี้สินได้ ซึ่งหากหนี้สินที่เกิดขึ้นยังคงปะดังกันเข้ามาจนทำให้คุณต้องเสียเครดิตอันนำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยการก่อหนี้นอกระบบก็คงจะไม่ดีแน่เพราะท้ายที่สุดหายนะของหนี้ก็จะถล่มทับคุณจนไม่อาจรอดพ้นจากวังวนนี้ไปได้อย่างแน่นอน วิธีการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจริงที่จะปลดหนี้สามารถปลดแอกตัวเองจากการเป็นหนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้จากอะไรก็ตาม วิธีการนี้มีข้อดีมากมายที่จะทำให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณดีขึ้น การรวมหนี้ เป็นก้อนเดียว ต้องทำอย่างไร บทความนี้มีคำตอบครับ

หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและหนี้นอกระบบคือปัญหาใหญ่ที่ทำให้คนไทยมีหนี้สินมากมาย

รวมหนี้เป็นก้อนเดียว

เมื่อใดที่หลาย ๆคนเริ่มรู้สึกว่าการเงินของพวกเขาฝืดเคือง วิธีการหนึ่งที่พวกเขาเลือกก็คือการนำวงเงินของบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งการเลือกใช้วิธีการนี้คุณจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น และยิ่งหากคุณไม่สามารถชำระหนี้บัตรภายในเดือนนั้นได้และต้องเลือกการชำระเพียงบางส่วนหรือการชำระขั้นต่ำ จุดเริ่มต้นของวงจรหนี้สินก็จะเริ่มต้นขึ้นในทันทีครับ และยิ่งหากคุณมีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดหลาย ๆใบและเลือกที่จะโยกย้ายเงินจากบัตรใบหนึ่งเพื่อไปโปะยังบัตรอีกใบหนึ่ง หนี้สินที่เกิดขึ้นจะยิ่งทบทวีจนทำให้คุณไม่อาจหลุดจากวงจรหนี้บัตรนี้ได้ในที่สุด

แต่นอกเหนือจากหนี้บัตรกดเงินสดและหนี้บัตรเครดิต ยังมีหนี้นอกระบบที่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนส่วนหนึ่งเป็นหนี้ไม่รู้จบครับ ด้วยอัตราดอกเบี้ยสุดแพงและการชำระหนี้ที่แทบจะไม่มีจุดจบนี้ก็เป้นอีกหนึ่งสาเหตุของการตกสู่วงจรของหนี้ได้เช่นกัน หนี้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือต้นเหตุของหายนะทางการเงินที่เกิดขึ้นกับคนส่วนหนึ่งครับ

การรวมหนี้จากหลายที่มาไว้ที่เดียวจึงเป็นทางออกที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณปลดหนี้ได้สำเร็จ

การมีหนี้จากหลายแหล่งนอกจากจะทำให้คุณต้องเผชิญหน้ากับยอดหนี้จำนวนมาก คุณยังต้องเผชิญหน้ากับอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นอีกเช่นกัน เพราะหนี้แต่ละก้อนก็มีอัตราดอกเบี้ยเป็นของตนเอง การมีหนี้หลายแหล่งจึงไม่เป็นผลดีต่อความตั้งใจปลดหนี้สินของคุณเลยครับ

ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณปลดหนี้สินเหล่านี้ได้ก็คือการรวมหนี้สินที่มีทั้งหมดเข้าไว้เป็นก้อนเดียว เพราะวิธีการนี้จะทำให้คุณมีอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหลายทาง หลายแห่ง การรวมหนี้ เป็นก้อนเดียวคุณยังจะได้ประโยชน์จากการคำนวณอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ลดลงจากอัตราเดิมซึ่งจะช่วยให้คุณปลดหนี้สินที่มีทั้งหมดได้ง่ายขึ้นครับ

รวมหนี้เป็นก้อนเดียว ทำได้อย่างไร

ไม่ว่าคุณจะมีหนี้มาจากยอดใด ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือหนี้นอกระบบ คุณสามารถรวมหนี้ทั้งหมดที่มีเป็นก้อนเดียวกันได้ภายใต้อัตราดอกเบี้ยใหม่ที่จะช่วยให้คุณมีสภาพคล้องทางการเงินที่ดีขึ้นและมีโอกาสที่จะปลดหนี้ที่มีทั้งหมดได้ไวขึ้นครับ สำหรับวิธีการรวมหนี้ เป็นก้อนเดียว มีวิธีการดังต่อไปนี้

โครงการช่วยเหลือสินเชื่อแก้หนี้จากภาครัฐ

เพราะปัญหาหนี้เสียที่เกิดขึ้นกับคนไทย ทำให้ภาครัฐมีนโยบายโดยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐบาลในการออกสินเชื่อเพื่อให้การช่วยเหลือแก้หนี้สินให้แก่ประชาชนครับ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่เกิดจากบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดหรือหนี้นอกระบบ ซึ่งภาครัฐจะมีโครงการช่วยเหลืออกมาเป็นระยะครับ หรือหากคุณมีหนี้สินที่เกิดจากหนี้ในระบบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและมีการค้างชำระหนี้ ก็ยังมีโครงการดี ๆโดยความร่วมมือของภาครัฐกับธนาคารออมสินในชื่อโครงการ “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือครับ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.debtclinicbysam.com/ 

การขอสินเชื่อบุคคลโดยตรงจากสถาบันการเงินรัฐบาลและภาคเอกชน

การขอสินเชื่อบุคคลโดยตรงกับทางสถาบันการเงินก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถรวมยอดหนี้ที่เกิดจากบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดจากหลาย ๆแหล่งเข้ามาไว้ในที่เดียวกันครับ ซึ่งข้อดีของการขอสินเชื่อบุคคลนี้ก็จะคล้ายคลึงกับโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงจากเดิม แต่นอกจากข้อดีในเรื่องนี้ก็ยังมีข้อดีในเรื่องของระยะเวลาครับ เพราะคุณสามารถเข้าไปติดต่อทำเรื่องขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินได้โดยตรงทุกสถาบันการเงินได้ทุกเวลา ซึ่งอาจจะแตกต่างจากความช่วยเหลือที่มาจากโครงการภาครัฐตรงระยะเวลาของโครงการครับ ซึ่งการขอสินเชื่อส่วนบุคคลนี้คุณจะได้ยอดเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของเงินเดือน ซึ่งแม้ว่าอาจจะไม่สามารถช่วยปิดยอดหนี้ได้ทั้งหมด แต่การปิดยอดหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงไปก่อนได้ก็จะทำให้คุณมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นครับ

มาตรการรวมหนี้ เป็นก้อนเดียว โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับการรวมหนี้ เป็นก้อนเดียวในมาตรการสุดท้ายนี้เกิดจากความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินต่าง ๆสำหรับลูกหนี้ที่มีหนี้จากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับหนี้จากสินเชื่อประเภทต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลต่าง ๆภายใต้สถาบันการเงินเดียวกันมารวมไว้ด้วยกันภายใต้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยมีบ้านเป็นหลักประกันครับ ซึ่งเงื่อนไขสำคัญคือหนี้จากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะต้องไม่เป็นหนี้เสียหรือ NPL ในขณะที่หนี้สินจากสินเชื่ออื่น ๆที่มีอาจจะเป็นหรือไม่เป็น NPL ก็ได้ ซึ่งข้อดีจากการรวมสินเชื่อทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วจะไม่ทำให้อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจากเดิมในขณะที่สินเชื่อประเภทอื่น ๆจะไม่เกินไปจาก MRR ของแต่ละสถาบันการเงินครับ สำหรับระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ครับ

การรวมหนี้ทั้งหมดเป็นยอดเดียวกันคือหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกหนี้สามารถปลดหนี้สินที่เกิดขึ้นได้ง่ายและได้ไวขึ้น เพราะจะไปช่วยลดภาระในเรื่องของดอกเบี้ยให้ลดลงและทำให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นครับ แต่นอกจากการรวมยอดหนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ทางลูกหนี้ควรจะต้องมีก็คือการสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะสิ่งนี้จะเป็นภูมิต้านทานที่สำคัญที่จะไม่ทำให้คุณต้องหวนกลับมาเป็นหนี้ได้อีกตลอดไปครับ