อย่าเพิ่งทำธุรกิจกับเพื่อน หากยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ 7 เคล็ดลับทำธุรกิจกับเพื่อนไม่ให้เสียเพื่อน

การเริ่มต้นธุรกิจกับเพื่อนเป็นวิธีที่ดีในการทำให้แนวคิดผู้ประกอบการของคุณเป็นจริง การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีสามารถนำไปสู่การร่วมทุนที่ประสบความสำเร็จและให้ผลกำไร แต่ก็อาจเป็นเส้นทางที่ท้าทายหากไม่เข้าหาด้วยความระมัดระวัง ในบทความนี้ เราจะสำรวจข้อควรพิจารณาที่สำคัญบางประการในการเริ่มต้นธุรกิจกับเพื่อน และให้เคล็ดลับและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นหุ้นส่วนของคุณ

7 เคล็ดลับทำธุรกิจกับเพื่อนไม่ให้เสียเพื่อน

1. สร้างความคาดหวังและเป้าหมายร่วมกัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำธุรกิจใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละคนนำเสนอและสิ่งที่คุณทั้งคู่หวังว่าจะทำให้สำเร็จ ซึ่งรวมถึงการพูดคุยถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และความคาดหวังของคุณที่มีต่อธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายระยะยาวของคุณ การสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาตั้งแต่เริ่มแรกสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและความขัดแย้งในภายหลังได้

2. กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ

เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังของกันและกันแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่อยู่ในธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจว่าใครจะจัดการการดำเนินงานประจำวัน ใครจะจัดการการเงิน และใครจะทำการตัดสินใจที่สำคัญ สิ่งสำคัญคือต้องชัดเจนว่าใครจะรับผิดชอบในแต่ละด้านของธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกัน

3. เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

การสร้างข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนหรือข้อตกลงร่วมทุน สามารถช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละคนรู้ว่าสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาคืออะไร และสิทธิและความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไรในการเป็นหุ้นส่วน ข้อตกลงนี้ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ เปอร์เซ็นต์การเป็นเจ้าของ และวิธีแบ่งผลกำไรและขาดทุน ควรปรึกษาทนายความเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4. สร้างฐานให้แข็งแรง

การเริ่มต้นธุรกิจกับเพื่อนต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่งของความไว้วางใจและความเคารพ เปิดใจและจริงใจต่อกัน พยายามเข้าใจมุมมองและความคิดเห็นของกันและกัน สิ่งสำคัญคือต้องมีความยืดหยุ่นและเต็มใจที่จะประนีประนอม และสื่อสารอย่างเปิดเผยและให้เกียรติเสมอ สิ่งนี้สามารถช่วยคุณสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเป็นหุ้นส่วนของคุณ และรับประกันว่ามิตรภาพของคุณจะยังคงอยู่แม้ว่าธุรกิจจะเผชิญกับความท้าทายก็ตาม

5. สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ

การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มต้นธุรกิจกับเพื่อน พยายามติดต่อกันเป็นประจำ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่ วิธีนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจตรงกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามบานปลาย

6. วางแผนสำหรับอนาคต

การเริ่มต้นธุรกิจกับเพื่อนอาจเป็นความมุ่งมั่นในระยะยาว ดังนั้นการวางแผนธุรกิจสำหรับอนาคตจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณคนใดคนหนึ่งต้องการออกจากธุรกิจ หรือหากธุรกิจจำเป็นต้องขาย การวางแผนที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและความขัดแย้ง และทำให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

7. หาที่ปรึกษาหรือโค้ชธุรกิจเข้ามาช่วย

การเริ่มต้นธุรกิจกับเพื่อนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย และการขอความช่วยเหลือจากภายนอกจากที่ปรึกษาธุรกิจ โค้ชธุรกิจ หรือนักบัญชีอาจเป็นประโยชน์ บุคคลเหล่านี้สามารถให้คำแนะนำและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ และสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปได้

โดยสรุป การเริ่มต้นธุรกิจกับเพื่อนอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แนวคิดผู้ประกอบการของคุณเป็นจริง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าหาหุ้นส่วนด้วยความระมัดระวัง และใช้เวลาในการสร้างความคาดหวังร่วมกัน กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ วางแผนสำหรับอนาคต และแสวงหาการสนับสนุนจากภายนอก ด้วยการพิจารณาเหล่านี้ คุณสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จและรักษามิตรภาพของคุณไปพร้อมกัน

ขอควรระวังในการทำธุรกิจร่วมกับเพื่อน

การเริ่มต้นธุรกิจกับเพื่อนอาจเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าหาหุ้นส่วนด้วยความระมัดระวัง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่ควรระวัง ได้แก่:

1.ผลประโยชน์ทับซ้อน: การเริ่มต้นธุรกิจกับเพื่อนอาจสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนได้หากคนๆ หนึ่งให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าธุรกิจ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ข้อพิพาทและความตึงเครียด ซึ่งอาจทำลายมิตรภาพและเป็นอันตรายต่อธุรกิจ

2.รูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน: เพื่อนอาจมีจรรยาบรรณในการทำงาน เป้าหมาย และความคาดหวังที่แตกต่างกันสำหรับธุรกิจ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่ลงรอยกันและการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ สิ่งสำคัญคือต้องเปิดเผยและซื่อสัตย์เกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของคุณ และหาวิธีทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การมีส่วนร่วมที่ไม่เท่ากัน: การเริ่มต้นธุรกิจกับเพื่อนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายหากคนคนหนึ่งมีส่วนร่วมมากกว่าอีกคน ทั้งในแง่ของเวลา เงิน หรือความพยายาม สิ่งนี้สามารถสร้างความไม่พอใจและอาจนำไปสู่การพังทลายของหุ้นส่วนได้

4. การแย่งชิงอำนาจ: ในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ อาจมีข้อพิพาทว่าใครมีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ซึ่งสามารถสร้างความตึงเครียดและความขัดแย้งได้ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างกระบวนการตัดสินใจที่ชัดเจนและยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้น

5.เป้าหมายระยะยาวที่แตกต่างกัน: เพื่อนๆ อาจมีเป้าหมายที่แตกต่างกันสำหรับธุรกิจ เช่น คนหนึ่งต้องการให้ธุรกิจเติบโต ในขณะที่อีกคนหนึ่งต้องการรักษาไว้เป็นธุรกิจเล็กๆ การอภิปรายอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเห็นตรงกัน

เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความคาดหวังที่ชัดเจนและสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ขอการสนับสนุนจากภายนอก และวางแผนสำหรับอนาคต ด้วยมาตรการป้องกันเหล่านี้ คุณสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จและรักษามิตรภาพของคุณไปพร้อมกันได้