เป็นที่รู้กันดีว่า “ราก” ทำหน้าที่สำคัญในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุในดินเข้าสู่พืช ระบบรากจึงมีความสำคัญต่อการเติบโตของพืช โดยเฉพาะในขณะที่เป็นต้นกล้า ซึ่งการเจริญของรากต้องอาศัยฮอร์โมนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตยืดยาวออกไป ในกรณีที่ขยายพันธุ์พืชด้วยการปักชำและตอนกิ่ง มักจะใช้เวลานานในการงอกราก ทำให้เกษตรกรเสียทั้งเวลาและเสียโอกาสทางการค้า บางครั้งรากที่งอกออกมากลับไม่แข็งแรง น้ำยาเร่งราก จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ ทำไมควรใช้ และเลือกใช้ยี่ห้อไหนดี บทความนี้มีคำตอบ

ทำไมต้องใช้น้ำยาเร่งราก พืชผลทางการเกษตร   

ท่านที่เป็นเกษตรกร คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าวิธีขยายพันธุ์พืชแบบง่ายๆ ที่นิยมใช้กันมากคือ การปักชำและการตอนกิ่ง เพราะสามารถทำได้กับต้นไม้หลายชนิด และได้ต้นไม้ใหม่จำนวนมากๆ ในคราวเดียวกัน การที่จะให้ได้ผลดีนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของพันธุ์พืช ความอุดมสมบูรณ์ของกิ่ง ช่วงเวลาในการปักชำ ความอ่อนแก่ของกิ่งพันธุ์ ความชื้น แสงแดด ออกซิเจนเพียงพอ อุณหภูมิพอเหมาะ และความยากง่ายในการออกรากของกิ่งพันธุ์นั้นๆ นอกจากนี้การขยายพันธุ์ด้วยวิธีดังกล่าว ยังมีข้อจำกัดอย่างวัสดุหุ้ม กระถางปลูก จึงทำให้รากใหม่ไม่สามารถงอกออกมาได้เร็วทันการใช้งานไหนจะปัจจัยดินฟ้าอากาศ โรคระบาดที่เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกร นอกจากจะไม่ได้ผลผลิตตามคาดแล้ว ยังสร้างความสูญเสียตามมาอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้การใช้ น้ำยา เร่งราก จึงตอบโจทย์ในช่วงแรกของการขยายพันธุ์พืช โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางการค้า การเร่งผลผลิตแก่รากพืชสะสมอาหารอย่างมันสำปะหลัง พืชที่ออกรากยากหรือออกรากช้า ซึ่งต้องใช้เวลาร่วมเดือนในการเพาะชำให้กิ่งพันธุ์งอกรากและแตกยอดพร้อมที่จะนำไปปลูก แต่ถ้าพืชใดออกรากง่ายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ น้ำยา เร่งราก จะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการออกราก เร่งให้พืชออกรากได้เร็ว สม่ำเสมอ เพิ่มจำนวนรากทำให้ระบบรากดีขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยร่นระยะเวลาให้รากงอกได้ไวกว่าเดิม และยังช่วยให้รากที่งอกออกมาแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย

วิธีการเร่งราก โดยทั่วไปทำได้อย่างไรบ้าง

ฮอร์โมนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของรากคือ ออกซิน การใช้ออกซินจะช่วยให้รากเกิดขึ้นเร็วและมากขึ้น ซึ่งรากต้องการออกซินปริมาณตํ่ามาก เพื่อการเติบโต แต่ในการเกิดจุดกำเนิดรากนั้นพืชต้องการออกซินความเข้มข้นสูงมากระตุ้น แต่หากใช้ในอัตราเข้มข้นมากเกินไปอาจทำให้รากผิดปกติ หรือไปยับยั้งการเติบโตของรากได้ ออกซินที่นิยมใช้ในการเร่งรากของการปักชำหรือตอนกิ่งคือ IBA  และ NAA ซึ่งเป็นสารที่เชื่อถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการเร่งราก เพื่อประสิทธิภาพที่ดีจึงมีการผสมสารทั้งสองชนิดเข้าด้วยกัน

วิธีการใช้สารเร่งรากกิ่งปักชำ

 • การจุ่มอย่างรวดเร็ว เป็นวิธีที่ทำได้รวดเร็ว ใช้อุปกรณ์น้อย เหมาะสำหรับการปักชำกิ่งแก่และกิ่งพืชทั่วๆไป ใช้สารออกซินความเข้มข้นสูง และแอลกอฮอล์ 50% เป็นตัวทำละลาย โดยจุ่มปลายกิ่งลงในสารละลายประมาณ 2.5 ซม. เป็นเวลาไม่เกิน 5 วินาที เพื่อให้ออกซินซึมผ่านเข้าเนื้อเยื่อทางรอยแผลบนกิ่ง
 • การแช่กิ่งในสาร ใช้ออกซินความเข้มข้นต่ำ และแอลกอฮอล์ความเข้มข้นต่ำมากๆ หรือน้ำเป็นตัวทำละลาย แช่กิ่งทิ้งไว้ในสารละลายตั้งแต่ 1-24 ชั่วโมง วิธีนี้ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศที่มีผลต่อการดูดซึมสาร และอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของจุลินทรีย์จากกิ่งหนึ่งไปยังกิ่งอื่นๆได้
 • การให้สารออกซินในรูปแบบผง วิธีการคือ จุ่มปลายกิ่งทางด้านฐานลงในนํ้าให้เปียก ก่อนนำไปจุ่มในผงของสาร แล้วเคาะผงส่วนเกินออกให้หมด จากนั้นจึงนำกิ่งไปปักชำ ข้อเสียคือ กิ่งปักชำได้รับสารไม่สมํ่าเสมอ และวิธีการใช้ค่อนข้างยุ่งยาก

วิธีการเร่งรากกิ่งตอน

 • การใช้สารละลายออกซินความเข้มข้นตํ่า พ่นไปบนใบของกิ่งที่จะทำการตอน
 • การใช้สารละลายออกซินความเข้มข้นสูงทาที่รอยแผล เป็นวิธีที่นิยมอย่างมากในไทย เพราะเป็นวิธีที่สะดวกและให้ผลค่อนข้างสม่ำเสมอ
 • การใช้สารออกซินที่เตรียมในรูปครีมทาที่รอยแผล วิธีที่นิยมทำกันในต่างประเทศ เหมาะสำหรับกิ่งพืชที่ออกรากได้ช้า

การเร่งรากต้นกล้า

กิ่งปักชำหรือกิ่งตอนที่ออกรากแล้ว และต้นกล้าที่เพิ่งย้ายไปปลูกใหม่ มักจะมีปัญหารากถูกกระทบกระเทือนง่าย สารที่นิยมใช้ในกรณีนี้คือ NAA ความเข้มข้นต่ำ และมักมีการผสมวิตามินบี 1 เพื่อช่วยให้การเจริญของรากดีขึ้น

ทำไมเกษตรกรยุคใหม่เลือกใช้ น้ำยาเร่งราก 4×4

การผลิตพืชผลทางการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และได้คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเกษตรกรหลายท่าน ในกรณีที่ต้องการผลิตกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพในปริมาณมาก การใช้น้ำยา เร่งรากตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะช่วยให้ผลผลิตเป็นไปตามที่คาดหวังไว้แล้ว ยังลดข้อจำกัดในเรื่องของเวลาได้อีกด้วย สำหรับเกษตรกรท่านใดที่กำลังมองหาน้ำยา เร่งราก ขอแนะนำ น้ำยาเร่งราก 4×4” ตัวช่วยดีๆ ของเกษตรกรยุคใหม่ มีคุณสมบัติ

 • ช่วยในการเร่งรากพืช ให้แตกรากไวขึ้น
 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
 • มีส่วนผสมของวิตามินบี 1 และกรดอะมิโนจำเป็นสำหรับพืช
 • ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
 • ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิต
 • สินค้าผลิตได้มาตรฐาน USA

น้ำยาเร่งราก

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม วิธีการใช้และรีวิวจากผู้ทดลองใช้จริงได้ที่เว็บไซต์ https://kaset4x4.com

หลากหลายวิธีในการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรยุคใหม่ควรศึกษาหาข้อมูล หมั่นอัพเดตข่าวสารสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันสถานการณ์ สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการเพิ่มคุณภาพ และสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรของท่านได้

บริการอบรม ให้คำปรึกษา การทำให้สินค้าค้นหาเจอบน Google การทำ Digital Marketing & Brand Storytelling ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัววิทยากรการตลาดออนไลน์