เตือนภัย! ซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ระวังโดนหลอกได้แค่กระดาษเปล่า

โลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาไปมาก จนเอื้ออำนวยความสะดวกแก่มิจฉาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลประวัติลูกค้า การจัดทำเอกสารที่มีแบบฟอร์มเหมือนบริษัทประกันภัย(จัดพิมพ์สีสวยกว่าบริษัทประกันภัยบางบริษัทอีกด้วย) จนผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ว่าผู้ที่โทรศัพท์มาขายประกัน โทรมาจากไหนจริง เพราะส่วนใหญ่ก็มักจะอ้างว่าโทรมาจากทางบริษัทประกัน รวมทั้งจดหมายเอกสารที่ส่งมาก็มีโลโก้บริษัทประกัน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อสำนักงาน ดูน่าเชื่อถือมากๆ แต่พอตกลงทำเมื่อไร…ได้เรื่องเมื่อนั้นทันที!!!

โดยกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มีวาทะศิลป์ในการขายเป็นอย่างดี เรียกว่ามืออาชีพ และเมื่อตกลงทำจะจัดส่งพนักงาน(มีชุดฟอร์มดูน่าเชื่อถือ)มาเพื่อถ่ายรูปรถ เก็บเงิน และออกหลักฐานการรับประกันภัย รวมถึงใบเสร็จรับเงิน ครบชุดบางรายมีนามบัตรให้ด้วย ซึ่งจากนโยบายในการเลือกซื้อประกันที่ว่ากัน คือ

1. ดูบัตร(ปลอม)
2. ชำระเบี้ยประกันภัย(เรียบร้อย)
3. รับหลักฐาน(ที่ทำกันขึ้นมา)
4. ติดตามกรมธรรม์ประกันภัย(ติดต่อใครๆก็ไม่ได้)
…เป็นอันว่า เข้าทางมิจฉาชีพพอดี ซึ่งจริงๆแล้ววิธีการที่แนะนำกันมาก็ใช้ได้แต่ต้องเพิ่มรายละเอียดให้สมบูรณ์มากขึ้น

หากต้องชำระเป็นเงินสด คือ
1. ตรวจสอบใบอนุญาต ว่ามีตัวตนหรือเปล่าสามารถตรวจสอบจากwebsite หรือ โทร1186 ติดต่อคปภ.ก็ได้ (ในวันและเวลาทำการ) หรือ ตรวจสอบผ่านแอพพลิเคชั่น “รอบรู้ประกันภัย” ที่สามารถทำการติดตั้งบนสมาร์ทโฟนและตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ตรวจสอบกับบริษัทประกันรถยนต์ที่ลูกค้าได้ตกลงทำประกันว่าได้มอบอำนาจให้พนักงานคนนี้มาเก็บเงินได้จริงหรือเปล่า
3. ไม่ว่าจะเช็คแบบไหนสุดท้ายก็ต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเงินพร้อมเบอร์โทร(เป็นวิธีแบบพื้นๆที่ทำกันมานานแต่ใช้ได้ดี)

ส่วนการชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ปลอดภัยมาขึ้น โดยเฉพาะการโอนเข้าตรงที่บริษัทประกัน และถ้าเป็นชื่อบัญชีอื่นๆก็ต้องตรวจสอบเหมือนกับการชำระเงินสด ที่สำคัญควรเก็บหลักฐานการโอนเอาไว้(สำคัญมากๆ)

ผมได้แนบขั้นตอนการทำประกันตามฉบับคปภ.มาให้อ่านด้านล่างซึ่งวิธีที่ควรปฏิบัติตามกันนะครับ แต่เสริมเฉพาะเรื่องการชำระเงินที่ผมได้แนะนำไปข้างต้น

ซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี แนะนำตรวจสอบข้อมูลผู้ขายประกันให้ชัดเจนถูกต้อง

ซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี

1. ดูบัตร : ขอดูบัตรใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ทุกครั้งที่จะทำประกันภัย

2. ชำระเบี้ยประกันภัย : ชำระเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนหรือตรงกับวันที่ประสงค์จะให้เริ่มความคุ้มครอง

3. รับหลักฐาน : เมื่อชำระเบี้ยประกันภัย ให้เรียกหลักฐานการรับชำระเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว และการทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. 2535(พ.ร.บ.) หรือการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(สมัครใจรวม พ.ร.บ) จะได้รับหลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อใช้สำหรับการจดทะเบียนใหม่หรือขอเสียภาษีประจำปีต่อนายทะเบียนขนส่ง

4. ติดตามกรมธรรม์ประกันภัย : หากไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่วันชำระเบี้ยประกันภัยให้ติดต่อไปที่บริษัทประกันวินาศภัยที่ท่านทำประกันภัยโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โทร.1186 หรือ 02-515-3999
สมาคมประกันวินาศภัย
โทร. 02-256-6032-8 หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ท่านทำประกันภัย