หากคุณกำลังมองหา ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์  นักวางแผนกลยุทธ์ด้าน Digital Marketing ที่จะช่วยยกระดับของคุณจากธุรกิจธรรมดา สู่การทำการตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ สร้างยอดขายได้มากยิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์จาก สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME Taokaemai.com พร้อมเป็นเพื่อนแท้ธุรกิจ SME ช่วยแก้ไขปัญหาธุรกิจให้กับทุกท่าน

ทีมงานที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

คุณ เกียรติรัตน์ จินดามณี

 • ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME  Taokaemai.com
 • ผู้ก่อตั้งศูนย์รวมธุรกิจ Local ทั่วประเทศ Alocallist.com
 • ผู้ร่วมก่อตั้งระบบ NokHuk CRM ระบบสะสมแต้ม และรักฐานลูกค้า
 • Digital Transformation Expert จาก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย: ATSI
 • วิทยากรด้าน Digital Marketing และ Content Marketing ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน มากมาย อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม,กระทรวงพาณิช,สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯ
 • อาจารย์พิเศษให้กับ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,มหาวิทยาลัยรังสิต,มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฯ เป็นต้น
 • ที่ปรึกษาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME, แฟรนไชส์,OTOP
 • รองประธานเครือข่ายแฟรนไชส์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ DBD 2561
 • คณะกรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์ 2561

คุณ วาทิต ประสมทรัพย์

 • ผู้บริหาร ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ผู้ร่วมก่อตั้งระบบ NokHuk CRM ระบบสะสมแต้ม และรักฐานลูกค้า
 • ที่ปรึกษา PR & Branding
 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจแฟรนไชส์
 • รองประธานเครือข่ายแฟรนไชส์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ DBD 2561
 • กรรมการ – บจ. งามดีช้อปปิ้ง
 • VP PR-consult – 124 Comm
 • อาจารย์พิเศษภาควิชา CRM ม.ศิลปากร
 • วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ และ CRM

คุณ อภิรดี สนธิชัย

 • ผู้ก่อตั้งศูนย์รวมวิทยากร Vittayakorn.com
 • บรรณาธิการหนังสือ Best Seller ผู้เชี่ยวชาญด้าน Content
 • ที่ปรึกษาด้าน Content Marketing และการ PR Marketing

คุณ อรรถวิทย์ จูกระจ่าง

 • นักการตลาดออนไลน์
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์
 • ที่ปรึกษาด้านการทำการตลาดบน Facebook

คุณ ภคพร สุขศิริ (อ.น้ำตาล)

 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารบุคลากร การประยุกต์ใช้ศาสตร์ DISC จากสถาบัน Thomas International จากประเทศอังกฤษ
 • วิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เช่น การท่าอากาศยาน การไฟฟ้านครหลวง สายการบินนกแอร์ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น

คุณ เอกลักษณ์ ธรรมรัตน์

 • ผู้เชียวชาญด้านพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และ Lnwshop
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์

คุณ ธีรยุทธ์ พันธ์จูม

 • ผู้เชียวชาญด้านพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์

คุณ นพพร หมื่นหนู

 • ผู้เชี่ยวชาญ และ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเว็บธุรกิจ
 • วิทยากรหลักสูตร Digital Marketing, หลักสูตร e-Filling, หลักสูตรการพัฒนาบทเรียน อีเลิร์นนิ่ง, หลักสูตรเทคนิคการปิดการขายในยุคดิจิทัล
 • วิทยากรบรรยายให้องค์กรต่างๆ อาทิ การสื่อสารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กรมอาชีวศึกษา
 • ออกแบบและพัฒนา e-Learning ให้กับการบินไทย แอมเวย์ และอื่นๆ

รูปแบบบริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

1.วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจและแนะนำแผนธุรกิจออนไลน์ที่เหมาะสม

 • วิเคราะห์สภาพปัญหาธุรกิจ
 • วิเคราะห์ภาพลักษณ์ Branding
 • วิเคราะห์วิธีทำการตลาดออนไลน์
 • ให้คำแนะนำการทำการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสม

2.อบรมบุคคลากรภายในสำนักงาน ทั้งการบริการจัดการภายใน การทำงานเป็นทีม การทำการตลาดในยุค Digital

 • การทำการตลาดออนไลน์ Content Marketing,Facebook Marketing ,SEO, เครื่องมือต่างๆ ตามความเหมาะสม
 • การสื่อสารภายในองค์กร การทำงานเป็นทีม
 • การบริการลูกค้า อ่านใจลูกค้า

3.ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เพื่อพัฒนาแบรนด์ธุรกิจ แบบราย 3 เดือน 6 เดือน

 • นำเสนอแผนงานในการยกระดับธุรกิจ
 • พัฒนาบุคคลากร ทีมงานด้านการตลาดออนไลน์ให้กับเจ้าของธุรกิจ
 • จับมือทำงาน สอนให้ทำเป็น ปล่อยให้ลองทำจนเกิดความเข้าใจและชำนาญ

4.สนับสนุนเครื่องมือ ในการทำการตลาดออนไลน์

 • พัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 • พัฒนา Content & Brand Storytelling
 • วางแผนการลงโฆษณาทั้ง Google / Facebook
 • ระบบสมาชิกสะสมแต้ม สต็อก ฯ

5.Startup ธุรกิจ และ Setup ระบบแฟรนไชส์

 • ทำแผนธุรกิจ SWOT ,Business Model ,Finance ฯ
 • กลยุทธขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์
 • พัฒนาแบรนด์ พัฒนาธุรกิจ

ใช้บริการทีมที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ติดต่อ

Email :[email protected]
Tel. 093-549-5423,062-149-8269