กาญจนบุรีได้รับการสนับสนุนให้เป็น “เป็นศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก” ตามที่ภาครัฐกำหนดไว้ตามแผน โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่นๆ ของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

กาญจนบุรี คือเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันตก ที่มีประวัติที่ยาวนาน ซึ่งกาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพฯไปประมาณ 120 กิโลเมตร ถ้าใช้รถยนต์ส่วนตัวจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้ด้วย กาญจนบุรีนั้นอุดสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูด  และมีจุดขายด้านการท่องเที่ยว เช่น ภูเขา ทะเลสาบ น้ำตก ป่าไม้ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์สุสาน ฯลฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่เหมาะสำหรับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีโอกาสไปลงทุน ค้าขาย ตลอดจนประกอบอาชีพ กิจการหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาชีพพื้นฐาน ธุรกิจSMEs ไปจนถึงอุตสาหกรรมอื่นๆและศักยภาพล่าสุดที่ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีก นั่นคือ การเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำหรับการลงทุน ร่วมค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านสำคัญอย่างประเทศเมียนม่า ถือเป็นโอกาสที่ทำให้กาญจนบุรีขยายตัวได้อีกในอนาคตอันใกล้

ธุรกิจSMEs ในกาญจนบุรีที่น่าสนใจ

1.ธุรกิจที่พักบนแพ

ธุรกิจล่องแพถือเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของกาญจนบุรี การทำธุรกิจที่พักบนแพในปัจจุบันอาจจะมีมากแต่เกือบทุกธุรกิจที่พักบนแพอาจจะมีความเหมือนๆกัน แตกต่างกันต้องสถานที่และบริการ ทำให้ยังมีช่องทางในการเปิดธุรกิจนี้ได้

จุดเด่น: การทำธุรกิจแพนั้นโดยส่วนใหญ่จะละเลย ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือไม่มีระบบการบำบัดแต่ปล่อยลงแม่น้ำเลย สิ่งนี้จะเป็นการจุดแตกต่างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือจุดขาย เพิ่มเติมด้วยความสะดวกสบาย และมีความเป็นธรรมชาติ

2.ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กาญจนบุรีมีพื้นที่การเกษตรอยู่เป็นส่วนใหญ่ และชาวบ้านได้หันมาปลูกพืชแบบออร์แกนิกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ อ้อย ข้าวโพด หรือผักต่างๆ ก็ล้วนแต่ทำแบบออร์แกนิกแท้ๆ ไม่มีสารเคมีเป็นพิษปนเปื้อน ตามหลักเกษตรปลอดภัยที่กำลังนิยม

จุดเด่น: ในพื้นที่ของกาญจนบุรีจะมีพื้นที่เหมาะสม ถ้าปลูกแต่พืชเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถจะสร้างรายได้ดี แต่ถ้าไร่ของเราเปิดรับการท่องเที่ยวโดยให้นักท่องเที่ยวได้สวม บทบาทเป็นเกษตรกรด้วยตัวเอง ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนอยากมีประสบการณ์มาเป็นชาวสวนซักครั้ง โดยเราใช้การประชาสัมพันธ์หรือติดตามผ่านโลก Online ก็ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจในการร่วมกิจกรรมเหล่านี้

3.ธุรกิจกีฬาแอดเวนเจอร์

ธุรกิจกีฬาแอดเวนเจอร์ เป็นธุรกิจที่นำเอากีฬาการผจญภัย ในกาญจนบุรีมีทั้งภูเขา แม่น้ำ ทุ่งหญ้า เป็นสถานที่เหมาะสมกับกีฬาผจญภัย เช่น โรยตัว ปีนเขา ล่องแก่ง ขับรถAVP ล่องเรือแคนนู Paint ball เป็นต้น ถือเป็นธุรกิจอีกประเภทที่นักท่องเที่ยวหลายคนชอบ บรรยากาศของกาญจนบุรี จะมีกลิ่นอายของการผจญภัย

จุดเด่น: การทำธุรกิจกีฬาแอดเวนจุดขายคือทำอย่างไรกีฬามีความท้าทาย สนุกและปลอดภัยที่สุด กีฬาประเภทนี้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

4.หัตถกรรมอัญมณีพลอยไพลินเมืองกาญจน์

พลอยไพลินเมืองกาญจน์มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะไพลินที่พบมากในอำเภอบ่อพลอยซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลอยที่สำคัญของประเทศไทย กลุ่มเจียระไนพลอยที่มีการขุดเจาะพลอยอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ถือว่าเป็นแหล่งผลิตพลอยที่ดีแหล่งหนึ่งทีมีคุณภาพดีแห่งหนึ่งของประเทศไทย

จุดเด่น:พลอยไพลินเมืองกาญจน์ นั้นถือเป็นแหล่งพลอยไพลินที่ได้มาตรฐานและมีน้ำงามที่สุด ถ้าเรานำจุดแข็งจุดนี้มาเป็นช่องทางการตลาดได้ สิ่งที่สำคัญคือความแท้และความงามของพลอยจะเป็นตัวช่วยได้

5.ทัวร์ประวัติศาสตร์

กาญจนบุรีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่โบราณก่อนยุคสุโขทัยซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย กาญจนบุรีได้มีการเติบโตเรื่อยมาจนกาญจนบุรีมีชื่อเสียงที่คนทั่วโลรู้จักคือสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ จากชุมทางหนองปลาดุกในประเทศไทยไปยังเมียนม่า เพื่อใช้สำหรับเคลื่อนกองทัพไปสู่ประเทศอินเดีย กองทัพญี่ปุ่นจึงได้เกณฑ์เชลยศึกและแรงงานจำนวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟ จนทำให้มีเชลยศึกต้องตายเป็นจำนวนมาก ทั้งจากความเป็นอยู่ที่ลำบากและด้วยพื้นที่ป่าที่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีหลักฐานปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในกาญจนบุรี เช่น ที่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก ทางรถไฟสายมรณะช่องเขาขาด เป็นต้น

จุดเด่น:ถ้าเราต้องหาจุดขายจากทัวร์ประวัติศาสตร์ เราอาจจะศึกษาข้อมูลให้มากกว่าคนอื่นเพื่อเป็นจุดเด่นในการนำเที่ยวทัวร์หรือทำเว็บไซด์สำหรับแนะนำการท่องเที่ยวให้กับผู้ได้รู้ หรือมีการขายของที่ระลึกจากเว็บไซด์ได้ยาก

6.ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

ผ้าทอมือที่มีชื่อของกาญจนบุรีคือ “ผ้าขาวม้าร้อยสีของดีบ้านหนองขาว” เป็นผ้าที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่กว้างขวาง คุณสมบัติของผ้าทอหนองขาว จะมีสีสดใส ลวดลายแปลกตา เนื้อผ้าเป็นมันวาวคล้ายผ้าไหม ดูแลง่าย ซักและรีดได้ตามปกติ ไม่มียืดหด ใส่สบาย  มีอายุการใช้งานที่นาน ผ่านการพิสูจน์เป็นเวลานานจากผู้ใช้ สีสันของผ้าจะมาจากผู้ทอเป็นคนออกแบบถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

จุดเด่น:ผ้าขาวม้าร้อยนั้นเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติที่ ถ้าเราจะทำการตลาดผ่าน Online อาจจะต้องมีออกแบบให้เป็นลายสมัยใหม่มีสีสันตามความต้องการของลูกค้า หรือนำมาผลิตประยุกต์กับ กระเป๋า หมวก ของใช้ต่างๆ ได้ก็เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของฝากที่ให้เป็นที่ถูใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ในราคาที่ไม่แพง

กาญจนบุรีเมืองแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่

กาญจนบุรีเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งที่เชื่อมไปสู่ประเทศเมียนม่า กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากเมือหลวงมากนัก ทำการคมนาคมไปจังหวัดต่างๆของกาญจนบุรีมีความสะดวก รวมไปถึงศักยภาพของกาญจนบุรีที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็น “เป็นศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก” ตามที่ภาครัฐกำหนดไว้ตามแผน โดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่นๆ ของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

สร้างสิ่งแปลกใหม่ที่สร้างสรรค์ ความแตกต่าง บนช่องการตลาดบนโลก Online  ทุกคนรู้จักเมืองกาญจนบุรีแต่มีไม่กี่คนจะรู้ว่ากาญจนบุรีมีดีกว่า สะพานข้ามแม่น้ำแคว ยังมีอีกหลายอย่างที่หลายคนยังไม่รู้ เราต้องใช้การตลาดผ่านโลก Online ทำให้คนทั่วไปได้รู้ว่าเมืองกาญจนบุรีประวัติศาสตร์นานนับหลายร้อยปีมีดีจนต้องไปเที่ยวสักครั้ง