ท่านผู้ประกอบการธุรกิจ อาจได้ข่าวเกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาล ที่เกี่ยวกับระบบการรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) กันมาบ้างแล้ว ก่อนที่จะศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจจากมาตรการนี้ ควรเข้าใจวัตถุประสงค์และแผนงานของมาตรการดังกล่าวนี้ก่อน National e-Payment มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงิน รับชำระเงินของประเทศไทย ให่สามารถรองรับธุรกิจการเงิน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนงานดังนี้…